Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Raadsvragen Núwegein over hoge tarieven in Movactor buurtcentra

Ons bereiken veel berichten en klachten over de regelingen rond de activiteiten en cursussen in buurthuiscentra.
Ook de prijzen van thee en koffie zijn tegenwoordig bijna marktconform. De vraag is gerechtvaardigd of het voor de groep (ouderen en eenzamen) die bereikt moet worden nog wel aantrekkelijk is om deel te nemen aan de niet meer zo laagdrempelige activiteiten in de buurthuiscentra. Voor stadspartij Núwegein reden om daar vragen over te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Geacht college,

Buurthuizen zijn van oudsher bedoeld om wijkbewoners laagdrempelig toegang te bieden tot diverse activiteiten en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Steeds vaker bereiken ons klachten over de tarieven voor koffie en thee die in korte tijd erg duur zijn geworden. Ook de regelingen rond participeren bij activiteiten worden steeds duurder.

Voor veel inwoners reden om weg te blijven bij de buurthuizen en bij de activiteiten. Ze hebben er simpelweg geen geld meer voor. Zelfs U-pashouders die korting krijgen, blijven weg.

Voorheen was het zelfs zo dat in het inwonersvriendelijke cursusgeld een kopje koffie of thee was ingesloten. Dat werd 50 eurocent en tegenwoordig wordt er € 1,50 of meer in rekening gebracht.

Alles wordt duurder dat begrijpen wij ook wel. Maar om nu bijna marktconforme prijzen te betalen in buurthuizen en bijna marktconforme regelingen te hanteren lijkt ons niet de bedoeling. Althans niet als bepaalde maatschappelijke doelstellingen moeten worden behaald, zoals ontmoeting, bestrijding van eenzaamheid en sportief bezig zijn.

Ook het beleid tijdens de zomervakantie blijkt nu te worden gewijzigd. Tot vorig jaar nog werden de cursussen stilgelegd omdat de meeste deelnemers toch afwezig zijn. Tegenwoordig worden die afwezigen onder druk gezet om toch het cursusgeld te betalen in de zomervakantie als ten behoeve van slechts enkelingen de activiteit doorgang gaat vinden. Dat werpt nieuwe drempels op voor de (potentiële) deelnemers.

Wij zijn van mening dat op deze manier de zeer belangrijke maatschappelijke en sociale doelen worden voorbijgestreefd. Juist die inwoners voor wie de buurthuisfunctie oorspronkelijk was bedoeld worden buitengesloten.

U subsidieert dure bridgecursussen omdat het eenzaamheid zou bestrijden. Elke Nieuwegeinse 50-plusser kon/kan daarvan gebruik maken ongeacht inkomen en rijkdom. En diegenen die beduidend minder te besteden hebben en aangewezen zijn op laagdrempilige faciliteiten en daarom dankbaar gebruik maakten van de betaalbare buurthuisactiviteiten, die krijgen steeds fors hogere rekeningen gepresenteerd.

Onze vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat duurder maken van buurthuisactiviteiten erg onrechtvaardig is als tegelijkertijd bridgecursussen werden/worden gefinancierd ongeacht inkomen of rijkdom van de deelnemers?
  2. Welke mogelijkheden zijn er nu nog over voor de mensen die niet in bezit zijn van de U-pas en die wel graag gebruik zouden willen maken van de buurthuisactiviteiten, omdat ze het geld niet hebben om de reguliere sportscholen of cafés te kunnen betalen? Waar kunnen deze Nieuwegeiners terecht?

Met vriendelijke groet,
Haseena Bakhtali
fractievoorzitter Stadspartij Núwegein