NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

De `schandzaal` van Backhuijs

Weer een bijzondere Raadsvergadering achter de rug (28 september).
Hoewel wij (Trots en fractie Bakhtali) via een keurige en uitgebreide brief (5 pagina's) aan burgemeester Backhuijs hadden aangegeven dat we het nogal onbehoorlijk vonden dat hij onze brief (aan hém gericht) zonder onze toestemming (of zelfs overleg) liet agenderen voor de Raad terwijl dat staatsrechtelijk niet kan én omdat hij geen enkele vraag had beantwoord (zie ons vorig verslag hieronder) heeft hij dat toch doorgedrukt.

Waar onderwerpen uitsluitend ter politieke besluitvorming aan de Raad dienen te worden voorgelegd nam hij niet eens de moeite om de schijn van besluitvorming hoog te houden: "de Raadsleden moesten maar zien wat ze ermee doen." Meer niet. Wij hopen maar dat deze doelloosheid niet kenmerkend is voor onze burgemeester.

Lees hoe Backhuijs de vernedering van raadsleden regisseert en een staande ovatie voor doofpot/expert Monrooij dirigeert

Reactie burgemeester op de schriftelijke vragen

Op 16 september ontvingen wij (fractie Bakhtali en fractie Trots) een "antwoord" op onze schriftelijke vragen aan de burgemeester (gesteld op 28 augustus). Eigenlijk is eerder sprake van een "niet-antwoord".
De burgemeester heeft namelijk aan het presidium gevraagd om de antwoorden bij de Raad te gaan zoeken. En dat terwijl wij eerder onze verwondering hadden uitgesproken (zie verslag hieronder)over het feit dat het presidium (waar de burgemeester de voorzitter van is) ongevraagd én onbevoegd al een reactie had gegeven als ware de brief aan het presidium gericht. Eerst schuift de burgemeester het op het bordje van het presidium en nu probeert hij het op het bordje van de Raad te schuiven Dit was de reactie van onze burgemeester, de heer Frans Backuijs:

Lees meer...

Vertrouwen in fractievoorzitter CU/SGP (Monrooij) opgezegd

Nadat met veel inzet eindelijk was gerealiseerd dat het project Wisselgeld werd geagendeerd voor evaluatie kreeg de Raad in tegenstelling tot eerdere toezeggingen géén raadsinformatiebijeenkomst: een bijeenkomst waarbij alle betrokken partijen worden uitgenodigd, zoals uiteraard de mensen uit de Roma-groep en uit de diverse betrokken instanties.
De raadsleden kunnen dan in een openbare bespreking uit de eerste hand alle informatie verkrijgen die nodig is om een verantwoord besluit te nemen over de voortzetting van het tonnen kostend project.
De Raad wordt weer met kluitje in het riet gestuurd 
De Raad kreeg een raadsvoorbereidende vergadering: dus zonder de betrokken partijen erbij. Weer volgde een actie van meerdere oppositiepartijen om het presidium te vragen om de toegezegde raadsinformatie-bijeenkomst. En weer overlegde het presidium met het College om vervolgens aan de Raad te melden dat het verzoek niet zal worden gehonoreerd. En zo wordt

Lees hoe Monrooij de Raad ontmanteld

Schriftelijke vragen aan burgemeester Backhuijs dd 28 augustus 2011

Geachte burgemeester van Nieuwegein, geachte heer Backhuijs,

Wij, de fractie Bakhtali en fractie Trots, zijn van mening dat de inwoners van Nieuwegein recht hebben op een transparant en navolgbaar gemeente bestuur, transparante en navolgbare informatie waar maatschappelijke effecten wel van toepassing zijn en waarin ze duidelijk benoemd worden. Waarin ook helder is wie wanneer welke verantwoording aflegt. En ze hebben ook recht op laagdrempelige inspraakmogelijkheden.
Chaos
De Raad is momenteel samen met u bezig om het vergadersysteem grondig te hervormen. Een systeem dat al sinds de invoering ervan door uw voorganger (ongeveer een jaar geleden) de Raad in zijn greep houdt, die vooral voor wanorde en chaos heeft gezorgd, zaken onoverzichtelijk heeft gemaakt, terwijl het vorige vergadersysteem nauwelijks klachten opleverde.

Lees hoe wij burgemeester Backhuijs vragen om een standpunt in te nemen over de betrouwbaarheid van het stadsbestuur

Lamentabel gedrag/Lamentabel bestuur

Elke dag leer ik wat bij. Ik las in één van de vele reacties op mijn vorige column het prachtige woord "lamentabel". Ik trof hem aan in de reactie van de heer Troost van 3 april 2011. Hij heeft het over het lamentabele gedrag van de gemeenteraad. Ik dacht de woorden "lamlendig" en "labiel" te herkennen, dus moest ik het maar 's opzoeken. Ik vond 7 betekenissen:
1) Beklagenswaard
2) Beklagenswaardig
3) Ellendig
4) Erbarmelijk
5) Jammerlijk
6) Naar
7) Treurig
Ik zou zelf niet op "lamentabel" gekomen zijn maar ik moet toegeven dat er inderdaad twee betekenissen tussen zitten die goed weergeven wat ik vind van de opstelling van een aantal raadsleden als het om "hete brijen" gaat: treurig en jammerlijk.

Lees verder dat Herman Troost het prima vindt dat hij spek en bonen raadslid is