NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Laat de zestien van Zuilenstein niet in de kou staan!!

Met het besluit van college om 140 statushouders op te vangen in Nieuwegein worden 16 jonge Nieuwegeiners gedupeerd. Het betreft de oorspronkelijke bewoners van het voormalig zorgcentrum Zuilenstein. Die werden overvallen door de ontwikkelingen en moeten van de één op de andere dag hun woning verlaten.

Partij Núwegein roept de burgemeester op om met een adequate oplossing te komen.

Beste burgemeester, beste Frans Backhuijs,
Het is mooi dat we het met elkaar eens zijn geworden dat Nieuwegein ook een bijdrage moet leveren aan de opvang van vluchtelingen. In ons geval de opvang van statushouders zodat er elders weer plek vrijkomt voor de asielzoekers.

Zestien jonge mensen op straat

Een problematische bijkomstigheid is dat met dat besluit wij zelf voor een groepje "vluchtelingen" hebben gezorgd, namelijk de 16 jonge mensen, de oorspronkelijke bewoners van voormalig zorgcentrum Zuilenstein. 16 personen die hun uiterste best doen om een leven voor zichzelf op te bouwen binnen de mogelijkheden die ze hebben. 16 Nieuwegeiners die nu direct en ingrijpend nadeel ondervinden vanwege een beslissing van het Nieuwegeins bestuur. Het betreft een klein groepje maar hun problemen zijn groot.

Fout van het College van B & W

Dat hun antikraak-overeenkomst met zich meebrengt dat ze geen zekerheid hebben voor de lange termijn, neemt niet weg dat ze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot het najaar van 2016 rustig daar hadden kunnen wonen.

Vast staat dat ze nu op stel en sprong daar weg moeten vanwege een besluit van het college, dat op het moment van beslissen op geen enkele manier rekening heeft gehouden met deze jonge mensen, simpelweg omdat het college zich er niet van heeft vergewist dat het pand gedeeltelijk gewoon bewoond was. Een ernstige fout die het college is aan te rekenen. Aan deze jongeren ligt het niet. Zij stonden keurig op dat adres ingeschreven.

Op het moment dat er afspraken werden gemaakt met de COA is dus totaal geen rekening gehouden met deze jongeren, anders had het in de rede gelegen dat er minder vluchtelingen werden opgevangen, omdat niet alle kamers beschikbaar zijn, omdat er 16 jongeren in het pand wonen.

Nu is die jongeren beloofd hen bij te staan bij het zoeken naar een oplossing voor een probleem dat is ontstaan als direct gevolg van een besluit van het Nieuwegeins bestuur. Wij hebben vernomen dat die oplossing slechts duurt tot aan de kerstvakantie.

Verantwoordelijkheid College

Daar nemen wij, Núwegein, geen genoegen mee. Onze verantwoordelijkheid reikt verder.

Wij vinden het onrechtvaardig en onacceptabel dat deze door ons gecreëerde "vluchtelingen" aan hun lot worden overgelaten, terwijl we voor een andere groep vluchtelingen wel snel en adequaat de nodige voorzieningen organiseren.

Dat kan beter en dat moet beter!

Wij, Núwegein, zijn van mening dat er voor deze groep met even grote voortvarendheid gezorgd moet worden voor een oplossing tot eind 2016, en we roepen u op om op korte termijn onderdak voor deze jongeren te organiseren, desnoods middels wooncontainers. Maar met zoveel leegstaande gebouwen in Nieuwegein zouden het toch geen wooncontainers hoeven te worden?

Wij hopen spoedig van u te vernemen, welke stappen u in deze heeft gezet.  
Met vriendelijke groet,
H. Bakhtali
Núwegein