NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

De dubieuze sleutelrol VVD en de liegende PvdA wethouder

Het ligt nog vers in het geheugen: Blok oost was FINANCIEEL ONHAALBAAR als de watergang niet werd versmald.
Het zou de projectontwikkelaar een stuk of 8 woningen schelen en dat was zo erg dat de projectontwikkelar het persoonlijk ging uitleggen aan de raadsleden. Het bedrijf Trebbe stuurde alle raadsleden persoonlijk een mail hierover. 

Dat heb ik in mijn 10 jarig raadslidmaatschap nog niet meegemaakt. Wij vertegenwoordigen immers niet de bedrijven maar de inwoners. En het is de wethouder die met de gemeenteraad communiceert over de overeenkomst die hij met de bouwbedrijven en projectontwikkelaars heeft gesloten. 

Trebbe vond het ook nodig ons te vertellen hoe onredelijk de bewoners zich wel niet zouden opstellen in deze kwestie. Die versmalling van de watergang was echt nodig om het plan financieel haalbaar te maken.

Raadsvergadering januari 2016

Toen kwam de Raadsvergadering van januari 2016. Door de oppositie werd voorgesteld om het plan van de agenda af te halen.

De VVD fractievoorzitter meldde schaapachtig dat hij zich zou onthouden van stemming omdat hij belanghebbende is omdat hij woonachtig is bij het bouwgebied. Vervolgens stemt tot onze grote verbazing de rest van de VVD fractie tégen besluitvorming over het voorstel. De VVD! De partij die het liefst heel Nieuwegein asfalteert en dicht bouwt, stemt er mee in om dit specifieke bouwplan van de agenda te verwijderen. Stiekem ondersteund door de SP.
Ik zeg 'stiekem' omdat over dat stemgedrag van de SP in het geheel geen verantwoording is afgelegd. Niet is toegelicht waarom de SP als coalitiepartij ook wethouder Adriani met zijn plan terugfloot. Het was eigenlijk een rechtstreekse motie van wantrouwen, maar dat even terzijde.

Liefst 9 coalitiepartij-stemmen (VVD en SP) die samen met oppositiepartijen er voor zorgden dat het plan van de raadsagenda werd verwijderd, NADAT HET WAS WEGGESTEMD ! We weten allemaal dat op het moment dat er een plan op de agenda van de gemeenteraad terechtkomt, alles reeds in de achterkamers is afgetimmerd. De neuzen wordt zo strak dezelfde kant op gedirigeerd dat de coalitiepartners zelfs letterlijk identieke teksten uitspreken. We weten allemaal dat deze motie van wantrouwen van de twee grootste coalitiepartijen jegens PvdA-wethouder Adriani niet bij die achterkamerafspraken hoorde.

Geen verantwoording dus van de SP, de partij die wij met reden de SPek en bonen partij noemen. Ze doen braaf wat de VVD van ze wil. 

PvdA wethouder Adriani loopt gewoon weg uit de raadsvergadering

Uiteraard schrok Adriani zich een hoedje. Hij moet geweten hebben dat de VVD het plan gewijzigd wilde hebben maar kennelijk waren ze er niet helemaal uitgekomen. De VVD moet toen besloten hebben om dan maar de confrontatie in de raadsvergadering aan te gaan. De PvdA wethouder op zijn beurt moet gedacht hebben dat de VVD fractie zich in de raadsvergadering wel meewerkend zou opstellen als coalitiepartner.  
Dat gebeurde niet. Kennelijk was het persoonlijk belang voor de (fractie)(voorzitter) van de VVD zo groot dat ze besloten tot een verrassingsaanval in de raadsvergadering. 
In plaats van de eer aan zichzelf te houden en gewoon op te stappen als wethouder, liep Adriani als een verongelijkte kleuter gewoon weg uit de raadsvergadering! Hij zou zich 'gaan beraden op zijn positie'. De vergadering werd geschorst en na de schorsing meldde de burgemeester dat na het weekend uitsluitsel zou komen.

Dit was dus een openlijke machtstrijd tussen de VVD (duidelijk vanwege de persoonlijke belangen van de fractievoorzitter, want voor de bewoners doen ze dit niet en ik hoef niet uit te leggen hoe fractiediscipline werkt) en de PvdA.  
Wij, stadsPartij Núwegein, voorspelden al:
- óf Adriani houdt de eer aan zichzelf, zoals het een zichzelf respecterende wethouder betaamt
- óf het plan wordt aangepast zoals de VVD fractie (en/of fractievoorzitter) dat beliefde.

