NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Vragen over besteding subsidiegelden Movactor

Nieuwegein, 14 oktober 2013

Geacht college,

Betreft: vragen ex art 42 Reglement van Orde inzake Movactor en Movactor B.V.

a. Wat vindt u ervan dat Movactor zonder medeweten laat staan toestemming van het College een BV heeft opgericht?

b. Wat vindt u ervan dat de oprichtingskosten ad €18.000,- uit subsidiegeld is betaald (uiteraard eveneens zonder toestemming van College of van de Raad? De Stichting vroeg pas een krap jaartje daarna om college-toestemming, terwijl de toestemming gevraagd had moeten zijn voordat de BV werd opgericht.

c. Welke sanctie of maatregel heeft u getroffen voor deze schending van hetgeen in de Beheersverordening staat opgenomen

d. Hoe bent u daarmee omgegaan? Welke maatregelen heeft u getroffen?

vele vragen >>>

Integriteitonderzoek mist cruciale onderbouwing

Geachte burgemeester Backhuijs, beste Frans,

Zoals je vast wel weet hebben wij destijds bij de behandeling van onze klacht tegen voormalig burgemeester Cor de Vos een dik juridisch rapport ontvangen.

Weliswaar een opzettelijk verkeerd ingezet onderzoek onder leiding van, uiteraard, raadslid Monrooij (fractievoorzitter CU SGP), maar toch: een dik rapport.

In het rapport Van Den Heuvel ontbreekt echter de juridische onderbouwing. Terwijl er wel juridische conclusies worden getrokken. De belangrijkste conclusie is: "Ondanks beweringen in sommige beschuldigingen en klachten van mw. Bakhtali, is van strafbare feiten evenwel niets gebleken."

waar is de juridische onderbouwing? >>

Raadsvragen inzake Kosten Nieuwe Binnenstad

Geacht college,

Toen goedkeuring nodig was voor besluiten ontvingen wij een eindeloze stroom met financiële informatie over de nieuwbouw in de Binnenstad van Nieuwegein.

Die stroom is bijna helemaal tot stilstand gekomen terwijl er nog altijd kosten gemaakt worden, inclusief meerkosten vanwege onder andere waterschade en afzakkende gevelplaten. Ook zijn er allerlei andere meerkosten te verwachten, die ook stevig aantikken. Volgens onze informatie moeten alle natuurstenen straatstenen in het wandelgebied nog een behandeling krijgen om pekelbestendig te worden.

Graag ontvangen wij een overzicht van de tussenstand van de tot nu gedane uitgaven, toe te rekenen kosten, gedorven rente,

Lees meer...

Bridgecursus uit WMO-pot voor iedereen?

Geacht College,

De gemeente Nieuwegein heeft samen met de Nederlandse Bridgebond (NBB) een kennismakingscursus bridge voor vijftigplussers in Nieuwegein georganiseerd.

240 personen volgen die cursus nu op kosten van de gemeenschap en het is ons bekend dat het in veel gevallen (mogelijk in alle gevallen) niet gaat om mensen met een beperking, terwijl de Raad akkoord gegaan met het aanbieden van een bridgecursus aan uitsluitend mensen met een beperking en behoorden de kosten te worden betaald uit de WMO-gelden.
Wij zijn door inwoners benaderd met de vraag hoe het mogelijk is dat de gemeente deze luxe-kosten voor iedereen (met en zonder beperking) al dan niet gedeeltelijk betaalt terwijl er op zoveel vlakken geld tekort komt. Zij begrijpen dat niet.

Lees meer...