Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Problematiek Hakweide/Hofweide

Geachte burgemeester, geacht College,

Onlangs werd door bewoners aan de Hakweide een brandbrief gestuurd naar de gemeenteraad waarin zij verslag doen van 10 jaar tevergeefs hulp vragen aan het Nieuwegeins stadsbestuur om hun problemen op te lossen. Problemen die zij ervaren in hun woonomgeving waarin zij te maken hebben met stelselmatige intimidatie, treiterijen en zelfs doodsbedreiging. Deze bewoners hebben zich nu wanhopig, gefrustreerd en zwaar teleurgesteld in het stadsbestuur tot de Gemeenteraad gewend.

Het is triest om te lezen dat de klagers zoveel jaren achtereen van het kastje naar de muur worden gestuurd door alle mogelijke

Lees meer...

Loopbrug Doorslag

Geacht college,

In de raadsvergadering van 25 mei 2011 werd door wethouder Reusch de toezegging gedaan dat de loopbrug over de Doorslag uiterlijk september 2011 klaar zal zijn en dat de voorbereidende werkzaamheden daarvoor inmiddels in gang waren gezet. De vergunningsaanvragen werden op dat moment reeds voorbereid en na het definitief worden van deze vergunningen (met een doorlooptijd van twee maanden) zou de burg teruggeplaatst worden op de oude locatie.
Parallel aan het vergunningstraject zouden volgens het college inmiddels de voorbereidende werkzaamheden voor het zo snel

Lees meer...

Inspraakprocedure bij bouwplannen Vitens waterfabriek

Geacht college,

In bijlage 1 (hieronder) treft u van onze fractie een mailbericht aan Vitens aan. Deze vraag staat nog open omdat tijdens de raadsvoorbereidingsbijeenkomst van 15 februari jl de heer Schoofs van Vitens ons geen opheldering kon verschaffen op dit punt.

In afwachting van zijn reactie en in het verlengde van dat vraagstuk hebben wij vier vragen aan u.

Het gaat om de informatie-bijeenkomst van 17 mei 2011, waar wethouder Lubbinge in het kader van de inspraak- en bezwaarprocedure consequent naar verwijst. Daar waren veel bewoners niet naartoe gegaan omdat ze niet op de hoogte

Lees meer...

Loopbrug Doorslag, nr. 2

Geacht college,

Hoe is het mogelijk dat u zoveel toezeggingen doet aan bewoners en Raad gedurende de jaren 2009, 2010 en de eerste helft van 2011 als u pas in de tweede helft van 2011 (19 juli) voor het eerst de nodige vergunning aanvraagt?