NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Bestuurlijke Integriteit: Brussum vs Nieuwegein

Momenteel is er een hoop te doen over de wethouder in Brunssum. Hij zou een GROOT integriteitsrisico vormen.
De media zit er bovenop, zelfs NOS-TV en andere programma's, de minister heeft zich uitgelaten, alle kranten, Binnenlands Bestuur schrijft er keer op keer over, zelfs Timmermans en Juncker hebben het erover gehad, het houdt maar niet op! Mijn hemel wat een tumult.

Als je echter goed luistert/leest dan weet je dat die man (nog) niets misdaan heeft. Voor gepleegde fraude in het verleden is hij veroordeeld. Momenteel is hij in een juridisch conflict met de gemeente verwikkeld en uiteraard kun je daar je bedenkingen bij hebben, maar wat het risico nu precies inhoudt, is door geen enkel kanaal concreet gemaakt. Men verwijst naar een geheim rapport Integriteit.

En o ja, hij is grof gebekt. Dat vooral. Hij is een "omstreden figuur". Dat ben ik ook voor de kranten. Hij 'zet Brunssum op stelten". Waar je de journaille, als het om de landelijke partijen gaat, nooit collegepartijen "vrienden van de wethouder" hoort noemen gebeurt dat nu heel nadrukkelijk: "De vrienden van Jo Palmen, de lokale partijen...... (NOS)", "Palmens bondgenoten, de collegepartijen...." (NOS)
Kortom: Beeldvorming galore.

Een juridisch conflict wil zeggen dat de gemeente een of meerdere advocaten heeft om de belangen van de gemeente te beschermen. Uiteindelijk zal een onafhankelijke rechter een oordeel vellen. Een wethouder heeft geen enkele macht om daartussenin te treden of om als wethouder invloed uit te oefenen. Anderzijds zijn er voorbeelden van burgemeesters die moeten getuigen in rechtbanken waar hun echtgenote advocaat generaal is. Om maar een voorbeeld te noemen.
De vraag rijst waarom er met zoveel bombarie, van alle mogelijke media, over deze kwestie wordt gepubliceerd.

Nieuwegein

Want, in Nieuwegein, om maar één van de vele voorbeelden te noemen, zijn daadwerkelijk wetten en regels overtreden, zijn daadwerkelijk projectontwikkelaars ongelooflijk gematst en wordt Nieuwegeins grond daadwerkelijk voor een prikkie aan vriendjes (voorkeursprojectontwikkelaar) verkocht, wordt daadwerkelijk gefraudeerd met facturen, heerst er daadwerkelijk een angstcultuur, worden inspectierapporten vervalst, heerst er overduidelijk nepotisme, worden raadsleden bewijsbaar vals beschuldigd, dat alles en meer om de burgemeester en wethouders uit de wind te houden.
Wég controle van het College.

In Nieuwegein mogen de onafhankelijke raadsleden het smerige werk opknappen, daar mogen die raadsleden als verfoeilijke klokkenluiders door de gehaktmolen worden gehaald, met pek en veren worden afgevoerd, als heksen virtueel verbrand door het Algemeen Dagblad, zonder ook maar één moment te kunnen rekenen op de media die toch de watchdogs van de democratie zouden zijn?

Waarom durft geen persmedium over Nieuwegein te publiceren?
Vanwaar deze zeer selectieve verontwaardiging over Brunssum?
Zou het kunnen dat de verklaring ligt in het feit dat in Brunssum de lokale partijen aan de macht zijn en de landelijke partijen in de oppositie gedrongen? Zou het kunnen dat die macht gebroken moet worden, koste wat kost? Mooi voorbeeldje stellen, zo met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht? Gratis campagne voor de afhankelijke media voor de landelijke partijen?

Zouden de burgemeester en Wethouders in Nieuwegein vrij spel hebben omdat het daar gaat om de gevestigde orde, de Haagse partijen, de landelijke partijen? Hebben die het alleenrecht om te graaien en te paaien?

Neem ook die hele campagne over criminelen die massaal in de raad zouden willen infiltreren. Er is geen enkel voorbeeld beschikbaar, ook zou ik niet weten waarom een crimineel per sé via de gemeenteraad zijn doelen zou willen bereiken en hoe hij dat zou willen aanpakken. Alles afgewogen kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat deze campagne een spin is in de strijd van de landelijke partijen tegen de lokale partijen die steeds meer stemmen krijgen. Want schrijft men niet al over nóg meer bevoegdheden (dus macht) voor de burgemeesters (veelal afkomstig van de landelijke partijen)?

Een mooi onderzoeksthema voor de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek die echt in diepte wil onderzoeken hoe het nu precies zit met de wens van de landelijke partijen om macht en controle over de lokale partijen uit te kunnen oefenen.