NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Sloopvergunning Raadsede en Markt

Betreft: vraag ex artikel 42 Reglement van Orde inzake sloopvergunning van woningen Raadstede en Markt

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Enkele weken geleden is op de site van de gemeente informatie geplaatst over de aanvraag van een sloopvergunning van onder andere Raadstede 90 voor bouw van de winkeltraverse tussen de Markt en de Raadstede.

Uit de informatie blijkt dat het gaat om een aanvraag. Publicatiedatum was 10 oktober.
Kort daarop is gebleken dat op 18 oktober de vergunning reeds was verstrekt, terwijl de bezwaarprocedure nog liep.

Lees meer...

Project Wisselgeld

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Tijdens de voorbereidende raadsvergaderingen en uit de evaluatierapportages blijkt ons dat er amper concrete resultaten kunnen worden gemeld van het project Wisselgeld. We zijn al 3 jaar en meer dan een miljoen Euro verder en veel inwoners die te maken hebben met overlast van Roma-gezinnen kampen nog steeds met dezelfde overlast en merken helemaal niets van het project.
Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 14 september moest de balans worden opgemaakt en het staat er niet best voor met het project Wisselgeld.

Lees meer...