NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Gemolesteerd door zoon van Guido Bamberg PvdA-raadslid

Beste Frans Backhuijs,

Ik leg deze klacht bij jou neer als burgemeester van Nieuwegein en voorzitter van de raadsleden.

Op de verkiezingsavond was ik met mijn gezelschap aan het vieren dat we meer dan voldoende Nieuwegeiners hebben kunnen overtuigen met onze standpunten. We hebben meer dan voldoende stemmen gekregen voor een raadszetel.

Daarbij horen bloemen, lachende mensen en foto's.

vader stuurt zoon op ons af >>>

PvdA dieper dan diep gezonken. Nieuwegeins bestuur corrupt

Ik heb onlangs het misbruik van mijn foto door de PvdA op hun site aan de kaak gesteld. Mijn foto is na lang en met veel moeite eindelijk verwijderd uit hun site. Een zielige p[oging van de PvdA om op 19 maart stemmen te vangen die voor mij en Stadspartij Núwegein zijn bestemd.
Dacht ik dat ze niet dieper konden zinken, krijgen we nu te maken met PvdA posters die over onze posters heen worden geplakt. Deze gevallen partij is echt compleet de weg kwijt.

geniepig, achterbaks en corrupt >>>

Boekhoudfraude: Hoe betrouwbaar is het Nieuwegeins stadsbestuur?

Beste burgemeester van Nieuwegein, beste Frans Backhuijs,

Jaren geleden hebben wij je gevraagd om een standpunt in te nemen inzake de bestuurlijke integriteit. Het ging en gaat om belangenverstrengeling en ambts-/machtsmisbruik van de PvdA, onderzoeksfraude door Martin Monrooij (ChristenUnie) en zo meer. Daarna volgde ook onze klacht vanwege het disfunctioneren van de griffier, een belangrijke spil in het openbaar bestuur. 

Je weigerde stelselmatig om een standpunt in te nemen maar wat je wel deed was je positie als burgemeester misbruiken om met veel bombarie allerlei (integriteit-)onderzoeken tegen ons in te stellen. De onderzoeken mislukten of stelden ons in het gelijk maar dat maakte jou niets uit.

wat gaat de burgemeester hiertegen ondernemen? >>>

Het schreeuwendste stiltemoment tijdens Integriteits'discussie'

De burgemeester heeft de raadscommissieleden uit de raadsbespreking Integriteit weggehouden als zouden ze tweederangs volksvertegenwoordigers zijn. Hij had ze ook doen geloven dat ze hun invloed op de bespreking heel effectief hebben kunnen laten gelden via het braaf meewerken aan de Quick Scan enquête.
Dus niet. 

onzinnige avond >>>

Backhuijs: blunderende en partijdige VVD-Raadsvoorzitter

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces (26 juni) stond op de raadsagenda één van de conclusies van het Integriteitsonderzoek. Met nadruk één van de conclusies. Het rapport zelf stond niet op de agenda (vanwege DiederikStapel-kwaliteit) net zo min als de andere conclusies over het disfunctioneren van het Nieuwegeins bestuur. 

Daarmee is dus erkend dat het kraskraskras-ongeschikte rapport door de WC kan worden gespoeld en dat het Frans Backhuijs vooral gaat om die éne conclusie die hij voor € 15.000,- (gemeenschapsgeld!) heeft gekocht: "De beschuldigingen van Bakhtali zijn niet op feiten gebaseerd." Ten eerste is geen enkel feit onderzocht en ten tweede is dit het toppunt van politiek opportunisme omdat het voor Backhuijs persoonlijk van belang is om een dergelijke fake-conclusie politiek te laten vaststellen. Hij maakt namelijk erg veel fouten en heeft daarom een gloeiende hekel aan kritische raadsleden. En als hij die kan demoniseren door zijn macht en gemeenschapsgeld te misbruiken, dan is dat voor hem geen punt.  

Backhuijs maakt er een potje van >>>