NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Interview Dichtbij-krant n.a.v. onderzoeksrapport Van den Heuvel

Volgens professor Van den Heuvel had je wel vertrouwen in het onderzoek, maar heb je geen gehoor gegeven aan zijn verzoek om een een lijst met klachten en beschuldigingen aan te dragen die jij graag onderzocht wilde zien. Waarom ben je niet op dat verzoek ingegaan?
 Correctie: ik had hoop geen vertrouwen, zoals u hier kunt lezen

Over het verzoek om een beschuldigingenlijst het volgende.

Het is onbegrijpelijk dat Van den Heuvel zoveel nadruk daarop legt terwijl hij noch mevrouw Ter Horst mij ooit een herinnering heeft gestuurd. Ik ben op geen enkele manier door hun betrokken bij het onderzoek. Ik heb slechts één orienterend gesprek gehad, waarin geen enkele onderzoeksvraag is gesteld. Het was geen interview of onderzoeksgesprek.
Die beschuldigingenlijst lijkt mij meer een uitvinding om de vele fouten in het onderzoek op af te wentelen.

In dat gesprek heb ik duidelijk aangegeven dat ik van harte bereid was om hem te voorzien van alle informatie die hij nodig mocht hebben. Ik zei nog dat ik het compleet onderzoek zelf al heb gedaan. Ik heb als oud-hoofdagent van politie 20 jaar ervaring met strafrecht en politie-onderzoek.

Hij wees mijn aanbod resoluut af omdat hij een "compleet en perfect dossier" aangeleverd had gekregen van mevrouw Ter Horst, waarnemend hoofdambtenaar van de gemeente.

Het is trouwens wonderlijk: Het initiatief voor het onderzoek komt van Backhuijs die achter mijn rug om die mondelinge opdracht aan hem heeft gegeven. Backhuijs wilde een grondig onderzoek naar de beschuldigingen waarvan híj vind dat die de Raad schaden. Hoezo moet de lijst dan van mij komen?

Deel je Van den Heuvels mening dat het Bing-rapport niet is ingegaan op het vraagstuk van de belangenverstrengeling?

De waarheid is in de politiek een kwestie van tijd. Van den Heuvel herhaalt wat ik al twee en een half jaar roep: Bureau Bing heeft vergaande conclusies getrokken uit interviews met alleen de belangenverstrengelende tegenpartij: de PvdA'ers en mijn toenmalige werkgever, de directeur van de SWN (Movactor). Een kind snapt dat je uit een half onderzoek geen conclusies kan en mag trekken. En toch heeft de Raad het Bing-rapport met applaus ontvangen.

Dit rapport is zo mogelijk nog slechter dan het Bing rapport. En toch was de Nieuwegeinse coalitie positief in de commissievergadering. De Nieuwegeinse gemeenteraad is gek op onderzoeken over mij of mijn beschuldigingen waarbij ik niet wordt betrokken. 

Het eigenlijke doel van dit rapport blijkt nu gewoon een zoveelste doofpot en een opstapje naar een adviseursfunctie in het NIeuwegeins bestuur. Over mijn rug, de rug van Núwegein en van de Nieuwegeiners. 

In de mail zeg je dat je de juridische onderbouwing mist in het onderzoeksrapport. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?

Dat is heel simpel. De heer Van den Heuvel is beleidswetenschapper, geen jurist. Dat zijn twee verschillende disciplines. Juridisch onderzoek moet door een jurist worden gedaan. Als dit moet doorgaan voor een officieel onderzoek, dan hoort de inhoud wetenschappelijk verantwoord te zijn. Dat is met dit rapport niet het geval. Van den Heuvel kan dus van alles roepen wat niet klopt over strafbaarstelling, laster, art. 1 Grondwet etc. Hij is echter geen jurist dus zijn uitspraken zijn onverantwoord.

In jullie reactie in de Molenkruier geef je aan dat Van den Heuvel jouw beschuldigingen niet heeft weerlegd. Maar dat was toch ook niet de onderzoeksopdracht?

Uit het onderzoeksvoorstel van Van den Heuvel concludeer ik dat onderzocht moest worden: de validiteit van mijn beschuldigingen over integriteitsschendingen, ambtsmisbruik en plichtsverzuim. En de uitkomst is dat ik mijn beschuldigingen onvoldoende feitelijk ondersteun.

Dat is een heel logische conclusie als je nagaat dat de onderzoeker veel feiten niet heeft opgezocht, niet heeft onderzocht en veel waarheden ernstig heeft verdraaid. Ook andere fracties vinden trouwens dat er veel onverantwoorde uitspraken zijn gedaan zonder dat er hoor en wederhoor is toegepast).

