NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Sloopvergunning Raadsede en Markt

Betreft: vraag ex artikel 42 Reglement van Orde inzake sloopvergunning van woningen Raadstede en Markt

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Enkele weken geleden is op de site van de gemeente informatie geplaatst over de aanvraag van een sloopvergunning van onder andere Raadstede 90 voor bouw van de winkeltraverse tussen de Markt en de Raadstede.

Uit de informatie blijkt dat het gaat om een aanvraag. Publicatiedatum was 10 oktober.
Kort daarop is gebleken dat op 18 oktober de vergunning reeds was verstrekt, terwijl de bezwaarprocedure nog liep.


Onze vragen:

Is het gebruikelijke dat er al vergunningen worden verstrekt terwijl er nog een bezwaarprocedure daartegen loopt?

Zo ja, wat voor zin heeft het dan voor zin om de aanvraag te publiceren en wat heeft het dan voor zin voor de bewoners om nog bezwaar in te dienen?

De bewoners voelen zich door deze gang van zaken niet serieus genomen door het bestuur en zijn van mening dat hun belang bij voorbaat ondergeschikt is aan de belangen van de projectontwikkelaar. Wat is uw reactie daarop?

In afwachting van uw antwoorden.