NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Het jongerenlintje van het CDA

Je kan tegenwoordig geen krant openslaan of de vrolijkheid en positivisme rond prijzen, awards, penningen, speldjes, bloemen spatten je tegemoet. Zelfs als er een rekenkameronderzoek tegen je loopt kun je worden gehuldigd. Het kan gewoon niet op in Nieuwegein.

Het CDA heeft een nieuwe onderscheiding bedacht. Voor de jongeren voor hun vrijwillige inzet. Ziet eruit als heel sympathiek maar wij hebben gisteravond tegen het voorstel gestemd.
En wel hierom:

1. Wij hebben al regelingen voor uitzonderlijke prestaties zoals een heldendaad of sportprestaties. Dat is prima.

Heldendaden zijn uitzonderlijk en verder is het competitieve element goed als het gaat om sportprestaties, schoolprestaties en dergelijke. Het gaat daarbij om externe prikkels, de prestaties zijn meetbaar en absoluut en dan past een externe beloning. In die gevallen is het voor iedereen zonneklaar waarom iemand als beste of als winnaar in het zonnetje wordt gezet. Geen punt dus.

Bij vrijwillige inzet is het echter andersom: De prestatie, als je het al zo kunt noemen, is niet meetbaar en de uitverkiezing is wél discutabel.

2. Vrijwilligers en dus ook jonge vrijwilligers verrichten hun inzet voor de samenleving vanuit een intrinsieke motivatie en niet vanuit competitie of prestatiedrang. De beloning daarvoor komt ook van binnenuit en dat moeten we vooral koesteren. De motivatie voor vrijwillige inzet ontstaat in huiselijke omgeving, bij de hoeksteen van de samenleving of op school. Wij zijn er voorstander van om een eventuele beloning in de vorm van bijv. complimenten of schouderklopjes ook bij de opvoeders te laten. Als overheid moeten wij daar wegblijven.
Met het uitreiken van een beloning geef je als overheid een verkeerde prikkel aan de adolescenten. Je communiceert naar de jongeren dat vrijwilligerswerk een prestatie is dat door de overheid wordt beloond. Dat moeten we niet willen.

3. Tot slot is het gunnen van een lintje ongetwijfeld heel leuk voor die geselecteerde jongere en zijn/haar directe omgeving en daarom heel sympathiek, maar alleen naar dat gezelschap toe. Als het de bedoeling is om meer jongeren tot meer vrijwilligerswerk aan te sporen dan sla je daarmee de plank volledig mis. Een dergelijke uiting van erkenning is vooral een erg gemakzuchtige strategie en werkt contraproductief. Want door het uitreiken van een lintje aan een vrijwilliger laat je 10-tallen anderen als het ware in de kou staan en bereik je daardoor zelfs bij de beste vrijwilligers juist het tegenovergestelde namelijk verlies van motivatie.

Ik zou een dergelijke prikkel nimmer invoeren bij mijn kinderen. Nooit zou ik ééntje in het zonnetje zetten en dan geloven dat daardoor de anderen tot grotere inzet worden aangespoord. Wie veel ervaring heeft met jongeren weet dat het zo niet werkt.

Waarom zouden wij dat dan wel voor de Nieuwegeinse jongeren willen....

(Ik scherm niet graag met onderzoeken maar ook dit onderzoek wijst uit waarom een dergelijke prikkel (niet) werkt)