Wat precies de onderzoeksopdracht van Backhuijs was, is nog altijd onbekend. Onze conclusie is dat de opdracht mondeling is verstrekt. De onderzoeker gaf aan dat hij van de burgemeester een scherp geformuleerde schriftelijke opdrachtbrief heeft gekregen. Niemand heeft die ooit gezien. Van den Heuvel zei ook dat als ik de opdrachtbrief perse wilde hebben dat ik die maar moest opvragen via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur).

Dat heb ik gedaan. Burgemeester Backhuijs antwoordde echter dat die opdrachtbrief reeds door ons (en de pers) zou zijn ontvangen, wat niet klopt. De heren verkondigen tegengestelde berichten. Ook hier is dus iets raars aan de hand: handjeklap tussen de heren.

In hoeverre staan de problemen van toen, die tot je uittreding uit de PvdA- fractie hebben geleid, in relatie tot de huidige problemen? Anders gezegd: Worden de grieven tegen het PvdA-drietal en burgemeester De Vos, nu na hun vertrek, niet te veel geprojecteerd op de huidige bestuurders?

U vraagt dus eigenlijk of wij het ons (ik spreek namens de partij Nuwegein) allemaal verbeelden.
Als u onze analyses en onderzoeksverslagen leest onder het tabblad Doofpotten PvdA dan ziet u dat we heel concreet en feitelijk zijn. Wij onderbouwen alles uiterst zorgvuldig met feiten en omstandigheden. Die zorgvuldigheid levert lange verslagen op, dus u moet er wel even voor gaan zitten. En dan kunt u zelf uw conclusies trekken.

N.B.: Lubbinge en De Vos zijn vertrokken. Adriani en Bamberg zitten er nog. En vertrek is geen ontslag van verantwoordelijkheid.

Als onze beschuldigingen vals zouden zijn dan zou ik door minimaal 6 personen succesvol aangeklaagd kunnen worden vanwege laster. Ik heb al een intimiderende brief ontvangen van een advocaat maar dat is niet doorgezet omdat we niet liegen. Zo simpel is het. Ik heb ook zelf deze en gene opgeroepen om mij voor de rechter te dagen. Is niet gebeurd. Een adequaat juridisch onderzoek wordt zorgvuldig gemeden.

Tegelijkertijd wordt er wel van alles ondernomen (uiteraard betaald uit gemeenschapsgeld) om mij de mond te snoeren en via rommelonderzoeken en pers te demoniseren.

De intimidatie, het machtsmisbruik en de belangenverstrengeling van de PvdA'ers die hebben geleid tot mijn vertrek uit de PvdA-fractie, waren slechts symptomen voor het moreel failliet en de verrotting van het gehele stadsbestuur. Ook het zomaar afzetten van VVD'er Van Everdingen was een symtoom, net zoals dit soort misleidende rommel-onderzoeken, de vele doofpotten op een rij, een burgemeester die de raadszaal tranformeert tot openbare schandpaal voor kritische raadsleden, maar ook de extreme geheimzinnigheid over de financiele situatie van Nieuwegein.

Ik besef dondersgoed dat de politiek geen bedevaartsoord is maar dit heeft niets te maken met de geslotenheid van het bestuur zoals Van den Heuvel ons probeert wijs te maken. Dit gaat over ernstige schendingen van de integriteit.

De raad zal in discussie gaan of dergelijke mails door de beugel kunnen. Wat vind je van zo'n discussie?

Wat zou zo'n discussie moeten opleveren? Dat je niet meer de nare waarheid mag mailen, twitteren of publiceren? Lijkt mij een vrij onzinnige discussie. We kunnen beter discussieren over een meer fatsoenlijke inspraakprocedure voor inwoners. Over het afnemend vertrouwen in de politiek. Over Nieuwegeinse regels die in strijd zijn met onze Grondwet, over de vrijheid van spreken voor de oppositie, over een burgemeester die niet in staat is om eigenstandig een standpunt in te nemen over integriteit, over het verlies van democratische waarden .... en zo kan ik nog even doorgaan. Het is een kwestie van doen, niet discussieren. Het bestuur is er voor de inwoners; niet voor politieke onder-onsjes of voor dikbetaalde adviseurs voor/van de VVD. 
Als het om integriteit gaat is ieder raadslid en collegelid hoofdelijk verantwoordelijk. Daarvoor hoef je niet aan het handje worden geleid door een "adviseur" en hoef je niets met elkaar af te stemmen.

Denk je dat het mogelijk is dat er na de verkiezingen een opener bestuurscultuur ontstaat?

Wel hoop, geen vertrouwen. Een beerput verdwijnt niet door de ramen open te zetten of een adviseur in te huren. Zeker niet een adviseur die als zogenaamde onderzoeker een leugenachtig rapport heeft uitgebracht op jacht naar een dikbataalde baan in het Nieuwegeins bestuur.