NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Nog meer verstrengelingen van belangen in Nieuwegein

Wij schreven eerder aan VVD fractievoorzitter Mark Snoeren een open brief over de herbenoeming van VVD burgemeester Backhuijs het volgende: 

"Beste Mark, dat jij en de burgemeester zo graag willen dat jij de voorzitter van de vertrouwenscommissies bent die over zijn herbenoeming gaan maakt de herbenoeming op z'n zachts gezegd: zwaar verdacht, want een interne VVD aangelegenheid die helemaal niets met Nieuwegein te maken heeft.
Het belang van Backhuijs is om erdoor heen geloodst te worden.... door wie kan dat beter worden behartigd dan door een partijgenoot die er persoonlijk belang bij heeft om hem erdoor heen te loodsen? Jouw persoonlijk belang is zoals bekend: hogerop komen in de VVD hierarchie. Je staat al voor de tweede keer op de landelijke VVD kandidatenlijst ...... één en al vervlechting en verstrengeling".

En dat druist in tegen alle regels inzake integer, zindelijk bestuur.

Nu wil het toeval dat ik twee printjes van mails doorgestuurd kreeg. Een mailwisseling tussen een VVD burgemeester en een VVD raadslid uit een andere gemeente. Het VVD raadslid vraagt een ondersteuningsverklaring aan de burgemeester omdat hij die nodig heeft om in de tweedekamer te komen en de burgemeester schrijft prompt een ondersteuningsverklaring. 

Ik heb de persoonlijke kenmerken maar weggelakt vanwege de privacy. Het interessante is dat deze mailwisseling bewijst wat we hierboven gesteld hebben en wat iedereen ook best weet: de onderlinge afhankelijkheid tussen partijleden. Alleen is mij niet bekend of het VVD raadslid uit de mail ook voorzitter is geweest van de herbenoemingscommissie van de burgemeester uit de mail, zoals in Nieuwegein - met instemming van de burgemeester - wel het geval geweest. VVD fractievoorzitter Mark Snoeren werd op 18 februari 2016 de voorzitter van de commissie voortgangsgesprekken die leiden tot de herbenoeming van de VVD burgemeester in de zomer van 2017. Lang leve het ons-kent-ons, voor-wat-hoort-wat en slager-die-zijn-eigen-vlees-keurt vriendjescultuurtje in Nieuwegein! 
Hoe zou de ondersteuningsverklaring van deze VVD burgemeester, als beloning of blijk van waardering voor VVD tweedekamerkandidaat Mark Snoeren eruit hebben gezien? 

Minister Plasterk heeft per 1 februari 2016 de burgemeester tot hoeders van integriteit in zijn bestuursorgaan gemaakt. Dat werkt lekker zo vind u niet?