NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

RTV Utrecht razend druk met toedekken van corruptie in Nieuwegein

Gisteravond laat, 20 maart 2018, in de nacht voor de verkiezingen werd ik gebeld door RTVUtrecht.
Ze wilden weten hoe het zit met de declaratiefraude gepleegd door Martin Monrooij, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En ook hoe het zit met de bouwfraude (de illegale stiekeme verkoop van kostbaar Nieuwegeins bouwgrond tegen vriendenprijsjes) aan voorkeurs projectontwikkelaars. En de onderzoeksfraude door Martin Monrooij. 
RTV Utrecht was al op 11 november 2017 van deze feiten door mij, Haseena Bakhtali, op de hoogte gesteld. Wij van Stadspartij Núwegein hebben dit feit al maanden geleden in de gemeenteraad ter sprake gebracht. Noch het AD noch RTV Utrecht heeft de afgelopen maanden de moeite genomen om mij hierover terug te bellen of terug te mailen. En Martin Monrooij en Hans Adriani zijn geen moment door de media bevraagd hierover. Martin Monrooij en Hans Adriani houden zich al ruim een half jaar heel stil over deze kwesties. Niemand, ook de gemeenteraadsleden niet, die het waagt om hun daarover aan de tand te voelen.  

En nu, in de nacht voor de verkiezingen belt RTV-Utrecht mij op. Ik zei direct al dat ik de timing wel super opmerkelijk vind. Niet alleen is heel Nieuwegein al op 10 maart voorzien van de folders, het Algemeen Dagblad heeft er op 19 en 20 december al grote artikelen aan gewijd.   
Maar ik gaf toch aan dat ik uiteraard met alle liefde aan een artikel wil meewerken, waarin ik de nodige bewijzen overleg. Zeker journalisten of degenen die zich journalisten noemen weten dondersgoed dat je dergelijke beschuldigingen niet kan doen, zeker niet in het openbaar, zonder harde bewijzen te kunnen aanvoeren. Anders kom je voor de rechter vanwege smaad/laster. En dat weet ik, ik ben 20 jaar politieagent geweest in het centrum van Utrecht. 20 jaar ervaring met wetten en regelgeving. En met handhaving. 
Overigens: voor alle zekerheid heeft RTV Utrecht niet onze complete folder gepubliceerd. Lees alles!

Geen enkel risico om een strafblad te krijgen

Ik vroeg aan RTV Utrecht of ze op zijn minst in het artikel willen opnemen dat ik een misdrijf pleeg als ik dergelijke zware beschuldigingen zou doen zonder ze te kunnen bewijzen. De media heeft toch de plicht om de burgers correct en volledig te informeren en voor te lichten? En dat ik niet zo achterlijk ben dat ik een strafblad wil oplopen.  

Helaas, maar niet geheel verrassend (ik ben het ondertussen gewend) gaf RTV Utrecht aan dat ze geen enkele belangstelling hebben voor de bewijzen voor de genoemde kwesties. Maar ze gaan wel een artikel publiceren OP verkiezingsdag.
Waar Martin Monrooij al een half jaar het zwijgen er toe doet, zegt hij opeens, zogenaamd geschrokken, dat hij juridische stappen gaat ondernemen. Terwijl hij weet dat hij geen enkele juridische stap zal ondernemen. Maar aangezien hij weet dat er geen enkele journalist hem daarop zal controleren kan hij alles roepen. Zeker op de dag van de verkiezingen. En RTV Utrecht zal het kritiekloos opnemen. De vorige wethouder van collegepartij Hans Reusch, zit niet zonder reden in het bestuur van RTV Utrecht.
Dit valt wat ons betreft onder ongeoorloofde beinvloeding van de verkiezingen. Als deze praktijken in het buitenland plaatsvinden dan spreken we er grote schande van. 

Als dit niet het toppunt en het zoveelste bewijs is van de versmelting van de media en de politiek, dan weet ik het ook niet meer. 

Alex Brenninkmijer, de vorige Nationale Ombudsman, gaf op zondag 11 februari j.l. in Buitenhof al aan hoe ernstig deze versmelting is voor de democratie in Nederland.  
Problematisch in Nieuwegein is al dat 32 van de 33 raadsleden én zelfs de VVD burgemeester deze fraudekwesties, deze ernstige integriteitsschendingen, onder de mat veegden in november en december 2017 en het ADnl vervolgens twee persoonsbeschadigende artikelen over mij publiceerde. Kennelijk heeft dat niet het gewenste effect opgeleverd.
Dus doet RTV-Utrecht er een schepje bovenop.
Ze spreken over een rel, alsof ze niet weten dat dit al een half jaar in Nieuwegein speelt. Het AD heeft er liefst twee grote artikelen over geschreven. De PvdA-wethouder en de CU-fractievoorzitter verschuilen zich achter de 32 raadsleden. Zo gaat corruptie dus in zijn werk. 
Dat geeft aan hoe diep- en diep de corruptie zich in Nieuwegein heeft genesteld. En in de door de gevestigde orde gesubsidieerde media. 

De niet gestelde vragen zijn de belangrijkste vragen

Zoals gezegd had die meneer van RTV-Utrecht geen enkele interesse voor de bewijzen. Wederom een voorbeeld hoe de media de gevestigde politieke partijen op alle mogelijk manieren beschermt terwijl in een democratie de media als kerntaak heeft om te macht te controleren en de burgers correct en volledig te informeren.
Waarom is aan Monrooij en Adriani niet gevraagd waarom ze een half jaar geleden niet al juridische stappen hebben ondernomen? Waarom hebben ze niet een half jaar geleden al aangifte tegen mij gedaan? 
Antwoord: Omdat ze weten dat de beschuldigingen kloppen als een bus. 

Maar ach, als je nagaat dat RTV-Utrecht wordt betaald door de gevestigde orde, dan zegt dat eigenlijk al genoeg. RTV-Utrecht is financieel volledig afhankelijk van de gevestigde orde. Ze moeten wel schrijven wat hun broodheren wensen en ze moeten verzwijgen wat de gevestigde orde verzwegen wil hebben.
Anders hebben ze geen inkomen. 

RTV Utrecht die verkiezingscampagne voert voor politici die openlijk frauderen.
#Jeverwachthetniet.    

Dit is volgens ons, Stadspartij Núwegein ongeoorloofde beinvloeding van de kiezers en ongeoorloofde beinvloeding van de verkiezingsuitslag.