NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Aan de raadsgriffier van gemeente Nieuwegein

De reden om dit stuk hier te publiceren is het bevorderen van het democratisch burgerschap in Nieuwegein en het voorlichten en informeren van de Nieuwegeinse burgers 

Beste raadsgriffier,

In het kader van je eerste functioneringsgesprek na aanstelling in Nieuwegein willen wij jou het volgende meegeven.
Wij ervaren jou als prettig in de omgang, een leuke vrouw met een smaakvolle kleurrijke garderobe; net als ik een trotse moeder van vier en een raadsgriffier die, zoals we tot nu toe ervaren, haar best wil doen om haar functie naar eer en geweten te vervullen ten behoeve van de Nieuwegeinse samenleving, het dualisme te bevorderen en de democratie te versterken.

Wij zeggen met nadruk 'tot nú toe' omdat de intenties van de vorige raadsgriffier bij de start ook oke leken. Blijkt dat zaken kunnen gaan verkeren. Hoe groot was de teleurstelling! De griffier dáár weer voor had wel de onafhankelijheid die je mag verwachten. Maar helaas kwam er snel en onder veel onbegrip een einde aan haar arbeidsrelatie met Nieuwegein. 

Als bestuurslid van de Vereniging van Griffiers, beloof je veel kennis en kunde in huis te hebben en anders in huis te kunnen halen.

Wij spreken de hoop uit dat jij die beloften waar gaat maken. Nieuwegein is daar namelijk hard aan toe.

Onafhankelijkheid raadsgriffier 

Duidelijk is dat jij je ervaring hebt opgebouwd in een gemeente met een heel andere politieke structuur.

Wij van partij Núwegein willen benadrukken dat wij van de griffier verwachten dat zij een onafhankelijke positie in neemt en de raadsleden ondersteunt en zakelijk en volledig verslag doet.

Wij verwachten dat de griffier, de raad feitelijk en zonder omhaal van de juiste (juridische) informatie voorziet en dat zij als raadsgriffier ver blijft van aannames en meningen. Met aannames en meningen is het stadsbestuur namelijk al overvloedig gevuld: 33 raadsleden, 4 wethouders en helaas ook de burgemeester.
Jouw zetel is daar niet voor bedoeld.

Een raadsgriffier moet niet alleen de raadsleden maar zeker ook de raadsvoorzitter stevig bij de les (wetten en regelgeving) houden. Zij moet het lef hebben om zaken gewoon op te schrijven zoals het is. Als de burgemeester bijvoorbeeld voor de tweede keer eenzelfde opdracht geeft, dan schrijft zij dat gewoon zo op. Zij doet niet aan witwasjes. Híj hoort beter te weten.

Het is al lang geen geheim meer dat deze raadsvoorzitter groot gebrek aan kennis en kunde heeft en nog erger: dat hij niet leert van zijn fouten.

In een democratie is druk op de raadsgriffier ontoelaatbaar  

Mocht onverhoopt de situatie zich voordoen dat jij door omstandigheden of onder druk van college, burgemeester, werkgeverscommissie, presidium of wie/wat dan ook, niet meer in staat bent om je taken onafhankelijk uit te voeren dan verwachten wij van Núwegein, dat je aan de bel trekt bij de raadsleden. Daar ligt een forse eigen verantwoordelijkheid voor jou.

Dat vinden wij heel belangrijk omdat de raadsgriffier het zich simpelweg niet kan permitteren haar onafhankelijke positie kwijt te spelen. De raadsgriffier wordt door de Nieuwegeinse gemeenschap goed betaald om het dualisme te bevorderen, dus de democratie te versterken. Een niet onafhankelijke, dus politiek opererende griffier schaadt het algemeen Nieuwegeins belang.

Op basis van 9 jaar raadservaring hadden wij al voor jouw aanstelling gewezen op bepaalde valkuilen.
Dat met name van der Voort en Monrooij hard begonnen te huilen en met hun vingers in de oren luid "LA-LA-LA-LA-LALÁÁÁÁÁLA !!" begonnen te jengelen om vooral niet te hoeven horen wat wij te vertellen hadden en dat de raadsvoorzitter Frans Backhuijs daar alle ruimte voor gaf tekent in één klap het nivea van het Nieuwegeinse bestuur. 
Misschien zie jij mogelijkheden om ze een beetje op te voeden?   

Beste griffier, wij wensen jou veel sterkte, daadkracht, succes en vooral een rechte rug toe.

Met vriendelijke groet,
H. Bakhtali
fractievoorzitter Núwegein