NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Geen enkele klacht is weerlegd

Wij zijn zeer verwonderd dat prof. dr. J. H. J. van den Heuvel zijn academische titels aan dit "onderzoek" heeft willen verkwanselen. Onze uitgebreide analyse zal volgen na een gesprek met hem (commissievergadering 12 juni as), waarin wij zijn bevindingen categorisch onderuit zullen halen. Het zal daarna op deze website te lezen zijn.

Dat de gemeenteraad slecht functioneert, zoals Van der Heuvel heeft geconcludeerd, staat al jaren vast. Om daar achter te komen hadden wij geen kostbaar onderzoek nodig. Zie de brandbrieven op deze site onder het tabblad "Doofpotten PvdA".

wanbeleid te wijten aan Backhuijs >>

Correctie en aanvulling op bericht AD-Utrecht (Wouter van Wijk)

Beste AD Utrecht,

Graag willen wij  even reageren op uw bericht van 27 maart waarin u meldt dat wij suggereren dat de technische storingen gedurende de hele vergadering expres veroorzaakt waren om de incompetentie van wethouder Gadella te verhullen. 
Het klopt wel wat u zegt ware het niet dat u wel erg onvolledig bent in uw informatie. 

AD roept maar wat ...

Bezorgde Núwegeiners

Naar aanleiding van de berichten in de media over het onderzoek naar de integriteit van het Nieuwegeins stadsbestuur zijn wij door veel bezorgde inwoners gebeld. 
Met dit bericht willen wij jullie melden dat het goed  gaat met ons. 

Wij waren even ...laten we zeggen ... verwonderd.., dat de pers eerder op de hoogte was gesteld dan wij. Ondergetekende werd vrijdag achter mekaar door 3 journalisten gebeld voor een reactie op een bericht dat zij wel hadden ontvangen maar wij niet. Wij hadden zelfs het persbericht niet ontvangen die pers. raadsleden en iedereen had ontvangen.
Het zal nog wat voeten in de aarde hebben maar wij hopen dat we eindelijk het onderzoek krijgen waar we al jaren om vragen.
 
Ik heb vrijdag wel een speciaal op maat gesneden, overrompelend en intimiderend bericht ontvangen van de burgemeester maar niet namen hemzelf maar namens Juridische Zaken. Wij hadden de indruk dat er eerst nog een paar stappen zouden worden gezet voordat de pers uberhaupt op de hoogte zou worden gesteld.
Wisten wij veel dat wij de laatsten waren die ingelicht werden ....

Deze handelwijze past perfect in ...

Integriteitsonderzoek door prof. dr. Van Den Heuvel

Na jarenlang klacht na klacht te hebben ingediend en onderzoek na onderzoek te hebben gevraagd, zijn wij verheugd dat er nu eindelijk een onderzoek komt naar de integriteit van het Nieuwegeins stadsbestuur.

De kern van onze klachten is dat de Raad buiten spel staat en dat door belangenverstrengeling, machtsmisbruik, intimidatie en veel (al dan niet geveinsde) onkunde, geen sprake meer kan zijn van een integer bestuur.

Een compleet en wetenschappelijk verantwoord onderzoek kan dus niet alleen veel ophelderen in Nieuwegein maar ook waardevol zijn voor de lokale democratie in het algemeen.
Gelezen echter het onderzoeksvoorstel en de beknopte brief die wij hebben ontvangen  is de indruk dat het al verkeerd gaat of opzettelijk verpest wordt, nog voordat het onderzoek van start kan gaan.

Het lijkt erop dat er niets is geleerd van het Bing onderzoek ...

Beste heer Spekman: PvdA-terreur in Nieuwegein

PvdA-terreur maakt moeder van vier werkloos
Nu Hans Spekman als leider van een grote politieke partij het mikpunt is geworden van ontevreden kiezers, noemt hij zichzelf slachtoffer van geestelijk terreur en wil hij daartegen maatregelen nemen. Dat is geweldig nieuws!
 
Hij kan per direct beginnen bij zijn eigen wethouders en raadsleden in Nieuwegein, die mij, hun voormalig fractiegenoot, al jaren geestelijk terroriseren. Hans Spekman heeft tot nu toe zijn schouders opgehaald voor het feit dat ik op staande voet werd ontslagen door mijn werkgever als straf van de PvdA"ers Lubbinge en Adriani voor het verlaten van de PvdA-fractie zonder de zetel af te staan. Hans Adriani werd door de PvdA zelfs voorgedragen om wethouder te worden.
Voor de duidelijkheid: de partij is geen werkgever van raadsleden. Het gaat om mijn kostwinning buiten de politiek.

PvdA en machtsmisbruik