NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Censuur door burgemeester Backhuijs

Tussen april 2012 en januari 2013 zullen er vier van de vijf collegeleden uit 2010 vertrokken zijn. Dat houdt de gemoederen in Nieuwegein bezig. Men vraagt zich af wat de verklaring is voor de leegloop van het college dat in 2010 aantrad en maakt zich grote zorgen.

• Van waar die desinteresse van de wethouders, die zo enthousiast waren begonnen?
• Hoe zit het met de plechtige verkiezingsbeloften?
• Waarom kunnen ze het niet volhouden tot aan de verkiezingen?
• Hoe zit het met de wachtgeld in deze tijd van bezuinigingen. Veel inwoners kunnen niet geloven dat ook vrijwillig opgestapte wethouders volledig recht hebben op de riante wachtgeldregeling voor wethouders.

raadsvoorzitter ontneemt spreekrecht volksvertegenwoordiger

Profileren op Integriteit: fiasco voor Backhuijs (VVD)

Met het inhuren van Prof. Dr. J.H.J. van den Heuvel probeerde VVD-burgemeester Frans Backhuijs zich over mijn rug te profileren op het thema Integriteit.....een jammerlijk fiasco!

Want met het schielijk verwijderen van het onderzoeksrapport uit de Raadsbespreking - die geen enkele klacht (tegen Bamberg, Monrooij, Adriani, Lubbinge, raadsgrifier en tegen Backhuijs zelf) heeft kunnen weerleggen -  is hij heel zwaar door de Integriteits-mand gevallen. Met deze actie heeft hij dus zonder woorden toegegeven dat  zijn onderzoek NIET deugt.
Operatie-Schoonschip is Operatie-Zinkschip geworden. Met Raad en Macht heeft hij nog nipt een louzy-conclusietje op het droge kunnen slepen.  

de 15.000-euro-conclusie van Backhuijs >>

Monrooij (CU/SGP) dreigde met juridische procedure

Onderstaand de ingekorte tekst uit onze brief aan de advocaat van Monrooij (CU/SGP) die (in 2011) dreigde met  een civiele procedure vanwege schade aan zijn "goede" (kuch) naam en eer als wij onze publicaties over hem niet zouden verwijderen van het internet. Wij hadden kort daarvoor ons vertrouwen in Monrooij opgezegd vanwege diverse redenen maar met name vanwege het saboteren van het onderzoek naar de belangenverstrengeling door de PvdA'ers Lubbinge, Adriani, Bamberg, De Vos.
Monrooij zit op alle sleutelposities waardoor hij in staat is de een na de andere doofpot voor de PvdA te fabriceren. (Weet je wie ook graag dreigt met juridische procedures?) 

geen enkele klacht is weerlegd >>

Bamberg misbruikt PvdA macht: ontslag op staande voet Bakhtali

Nieuwegeinse politiek: Integriteit PvdA en VVD

Wij weten nog allemaal de brief die ik destijds op zijn aangeven naar Cor de Vos (toenmalige PvdA burgemeester) heb gestuurd en cc naar uitsluitend beëdigde personen (raadsleden en fractie assistenten) nadat ik uit de PvdA fractie was gewerkt in september 2010.  

Ik was eruit gewerkt omdat ik lastige vragen stelde over de financien van Nieuwegein, de megalomane nieuwbouw in de binnenstad, over subsidies, ... waarom krijgt die wel subsidie en die niet....  hoe is het mogelijk dat de VVD fractie zijn eigen wethouder, Van Everdingen, afzet en een week later dat weer terug draait maar wel nadat er een andere VVD-wethouder is geinstalleerd zodat Van Everdingen  voor jaren in de wachtgeldregeling kon gaan zitten (integriteit VVD-style) ....dit soort vragen mogen in de PvdA fractie niet gesteld worden. Dat wilde Lubbinge liever niet. 

booby-traps PvdA'ers >>>

Raadsbespreking Integriteitsrapport Van den Heuvel

Wij hebben een burgemeester die een heel grote mond vol heeft van het openbaar debat in de publieke arena. Daar moet het gebeuren, in de Raadzaal!
Alleen niet als het om zijn eigen blunder-onderzoek gaat. Dat kan het daglicht niet velen. Ook niet het weinige daglicht in de Nieuwegeinse Raadszaal.
Eerst verhuisde hij de voorbespreking in paniek uit de Raadzaal naar een achterafzaaltje en nu heeft hij zich in allerlei bochten gewrongen om het rapport uit de raadsbespreking te verwijderen.  Of de Raad dus even alleen ff snel met één enkele conclusie in wilt stemmen: "dat Bakhtali haar beschuldigingen feitelijk niet voldoende ondersteunt". Wij noemen het de 15.000-Euro-conclusie :-)

neponderzoek met voorbedachte conclusies >>