Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Bridgecursus uit WMO-pot voor iedereen?

Geacht College,

De gemeente Nieuwegein heeft samen met de Nederlandse Bridgebond (NBB) een kennismakingscursus bridge voor vijftigplussers in Nieuwegein georganiseerd.

240 personen volgen die cursus nu op kosten van de gemeenschap en het is ons bekend dat het in veel gevallen (mogelijk in alle gevallen) niet gaat om mensen met een beperking, terwijl de Raad akkoord gegaan met het aanbieden van een bridgecursus aan uitsluitend mensen met een beperking en behoorden de kosten te worden betaald uit de WMO-gelden.
Wij zijn door inwoners benaderd met de vraag hoe het mogelijk is dat de gemeente deze luxe-kosten voor iedereen (met en zonder beperking) al dan niet gedeeltelijk betaalt terwijl er op zoveel vlakken geld tekort komt. Zij begrijpen dat niet.

Onze vragen:

• Hoe verklaart u dat (ook) mensen zonder beperking deelnemen aan de gesubsidieerde cursus?

• Wat zijn de totale kosten aan gemeenschapsgeld die zijn gemoeid met deze cursus aan 240 personen?