De optie dat Adriani zou aanblijven zonder dat het plan werd aangepast, was naar onze inschatting uitgesloten. Dat had de VVD duidelijk gemaakt door hun verrassend stemgedrag. Adriani MOEST buigen voor de VVD of barsten.
Wij zetten in op buigen voor de VVD.   

We hebben er enkele artikelen over geschreven: dit artikel en dit artikel.

Heel opvallend was dat bij de berichtgeving over dit conflict er geen AD krant, noch de lokale media, berichtte over het sensationeel nieuws dat coalitiepartij VVD het collegevoorstel niet ondersteunde. Zo gehoorzaam en braaf lopen "onze" journalisten, de waakhonden van de democratie, aan het lijntje van afdeling communicatie van de gemeente.

Maar ook dat terzijde.

We weten hoe de krachtmeting is afgelopen: de VVD kreeg Adriani eronder. Hoewel in eerste instantie de indruk werd gewekt dat het omgekeerde het geval was. De VVD nam immers alle schuld op zich: "Sorry, wij zijn de aanstichters van dit drama. Wij zijn schuldig en wij moeten beter samenwerken met de wethouder" 
Want wat blijkt enkele weken later: er was geruisloos en compleet out of the blue, een compromis met "de bewoners" bereikt! Een compromis dat gedurende al die maanden daarvoor niet bereikt kon worden tijdens de inspraakprocedures. Een compromis, dat als volstrekt onhaalbaar door de wethouder aan de gemeenteraad was verzekerd. Dat onmogelijk compromis werd opeens geruisloos bereikt. Het plan werd keurig aangepast zoals de VVD fractie/-voorzitter het graag wilde.

Nog frappanter: De projectontwikkelaar heeft niet eens compensatie geëist voor de amputatie van zijn plan waar al in 2015 de handtekening van de wethouder onder was gezet! Zo gemakkelijk was het dus om dit compromis te bereiken. Het was gewoon aldoor financieel haalbaar zonder versmalling en de wethouder heeft de gemeenteraad gewoon keihard voorgelogen. (Dit krijgt trouwens nog een flinke staart)

Dat gezegd hebbende.

Hoe verliep het met de bouwplannen Helmkruid en groengebied Rijnhuizen 

Diezelde VVD fractie en VVD fractie voorzitter (en uiteraard ook dezelfde SP, maar daar komt een apart artikel over) stemden op 28 april jl enthousiast in met een Bouwplan waarbij een complete 5 verdieping hoge seniorenflat IN HET PARK wordt neergezet tegenover bewoners die met steun van de SP jarenlang te hoop hadden gelopen tegen laagbouw. In plaats van 100 eensgezinswoningen verdeeld over het Helmkruid wordt alle ellende, 40 seniorenwoningen in een appartementengebouw, gebouwd voor de deur van een paar bewoners.
En iedereen kraait victorie.

Tegelijkertijd werd ook ingestemd met het plan om in park Rijnhuizen 60 dure woningen neer te zetten in het groengebied waar sinds jaar en dag de hockeyvereniging speelt. Een ingrijpende en onomkeerbare verminking van Nieuwegein. Met voorspelbare gevolgen als verkeersinfracten en vernietiging van het Oudegein park en het groengebied Rijnhuizen.

Een plan waar geen enkele Nieuwegeiner voorstander van is. De enige pleitbezorgers voor het plan zijn partijen die veel munt kunnen slaan uit deze plannen. En de enige inwoners die voorstander zijn zitten in de gemeenteraad van Nieuwegein en in het college van Nieuwegein.

Dat de voorstemmers (met name de beide Groenlinks-raadsleden die als eerste draaiden en de 5 SP raadsleden die meedraaiden) nog rustig kunnen slapen blijft ons, ondanks dat we ondertussen beter weten, een raadsel.

Hoe spijtig voor de bewoners van Helmkruid en Rijnhuizen dat er geen ikke-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikke-VVD-fractielid of -voorzitter in Rijnhuizen en aan het Helmkruid woonachtig is.

Dan hadden ze waarschijnlijk wél een kans gehad.