NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Geen geld voor veiligheid fietsers in centrum Nieuwegein

Op 11 april 2012 stond de Fietsverbinding Noordstedeweg op de agenda. Een route die ook zeer intensief wordt gebruikt door hordes scholieren. Het is de drukste weg van Nieuwegein met de drukste fietsroute. Het is een wonder dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd.

Het voorstel dat voorligt is zonder meer onveilig te noemen.

Zelfs een kind begrijpt dat gescheiden fietspaden veiliger zijn dan een tweerichtingsfietspad. Wethouder Lubbinge houdt vol dat ook voor hem veiligheid voor alles gaat.  
En toch presteert hij het om alleen een voorstel uit te werken voor één tweerichtingsfietspad die bovendien ligt aan de zijde van de winkels, uitritten en laadzones.

Dankzij VSP-fractievoorzitter Troost die als nalatige vergadervoorzitter (commissievergadering) optrad is het niet tot een inhoudelijk debat kunnen komen. Terwijl de VSP pretendeert voor de ouderen onder ons op te komen en dus voor hun veiligheid zou willen instaan. 

Door deze voorzitter zijn zelfs procedureregels overtreden en kreeg een niet aangekondigde inspreker uit de hoge hoed van de wethouder alle kans om de bespreking af te sluiten met een eenzijdig betoog in de lijn van het verhaal van de wethouder. Toetsende vragen konden aan hem niet worden gesteld voor de raadsleden en er was geen gelegenheid om over die nieuwe informatie met elkaar in debat te gaan.

Een schande!  
En het trieste is dat deze schandalige ondermijning van het democratisch besluitvormingsproces norm is in Nieuwegein.
Daarover gaat er binnenkort een open brief naar de burgemeester die bij zijn aanstelling aan Nieuwegein had beloofd dat hij voor de inhoud zou gaan, maar ondertussen vooral bezig is om kleine (oppositie-) partijen met allerlei regels en procedures monddood te maken.

Voor de nieuwbouw in de binnenstad en het stadspaleis groeien de geldbomen tot aan de hemel. Maar op de veiligheid van onze schoolgaande jeugd en andere fietsers wordt zo veel mogelijk bezuinigd en wordt door de wethouder een manipulatief spelletje gespeeld om te voorkomen dat antwoorden moeten worden gevonden op kritische vragen uit de Raad, teneinde ongehinderd de plannen door de strot van Nieuwegein te kunnen duwen.