NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Problematiek Hakweide/Hofweide

Geachte burgemeester, geacht College,

Onlangs werd door bewoners aan de Hakweide een brandbrief gestuurd naar de gemeenteraad waarin zij verslag doen van 10 jaar tevergeefs hulp vragen aan het Nieuwegeins stadsbestuur om hun problemen op te lossen. Problemen die zij ervaren in hun woonomgeving waarin zij te maken hebben met stelselmatige intimidatie, treiterijen en zelfs doodsbedreiging. Deze bewoners hebben zich nu wanhopig, gefrustreerd en zwaar teleurgesteld in het stadsbestuur tot de Gemeenteraad gewend.

Het is triest om te lezen dat de klagers zoveel jaren achtereen van het kastje naar de muur worden gestuurd door alle mogelijke
instanties, van beheerder tot burgemeester, van buurtbemiddelaar tot Portaal. Goedbetaalde professionals die aan de deur zijn geweest om vervolgens hun handen ervan af trekken. Hoe bekend klinkt het: Instanties die het liever laten afweten en/of afschuiven i.p.v. hun verantwoordelijkheid oppakken?

Om een voorbeeld te noemen: er is door de politie geen proces-verbaal opgemaakt van een bedreiging met de dood, terwijl dat een ernstig strafbaar feit is. Dat is voor ons onbegrijpelijk. Zo zien wij nog veel meer in de brief van de bewoners waar proces-verbaal van opgemaakt had kunnen en moeten worden. Wij lezen over toezeggingen van ambtenaren die stelselmatig niet zijn nagekomen; woningbouwvereniging Portaal die geen actie heeft ondernomen ten aanzien van haar huurders en zo meer.

Het bestuur heeft gedurende 10 jaar de gelegenheid gehad om dit op te lossen maar er is helemaal niets opgelost. Integendeel: de situatie is verergerd, het woonplezier van de klagers is grondig vergalt en ze hebben te kampen met gezondheidsklachten. 10 jaar is een heel lange tijd. Ten einde raad hebben zij zich nu tot hun volksvertegenwoordigers, de Gemeenteraad, gewend.

Wij willen om te beginnen het volgende van u weten.

1. Wat heeft u (en uw voorganger) tot nu toe daadwerkelijk ondernomen om dit probleem op te lossen?

2. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

3. Waar is het misgegaan? Wij willen o.a. weten hoe de aansturing van de ambtenaren is geweest en de communicatie/afstemming met de politie etc.

4. Wat denkt u na 10 jaar wél te kunnen ondernemen om dit probleem uit de wereld te helpen?

5. Hoe gaat u het geschaad vertrouwen herstellen?

6. Hoeveel vergelijkbare gevallen zijn er thans nog bekend in Nieuwegein?

7. Wat gaat u ondernemen om dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen?