NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Raadsleden slapen, wethouders falen en de burgemeester is voldaan

Tijdens de raadsvergadering van 28 april werd een spoeddebat aangevraagd vanwege een fout die de SP wethouder Stekelenburg had gemaakt. Na het debat werd een motie van afkeuring ingediend omdat het bij lange na niet de eerste keer was dat hij faalde. De raadsleden van de coalitiepartijen hielden hem zorgzaam de hand boven het hoofd door eensgezind te verklaren dat ze zelf hebben zitten dutten. Dat waren letterlijk hun woorden.

De raadsleden hebben een controlerende functie. Ze zijn niet verantwoordelijk voor het functioneren van de wethouder. Dus het is heel raar als raadsleden de verantwoordelijkheid nemen voor het falen van de wethouder. Maar burgemeester Backhuijs greep niet in. Hij vond het niet nodig om de raadsleden te vertellen hoe het zit. Ze weten het wel daar niet van. Maar al is het maar voor de bühne, zeg er wat van als burgemeester. Jij bent immers degene die moet toezien op behoorlijk bestuur en aan jou om slapende raadsleden wakker te maken.

Toen er in februari ook een dergelijke motie tegen PvdA wethouder Adriani werd ingediend omdat hij als een verongelijkte kleuter was weggelopen uit de raadsvergadering, toen de VVD-fraactie zijn bouwplan wegstemden verklaarden de raadsleden van de coalitiepartijen eveneens dat het hun schuld was dat hij zich zo misdraagt. En weer greep de verantwoordelijke VVD burgemeester Backhuijs niet in. 

De enige die verantwoordelijk is voor het functioneren van de wethouders is de burgemeester.

Juist daar is hij burgemeester voor. De Raad controleert het college en vertegenwoordigt het volk. De burgemeester is voorzitter van het college en hij is voorzitter van de Raad. En allebei de de organen waar hij de voorzitter van is functioneren niet. Dat blijkt. Ze geven het zelf toe.   
Maar de burgemeester van Nieuwegein houdt vol dat alles oke is en dat het Nieuwegeins bestuur behoorlijk functioneert. Kennelijk ziet hij het als zijn taak om de bestuursorganen te ontregelen. Want alleen dan kun je het je permitteren om tevreden te zijn. 

Met andere woorden: De wethouders falen, de raadsleden slapen. De burgemeester is de voorzitter van beide organen en hij is helemaal tevreden. Kennelijk functioneert alles zoals hij dat het wil. 

En dit zijn dan nog slechts de gevallen van 2016 ....