NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Achterlijke gladiolen: verslag raadsvergadering 250615‏

Om te voorkomen dat er belangrijke informatie verloren gaat vanwege het geknip- en geplak in opnames van de vergaderingen, hierbij een verslag van de wanordelijke toestanden bij agendapunt voordracht nieuwe raadsgriffier.

Nadat bij de vorige raadsvergadering nog allerlei pogingen waren gedaan om mij de mond te snoeren bij de installatie van onze eigen nieuwe commissielid, was het nu al weer raak.

paniek bij de burgemeester? ...>>>

Bonnetjesaffaire: Gemeentesecretaris nu al klemgezet door politiek

De zaak van de verrekening fractiebudget ad € 175,- is nog niet opgelost.

Nadat tot 3 keer toe ons bezwaarschrift is genegeerd kregen wij het bericht dat er een second opinion zal worden gevraagd bij een onafhankelijke instantie om deze kwestie te beoordelen.

Daarbij werd aangegeven dat de second opinion is bedoeld om onze bezwaren serieus te nemen en dus bij de organisatie te rade te gaan of er juist gehandeld is. En de Nieuwegeiners maar denken dat hun bestuur met belangrijke zaken bezig zijn......

veel vragen van onze kant >>>

Zoveelste boobytrap in Nieuwegeinse slangenkuil

Al sedert Bakhtali in 2010 als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad werkzaam is voor de Nieuwegeinse gemeenschap is men zoekende naar manieren om haar kapot te maken. Daarvoor gebeurde dat binnen de fractie van de PvdA waar zij deel van uit maakte.

Naast de twee integriteitsonderzoeken die met veel mediabombarie gepaard ging is nog veel meer geprobeerd. Steeds weer wist zij ternauwernood de dans te ontspringen.
Onlangs heeft men geprobeerd haar via de regeling fractiebudget in opspraak te brengen en in de verdachtenhoek te plaatsen. Ook daarin zijn de heren - burgemeester, presidiumvoorzitter en raadsgriffier - niet geslaagd.

glasharde leugens en verzinsels ... >>>

Brief aan de raadsgriffier over de brief ván de raadsgriffier

Op 2 maart 2015 stelde Bakhtali de burgemeester op de hoogte van haar klachten omtrent ongewenste omgangsvormen tegen de raadsgriffier, te weten zijn valselijke beschuldiging aan haar adres. Een actie van smaad/laster.  
Het was mooi geweest als deze klacht informeel opgelost had kunnen worden. Haar veiligheid en werkomstandigheden zijn ernstig in het geding. 

Die hoop was ijdel want zij werd gedurende 10 dagen aan het lijntje gehouden. Op 13 maart besloot zij om de klacht officieel in te dienen.

En ook met de officiële klacht is tot op heden (1 april 2015) niets gebeurd behalve onder-de-pet-houd-gedrag.

traditioneel afschuifgedrag ...>>>

Forceren stemuitslag in 6 stappen (om € 175,- )

Beste burgemeester, beste Frans, (dit bericht werd op 1 februari 2015 opgestuurd)

Afgelopen donderdag 29 januari 2015, heb je weer eens duidelijk laten zien hoe jij je positie misbruikt om beslissingen van de Raad te forceren naar je eigen partijpolitieke- maar ook persoonlijke voorkeuren. Ook is nogmaals duidelijk geworden wat die persoonlijke wensen zijn:

  • het uitschakelen van tegenmacht
  • overvloedige demonisering Bakhtali en Núwegein via publicaties in de krant. Handig nu oudwethouder Reusch bestuurder is bij RTVUtrecht

Bonnetjes zijn op tijd ingeleverd ...>>>