NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Loopbrug Doorslag

Geacht college,

In de raadsvergadering van 25 mei 2011 werd door wethouder Reusch de toezegging gedaan dat de loopbrug over de Doorslag uiterlijk september 2011 klaar zal zijn en dat de voorbereidende werkzaamheden daarvoor inmiddels in gang waren gezet. De vergunningsaanvragen werden op dat moment reeds voorbereid en na het definitief worden van deze vergunningen (met een doorlooptijd van twee maanden) zou de burg teruggeplaatst worden op de oude locatie.
Parallel aan het vergunningstraject zouden volgens het college inmiddels de voorbereidende werkzaamheden voor het zo snel
mogelijk terugplaatsen van de loopbrug al in gang gezet zijn.

Per brief die volgde na de collegevergadering hierover (op 31 mei) werd het een en ander nogmaals bevestigd.

In de maanden daarvoor was door wijkwethouder Lubbinge aan de bewoners en aan het wijknetwerk op gezette tijden uitdrukkelijk toegezegd dat de loopbrug uiterlijk medio 2011 geplaatst zou zijn, dus zelfs nog voor de zomervakantie. Deze toezeggingen zijn in de notulen van de achtereenvolgende wijknetwerkvergaderingen opgenomen.

In de vergadering van 25 mei werd door de verantwoordelijke wethouder Reusch gemeld dat alle procedures op alle vlakken normaal verliepen en dat er geen problemen waren. Aan alle vereisten was voldaan en de brug zou er liggen uiterlijk september van dit jaar. Dat is al drie maanden later dan wat aan de bewoners was toegezegd.
Vandaag, 27 september 2011, om 18.00 uur lag de brug er nog niet en september heeft nog maar drie dagen. Er is op de bewuste locatie helemaal niets te merken van voorbereidende werkzaamheden. De bewoners, die nu al ruim twee jaar op de brug wachten, vragen zich af of de gedane toezeggingen door de wijkwethouder en de verantwoordelijke wethouder eindelijk zullen worden nagekomen.

Wij van de fractie Bakhtali leggen deze vraag voor aan u. Gaat u uw beloften aan de bewoners en de toezeggingen aan de Raad dat de brug er uiterlijk september 2011 op dezelfde locatie zal liggen nog nakomen?