NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

PvdA-wethouder: hockeyclub belangrijker dan bewoners

Op woensdag 16 mei was de voorbespreking van de plannen van het college om te gaan bouwen in park Oudegein, bij de Helmkruid. Zoals bekend zijn de bewoners uit die omgeving daar mordicus tegen. Ze zijn een petitie gestart die door maar liefst 5000 Nieuwegeiners is ondertekend.

Ook wij, Núwegein, zijn faliekant tegen de bouwplannen. In het park wordt gewoon niet gebouwd. Klaar!

Er zijn de afgelopen jaren erg veel bomen gekapt en er verdwijnt nog altijd te veel groen om plaats te maken voor steen en beton.

Bovendien zijn er voor nieuwbouw nog tig betere locaties beschikbaar waar woningbouw wel ten goede kan komen aan de omgeving en waar het niet zo zwaar ten koste gaat van het mooiste en belangrijkste park van Nieuwegein.

Er zijn nog meer redenen maar voor dit moment willen wij twee opmerkelijke zaken uit de vergadering aanstippen.

  1. De PvdA fractie verklaarde bij monde van Casper Langerak dat zij volledig achter de petitie staat. Voor extra duidelijkheid heeft Langerak hoogstpersoonlijk de petitie voorgelezen waarna hij namens de fractie verklaarde dat ze die petitie ook steunen. Dat moet goed nieuws zijn voor de ondertekenaars.
  2. De bewoners hebben voor het eerst kennis genomen van de bouwplannen pas toen ze die op de site van de hockeyvereniging zagen staan.

Het tweede punt is om te beginnen totaal in tegenspraak met de bewering van wethouder Adriani dat de bewoners al direct bij het eerste prille begin door hem op de hoogte waren gesteld. Dat de bewoners zich voor voldongen feiten voelen geplaatst is dus niet vreemd.

Op onze indringende vraag aan wethouder Adriani hoe dat zit antwoordde hij dat de hockey-vereniging eerder op de hoogte diende te worden gesteld omdat zij een ledenbestand hebben en mogelijk met een verhuizing te maken kunnen krijgen. Let wel: het gaat hier om een vereniging. Een vereniging die van de wethouder vanuit persoonlijke afwegingen een voorkeursbehandeling heeft gekregen. Een hogere prioriteit dan de bewoners die te kampen kunnen krijgen met ingrijpende veranderingen in hun woonomgeving wat een forse aanslag betekent op hun woonplezier.
Die bewoners zijn voor deze wethouder Adriani minder belangrijk bevonden dan de leden van de hockeyvereniging.

Rara hoe zit dat ....??