NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Bonnetjesaffaire: Gemeentesecretaris nu al klemgezet door politiek

De zaak van de verrekening fractiebudget ad € 175,- is nog niet opgelost.

Nadat tot 3 keer toe ons bezwaarschrift is genegeerd kregen wij het bericht dat er een second opinion zal worden gevraagd bij een onafhankelijke instantie om deze kwestie te beoordelen.

Daarbij werd aangegeven dat de second opinion is bedoeld om onze bezwaren serieus te nemen en dus bij de organisatie te rade te gaan of er juist gehandeld is. En de Nieuwegeiners maar denken dat hun bestuur met belangrijke zaken bezig zijn......

De nieuwe (net startende) gemeentesecretaris is met burgemeester Backhuijs, de griffier Contant en de voorzitter van het presdium Monrooij om de tafel gaan zitten en met hun afgesproken dat zij de regie neemt over dit onderzoek. Dat is vreemd want zij draagt geen verantwoordelijkheid over het bestuurlijk gedeelte. Daar gaat de burgemeester over. En die route is afgesloten. 

Zij wil van een onafhankelijke instantie horen of de procedures juist gevolgd zijn.

Zij wil specifiek antwoord op de vraag wat de uiterlijke termijn is waarbinnen raadsfracties zich volgens de regels zouden mogen verantwoorden over de periode januari tot en met maart 2014. 

(NB: Het antwoord op die vraag staat in de oude en in de nieuwe verordening: 31 januari van het volgend jaar)

Met de komst van de nieuwe Raad na de verkiezingen van maart 2014 werd de verordening gewijzigd. De wijziging betrof het punt van de hoogte van het bedrag dat een raadslid per jaar mag besteden aan opleiding, cursussen, adviseurs, bezoeken van conferenties en symposia etc.

Dat was voorheen € 700,- per jaar. Vanwege de financiële problemen in Nieuwegein is dat per 1 april 2014 teruggeschroefd naar € 100,- per jaar per raadslid. U moet weten dat de gemeenteraad uit burgers bestaat en dus leken zijn. Die moeten alles nog leren. € 100,- per jaar per raadslid is dus een lachertje. Geen wonder dat Nieuwegein functioneert zoals het functioneert. 

Verder is veel ongewijzigd gebleven. Zoals de uiterste levertermijn. In de oude verordening was dat 31 januari van het volgend jaar en in de nieuwe verordening: 31 januari van het volgend jaar. Lijkt duidelijk wat de uiterste inleverdatum is. 

Núwegein leverde de stukken in op 26 januari nadat we tot onze schrik zagen dat de stukken zouden worden behandeld in de Raad van 29 januari, twee dagen voor de uiterste inleverdatum. Dat is, in de 9 jaar dat Bakhtali raadslid is nog nooit vertoond. Het gebeurde altijd ergens rond het midden van het jaar. 
De griffier zette zijn handtekening voor ontvangst.

Na een overleg tussen de griffier en raadslid Monrooij werden de stukken in ons postvakje teruggelegd, zodat ze niet mee gingen met de stukken die naar de Raad gingen. De Raad besliste dat Núwegein het geld terug moest geven omdat er zogenaamd geen bonnen waren ingeleverd.

De gemeentelijke organisatie verzond een invordering naar het adres van de voorzitter van Núwegein. Daar diende zij bezwaar tegen in. Daar werd niet op gereageerd. Na twee herinneringen werd gemeld dat de raadsleden van het presidium zich ermee bemoeiden en dat er geen discussie meer kon zijn en dat de invordering definitief was. Met andere woorden: onze bezwaren werden door presidium (lees Monrooij) van tafel geveegd en Núwegein moet dokken. Je reinste onzin, want het presidium heeft helemaal niets te zoeken in de gemeentelijke organisatie laat staan dat ze die organisatie sturen.

In reactie daarop hebben wij bij de gemeentesecretaris aangeklopt met een paar vragen.

  1. Waarop is de invordering gebaseerd? Onderzoek onzerzijds heeft namelijk uitgewezen dat er geen verordening bestaat waarin opdrachtverstrekkingen door presidium aan gemeentelijke diensten is vastgelegd.
  2. Waarom hebben wij aldoor geen reactie ontvangen op onze ingediende bezwaren?
  3. Is het mogelijk dat het presidium de opdrachtgever tot invordering kan zijn?
  4. Hoe kan het gebeuren dat onze bezwaren bij de gemeentelijke organisatie worden doorkruist door een bericht van een paar raadsleden, die gaan over de agendacommissie van de Raad?
  5. Is het niet logischer en eenvoudiger en goedkoper om gewoon de bezwaarprocedure te lopen? Het is een nogal eenvoudige en overzichtelijke kwestie. En onze eigen regels laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

De vragen zijn op 18 april 2015 gesteld. Núwegein mocht echter tot op heden geen antwoorden ontvangen. De gemeentesecretaris heeft er zelf ook een vraag aan toegevoegd en verwijst voor de antwoorden naar de aan te vragen second opinion.

Stadspartij Núwegein heeft trouwens geen stem gehad in de beslissing wel of niet second opinion. Dat is een besluti van de burgemeester, de gemeentesecretaris, Monrooij en Contant. Dus zonder Núwegein. 

Niet te vevatten is, dat een serieuze klacht (dd. 13 maart 2015) inzake ongewenste omgangsvormen door raadsgriffier Contant aldoor niet in behandeling wordt genomen, terwijl tegelijkertijd wel heel vlot rondetafelgesprekken worden gehouden en besluiten worden genomen tot onderzoek door een externe partij van een simpele, duidelijke en overzichtelijke kwestie van € 175,- fractiebudget van partij Núwegein.