NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Burgemeester Backhuijs lapt art. 1 Grondwet aan zijn laars

(Dit is een bericht van 1 november 2012 maar door het "onderzoek" van Prof. Dr. J.H.J. van den Heuvel weer actueel)  

Op initiatief van VVD'er Gadella is er een verordening aangenomen die bepaalt dat raadsleden die zich afsplitsen van hun fractie geen onkostenvergoeding van de gemeente meer ontvangen (vergoeding voor gemaakte uitvoeringskosten niet te verwarren met de maandelijkse raadsvergoeding). Dat is in strijd met de Grondwet en de Gemeentewet maar toch aangenomen door VVD, PvdA, CDA, SP, D66 en CU.

Dit was ons betoog tijdens de raadsbehandeling:

Een meerderheid in de Nieuwegeinse Raad (collegepartijen en andere oude partijen) heeft blind de jaarrekening goedgekeurd. Dus zonder het accountantsrapport te controleren.

Belangenverstrengeling PvdA'ers

Een meerderheid in deze Raad heeft het goed gevonden dat ik vanwege afsplitsing van de PvdA mijn baan ben kwijtgeraakt door belangenverstrengeling door PvdA'ers Adriani, Lubbinge en Bamberg.

Een meerderheid van deze Raad vind het normaal dat Bamberg een brief met vertrouwelijke informatie lekte naar mijn werkgever waardoor ik ontslagen werd.

Voorspelbaar is dat de meerderheid ook dit illegale wijzigingsvoorstel zal ondersteunen.

Lang leve de fractiediscipline die veel raadsleden effectief de mond snoert zodat ze onder die last en druk zullen meestemmen met een voorstel dat in strijd is met de Grondwet en de Gemeentewet. Terwijl ze hebben gezworen dat ze zonder last hun raadswerk zullen uitvoeren.

Lang leve de Raadsgriffier die de Raad van slechts halve waarheden voorziet: hun wel wijst op hun bevoegdheid om verordeningen te maken maar niet op het feit dat deze specifieke wijziging in strijd is met de belangrijkste wet van Nederland: de Grondwet.

Raadsleden op dwaalspoor gezet

De Raadsgriffier misleid bewust de raad om ze op een dwaalspoor te zetten, exact zoals de heer Monrooij (ChristenUnie/SGP) dat heeft gedaan in het onderzoek belangenverstrengeling PvdA.

Het is een trend in Nieuwegein. De fractievoorzitters van de Haagse partijen zijn heel angstig omdat er landelijk steeds meer raadsleden ontsnappen aan hun fractiediscipline waardoor hun macht verloren gaat. En als deze voorzitters bang worden dan is het een logische stap om de bejubelde westerse democratie door de wc te spoelen om vervolgens in het geniep illegale regeltjes in elkaar te knutselen om nog meer ontsnappingen te voorkomen.

Fractie: dwangbuis voor raadsleden

Regeltjes om vrijheden van het individuele raadslid af te pakken ter vergroting van de macht van de fractievoorzitters. Regeltjes waarmee het fractiebelang op een hoger plan getild wordt dan het algemeen belang (wat in een echte democratische rechtstaat niet mogelijk is).

Omdat fractiediscipline, bestraffing met spreektijdbeperking en publieke vernederingen, niet voldoende zijn gebleken om zetels voor de fractie te behouden is er nu een truc bedacht om te proberen raadsleden met handen en voeten aan de fractietafelpoot vast te binden.

Door dit voorstel te ondersteunen valt u niet alleen door de democratische mand maar u toont ook aan dat u niet vies bent van misbruik van uw bestuursbevoegdheden om uw privé-belangen te beschermen. Ook dat is bij wet verboden.

U schaft simpelweg de ambtseed af en maakt duidelijk dat wat u betreft raadsleden niet alleen hun baan en kostwinning kunnen kwijtraken als ze hun raadswerk zonder last willen uitvoeren maar ook hun grondwettelijke rechten vrijheid, gelijkheid, en onafhankelijkheid.

Wat de Nieuwegeinse situatie betreft lijkt het er sterk op deze wijziging in de verordening door de heer Gadella (beoogde VVD-wethouder) speciaal ontworpen is om zijn beoogde plaatsvervanger/fractievoorzitter van Straten (zelf een afsplitser/overloper van Leefbaar in 2003) te beschermen tegen zijn eigen fractiegenoten. Hij was immers voor de verkiezingen van 2010 op een onverkiesbare plaats gezet en wordt nu hun fractievoorzitter.

Geen democratie in Nieuwegein

Het is erbarmelijk gesteld met de democratie in Nieuwegein. En laten we maar doen alsof de afsplitsers de aanleiding zijn. Gebruik hen maar als bliksemafleider voor de falende Haagse partijen in Nieuwegein.

De burgemeester hoort deze maatregel voor vernietiging voor te dragen aan de minister omdat het in strijd is met de Grondwet, de belangrijkste wet in Nederland, maar hij heeft dat simpelweg geweigerd.

Welig tiert de wetteloosheid in Nieuwegein onder burgemeester Backhuijs ...