NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Ondemocratisch bestuur, de coalitie druipt af, en over Wisselgeld

Weer een bijzondere Raadsvergadering achter de rug (28 september).
Hoewel wij (Trots en Núwegein) via een keurige en uitgebreide brief (5 pagina's) aan burgemeester Backhuijs hadden aangegeven dat we het nogal onbehoorlijk vonden dat hij onze brief (aan hém gericht) zonder onze toestemming (of zelfs overleg) liet agenderen voor de Raad terwijl dat staatsrechtelijk niet kan. De Raad is niet de burgemeester én de burgemeester had nog geen enkele vraag beantwoord. En heeft hij dat doorgedrukt. Wat een machteloosheid.

Waar onderwerpen uitsluitend ter politieke besluitvorming aan de Raad dienen te worden voorgelegd nam hij niet eens de moeite om de schijn van besluitvorming hoog te houden: "de Raadsleden moesten maar zien wat ze ermee doen." Meer niet. Wij hopen maar dat deze doelloosheid niet kenmerkend is voor "onze" burgemeester. Hebben we een burgemeester die
geen standpunt kan-mag-of-wil innemen inzake de kwaliteit en transparantie van het stadsbestuur? En die liever raadsvoorzitter wil zijn en geen Burgemeester? Terwijl hij toch primair als burgemeester is aangesteld? Best jammer voor Nieuwegein.
Vanwege het bovenstaande en omdat we weinig zin hadden om mee te doen aan schaamteloos theater en een fopdebat (dat uiteraard vooral bedoeld was voor de ook aanwezige AD-journalist) verlieten wij de raadzaal bij dat agendapunt. Ook dat was voor Backhuijs geen reden om dat agendapunt af te voeren. Hij liet het "debat" doorgaan, omdat hij "wist dat de collegepartijen een paar opmerkingen wilden plaatsen".

'Fopdebat' dus ... ook omdat het geen seconde inhoudelijk is gegaan over de kwaliteit van het bestuur of over onze uitleg aan de burgemeester. Niemand die vroeg waarom de burgemeester verzuimd had om fatsoenlijk onze vragen te beantwoorden of de bewijslast in te zien. Het mocht onder supervisie van de voorzitter, de burgemeester, aldoor gaan over de raadsleden die het wagen om hun raadswerk uit te voeren nl. zich kritisch opstellen naar het bestuur, het college en de burgemeester, en het lef hebben hun kritiek uit te spreken; het mocht dus aldoor over ons gaan. En dat is precies waar de Raad helemaal niets over te zeggen heeft of zelfs te zeggen mág hebben. En de Raadsvoorzitter, de burgemeester, is er juist om die grenzen nauwkeurig te bewaken, niet om ze te overtreden. Luister zelf maar.

Natuurlijk vinden de collegepartijen het prima als de burgemeester alles overlaat aan hun eigen raadsleden in plaats van autonoom als waardige, onafhankelijke en verantwoordelijke burgemeester een paar simpele maar wezenlijke vragen te beantwoorden over de kwaliteit van het stadsbestuur. Stel je voor zeg, er zou zomaar een deksel open kunnen gaan van een beerput, die dank zij Monrooij juist zo goed is afgesloten.
 
Wat zegt dat over onze burgemeester? Een burgemeester die "zijn" raadsleden (van de coalitie) onder zijn supervisie (als raadsvoorzitter) alle gelegenheid geeft om in het openbaar hun "lastige" collega's te vernederen en te intimideren? Zijn onze vragen zo vreselijk bedreigend? Voor wie dan wel? Heel simpel: bedreigend voor het college en bedreigend voor de coalitiepartijen en niet te vergeten heel bedreigend voor beste vriendje Monrooij die vanuit maar liefst drie sleutelposities belangrijke informatie zodanig heeft gemanipuleerd en verzwegen voor de Raad dat het college er weer zonder kleerscheuren vanaf is kunnen komen.
Zou je met dergelijk gedrag dubbele bonuspunten kunnen verdienen bij de grote Haagse partijen om in de volgende periode weer een keer wethouder te mogen worden? Het applaus van de coalitiepartijen (ook niet geoorloofd in de raadzaal zoals Backhuijs toegaf, maar toch gedwee door hem toegelaten) voor Monrooij die onbetrouwbaar is gebleken) is veelzeggend genoeg.
 
Begrijp ons goed, we gunnen de coalitiepartijen hun "zwelgpartijtjes" wel, zo op z'n tijd. Het punt is dat we niet kunnen accepteren dat de raadsagenda en de raadzaal daarvoor misbruikt worden, het is immers geen clubhuis of stamkroeg. Privé frustraties leef je maar privé uit, niet in de raadzaal.
Als echter tot onze verbijstering de raadzaal door Backhuijs himself, ons aller burgervader, wordt opengesteld voor dergelijke uitspattingen... tja...dan hoeven wij daar in ieder geval geen getuige van te zijn. In tegenstelling tot Voermans (journalist AD) die blij als een baby-met-fopspeen op de eerste rang zat en een smeuïg verhaaltje 'scoorde' zonder daar ook maar een vingertje voor te hebben hoeven uitsteken. Geen enkele vraag is door "onafhankelijk en partijloos" journalist Ton Voermans (AD) in het kader van evenwichtige berichtgeving aan ons (Jack Rijnders en mijn persoon) over het gebeuren gesteld. Het moddergooien van de coalitiepartijen kreeg van hem alle ruimte in tegenstelling tot onze reactie of die van andere oppositiepartijen die zeer verstandige dingen hebben gezegd ....Is Martijn Koolhoven zijn goeroe? Had hij het artikel misschien al kant en klaar aangeleverd gekregen? En pasten andere argumenten en visie niet in zijn (hun) opzet? Het zou zomaar kunnen.....
Een inhoudelijke reactie van burgemeester Backhuijs is er dus nog steeds niet. Een inhoudelijk onderzoek naar de bewijzen die we voor hem hebben vind hij niet belangrijk
 
