NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Integriteitonderzoek mist cruciale onderbouwing

Geachte burgemeester Backhuijs, beste Frans,

Zoals je vast wel weet hebben wij destijds bij de behandeling van onze klacht tegen voormalig burgemeester Cor de Vos een dik juridisch rapport ontvangen.

Weliswaar een opzettelijk verkeerd ingezet onderzoek onder leiding van, uiteraard, raadslid Monrooij (fractievoorzitter CU SGP), maar toch: een dik rapport.

In het rapport Van Den Heuvel ontbreekt echter de juridische onderbouwing. Terwijl er wel juridische conclusies worden getrokken. De belangrijkste conclusie is: "Ondanks beweringen in sommige beschuldigingen en klachten van mw. Bakhtali, is van strafbare feiten evenwel niets gebleken."

Dit onderzoek is onderhand jouw 4e of 5e speurtocht naar een mogelijke strafbaarheid van onze handelingen en beweringen. Althans: als je alle onderzoeken aan ons hebt gemeld. Het zouden er makkelijk meer kunnen zijn.
En het mag wat kosten. De gemeenschap betaald wel. En de Raad vindt alles goed.

Die vele onderzoeken zijn tekenend voor de grote angst voor onze beweringen; jouw angst in het bijzonder, maar ook die van de wethouders Adriani en Gadella en hun partijgenoten, in het bijzonder PvdA'er Bamberg, alsmede fractievoorztitter CU SGP Monrooij en de Raadsgriffier.

Edoch hebben wij de noodzakelijke juridische onderbouwing van bovenstaande conclusie nergens in of bij het rapport aangetroffen. En dat is best een ernstige tekortkoming.

Gezien het belang voor het Nieuwegeins bestuur lijkt ons die grondige juridische analyse onmisbaar voor de bespreking in de Raad.

Wil je zo vriendelijk zijn om ons het juridische rapport alsnog op te sturen? Dan kunnen wij de conclusies uit het rapport op hun merites beoordelen. De onderzoeker heeft immers zwaarwegende conclusies getrokken, terwijl hij geen juridische achtergond heeft. 

Graag per omgaande want de voorbereidende raadsbespreking is op 12 juni as.

Onze dank alvast.

Met vriendelijke groet,
Haseena Bakhtali
stadSpartij wegein