NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Het presidium saboteert de Raad en het College heeft vrij spel

De gemeenteraad is namens het volk het orgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders
controleert alsmede de wijze waarop het College zijn taken uitvoert. Dat houdt dus ook in dat de Raad
de kaders stelt en waakt over de integriteit van het stadsbestuur. Dat zijn drie belangrijke kerntaken
van de Raad.

Lees hoe Monrooij de Raad om de tuin leidt

Het Nieuwegeins Stadstheater: tijd voor een Nieuwegeinse lente

Woensdag 16 maart stond een extra Raadsvergadering gepland waarin de behandeling van mijn vragen over de handelwijze van burgemeester Cor de Vos stond geagendeerd. Daarin had ik (na overleg met diverse juristen) 3 simpele vragen geformuleerd en aan de gemeenteraad voorgelegd:

1. Is de burgemeester wettelijk bevoegd om autonoom een onderzoeksopdracht (aan Bureau Bing) te verstrekken? (Die wordt namelijk betaald uit gemeenschapsgeld en daarom zijn daar speciale wettelijke bevoegheden (toestemming en controle) voor nodig)

2. Zo ja: Had hij moreel gezien de opdracht wel mogen verstrekken? Hij heeft immers opdracht gegeven tot een onderzoek, op een moment dat hij al persoonlijk betrokken was bij de integriteitskwestie (aangaande vier mede-PvdA-partijgenoten: een wethouder, een fractievoorzitter en twee fractieleden) die ik aan de kaak probeerde te stellen. Terwijl een burgemeester boven de partijen hoort te staan.

Fractievoorzitter CU/SGP knoeit met onderzoeksinformatie