Maar...! Hij heeft zijn coalitiepartijen wel plechtig beloofd om te laten onderzoeken (hij weet het antwoord natuurlijk al maar dit doet het goed in het AD....) of er juridisch een mogelijkheid bestaat om fractie Núwegein en Trots effectief de democratische mond te snoeren. Dan kan hij helemaal niet al was het maar omdat het waar is wat wij zeggen.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Toen het "bacchanaal" (=feest ter ere van Bacchus...hoe toepasselijk....) was afgelopen gingen wij de zaal weer in en was het tijd voor de bespreking van het volgend agendapunt PROJECT WISSELGELD.
 
Iedereen is het erover eens dat problemen benoemd moeten worden, dat er streng opgetreden moet worden als de wet wordt overtreden, dat kinderen naar school moeten en dat er gehandhaafd dient te worden bij overlast etc. Dat alles staat buiten kijf.
Iets anders is dat we te maken hebben met een wethouder die bestaande problemen niet benoemt maar fantaseert : eerst in het openbaar beweren dat er kinderprostitutie bij de Roma in Nieuwegein voor komt om vervolgens, als daar controlerende vragen over worden gesteld, net zo makkelijk te ontkennen; en alsof dat niet al kwalijk genoeg is, die beschuldigingen daarna weer manipuleert in: "er zijn twee gevallen van "verdenking" van kinderprostitutie in Nieuwegein". Op deze manier kan je je positie als wethouder handig gebruiken om toch die smet op de groep te houden nietwaar? Wat maakt het Lubbinge allemaal nog uit, de ROMA zit toch al meer dan slecht in de gemeenschap en zijn doel is vooral om gemeenschapsgeld los te krijgen van de Raad voor het op orde brengen van de ambtelijke organisatie terwijl hij juist had beloofd dat daarop bezuinigd zou worden.
 
Eerder werd ook ontkend dat er door de mensen van Wisselgeld en leden van het college te pas en te onpas werd geroepen dat "de intermediairs van Wisselgeld met messen worden bedreigd als ze aan het werk zijn bij de Roma gezinnen", terwijl ik ze dat toch zelf meermaals heb horen vertellen al sedert de beginperiode van dit project tot zelfs onlangs nog. Dat het nu zo stellig wordt ontkend is eveneens een duidelijk teken aan de wand.
Lubbinge houdt tegelijkertijd vol dat hij de Roma groep "respecteert" en dat hij ze vooral "wil helpen" (...) Helpen door ze zo mogelijk nog verder de verdomhoek in te trappen met valse beschuldigingen?
Dat je de integratie van een reeds behoorlijk gestigmatiseerde minderheidsgroep zou stimuleren door ze extra te stigmatiseren gaat er niet in bij fractie Núwegein.

Nu was ook voor Leefbaar Nieuwegein en Trots de maat vol. Zij dienden eenmotie in waarin zij het vertrouwen in deze wethouder opzeggen. Dat hadden ze al eerder gedaan (zoals bij de kwestie asbest) maar de motie steeds weer ingetrokken om hem de kans te geven zijn leven te beteren. Maar genoeg is genoeg, nu was het echt afgelopen met kansen geven. Waarschuwingen hebben niets geholpen.
Beide fracties gaven aan dat met grote regelmaat is gebleken dat Lubbinge als wethouder van Nieuwegein over project Wisselgeld een verkeerde voorstelling van zaken geeft, de Roma stigmatiseert, de Raad onvolledig cq onjuist heeft geïnformeerd, de Raad zelfs onwaarheden heeft verteld, het budget van Wisselgeld uitsluitend heeft ingezet voor het op orde brengen van de eigen gemeentelijke diensten en een verbeterde samenwerking met andere bij dit project betrokken disciplines, minachting heeft getoond jegens de Raad etc. etc. en te concluderen dat het onjuist en onvolledig informeren of het vertellen van onwaarheden aan de Raad in de politiek nu eenmaal een doodzonde is.
Wij van Núwegein hebben deze motie, vanwege dezelfde overwegingen, ondersteund. De fractie van Groen Links ging niet verder dan een motie van "teleurstelling over de destructieve wijze waarop wethouder Lubbinge omgaat met een deel van onze inwoners, waarmee hij het negatieve beeld versterkt".

De sympathisanten (lees: coalitiegenoten) en de "goedgelovigen" sloten, voorspelbaar, de rijen. Goedgelovigen: die partijen die al 3 jaar schreeuwen om kwalitatieve en kwantitatieve analyses maar nog altijd met legen handen zitten en desondanks (dus ongefundeerd) de wethouder steunen om door te gaan met dit onzalig project.
 
Tenslotte het project Wisselgeld zelf: Een project waarover, na 3 jaar en een investering van meer dan € 1.200.000 -, geen deugdelijk verslag noch fatsoenlijke analyse aan de Raad kan worden voorgelegd, een project dat kennelijk alleen overeind kan worden gehouden middels leugens en stemmingmakerij en met "gedoog"-steun van "goedgelovigen" in de Raad, zodat er tonnen gemeenschapsgeld per jaar uitgegeven kan blijven worden aan externen .... Dat is allemaal niet bepaald overtuigend voor Núwegein.