Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Raadsvragen inzake Kosten Nieuwe Binnenstad

Geacht college,

Toen goedkeuring nodig was voor besluiten ontvingen wij een eindeloze stroom met financiële informatie over de nieuwbouw in de Binnenstad van Nieuwegein.

Die stroom is bijna helemaal tot stilstand gekomen terwijl er nog altijd kosten gemaakt worden, inclusief meerkosten vanwege onder andere waterschade en afzakkende gevelplaten. Ook zijn er allerlei andere meerkosten te verwachten, die ook stevig aantikken. Volgens onze informatie moeten alle natuurstenen straatstenen in het wandelgebied nog een behandeling krijgen om pekelbestendig te worden.

Graag ontvangen wij een overzicht van de tussenstand van de tot nu gedane uitgaven, toe te rekenen kosten, gedorven rente,
ontvangen subsidies en opbrengst uit grondverkoop voor het Binnenstadsproject.

1. Hoeveel bedragen de totale aankoopkosten van de in de Binnenstad verworven panden?
2. Hoeveel heeft de bouw van het Stadshuis gekost?
3. Hoeveel kost de bouw van het theater?
4. Hoeveel kost de aanleg van infrastructuur?
5. Hoeveel is en wordt op buitengebruik gestelde panden afgeschreven?
6. Wat was de rentederving voor de uitgaven t.b.v. de Binnenstad?
7. Wat bedroegen de projectkosten in de loop der jaren (externe adviseurs, toe te rekenen ambtelijke ondersteuning?
8. Hoeveel heeft de aanleg van de parkeergarages tot nu gekost?
9. Wat is tot nu aan grondverkoop en subsidies ontvangen?

10. Graag vernemen wij of onze eigen schattingen juist zijn :

Aankoop woningen                33 miljoen    (220 * 150.000)
Bouw Stadshuis                    85 m
Bouw Theater                        60 m
Infrastructuur                       20 m
Rentederving en
Toegerekende ambtenaren-uren   65 m    (€ 5 m per jaar gedurende 13 jaar)
Parkeergarages                    10 m    (330 x € 30.000)
______________________________

Totaal  273 miljoen. Dit is nog een bescheiden inschatting. Er zijn schattingen die ver boven de 300 miljoen uitkomen. Vandaar onze vragen zodat we zeker weten waar we in Nieuwegein aan toe zijn.

11. Hoeveel is er aan subsidies ontvangen?

12. Hoeveel bedragen de afschrijvingskosten de oude De Kom en eventueel van het oude stadhuis? Vijf miljoen?
13. Hoeveel bedraagt de post afschrijving van de inventaris en ICT-infrastructuur?
14. Hoeveel is er gereserveerd voor (grote) onderhoudskosten?
15. Wat zijn de meerkosten die reeds gemaakt zijn en die nog gemaakt moeten worden? (waterschade, afzakkende gevelplaten, natuursteenbehandeling etc.)

Wij verzoeken u dringend ons de informatie overzichtelijk en schriftelijk op te sturen en dus niet tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

Wij hopen op korte termijn helder gespecificeerde en eenduidige antwoorden van u te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Haseena Bakhtali
Fractie Bakhtali
Stadspartij Nú-wegein