NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Forse integriteitsrisico's door dubbele petten van de burgemeester

We schreven al eerder en vaker over de vele (10) petten van CU raadslid Monrooij binnen de gemeenteraad van Nieuwegein. Het ondermijnt grondig de democratische besluitvorming en schakelt de gemeenteraad effectief uit als controlerend orgaan van het college.    
Ook voor integriteitsschendingen vanwege de meerdere rollen van de burgemeester is Nieuwegein een schoolvoorbeeld.

Raadsleden beloven/zweren dat ze, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig belofte of geschenk hebben aangenomen of zullen aannemen.

Een steunverklaring van de burgemeester aan zijn partijgenoot Mark Snoeren (fractievoorzitter VVD) om op de lijst voor de TweedeKamerverkiezingen te komen, is eveneens een geschenk/belofte. Maar daar trekken de Nieuwegeinse VVD burgemeester Frans Backhuijs en de Nieuwegeinse VVD fractievoorzitter Mark Snoeren zich lekker helemaal niets van aan. Want zonder enige schroom laten ze de Nieuwegeinse raadsleden in alle openheid stemmen voor de rol van VVD'er Snoeren als voorzitter van de vertrouwenscommissie herbenoeming VVD burgemeester.

Terwijl de wet dwingend voorschrijft dat stemmen over personen in het geheim moet gebeuren (middels stembriefjes).

Artikel 31 Gemeentewet:

 

  1. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim.
  2. Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.
  3. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.

Maar de VVD burgemeester en de VVD fractievoorzitter hebben dat niet aangedurfd. Zij wensen geen enkel risico te lopen want ze hebben elkaar hard nodig. De VVD burgemeester heeft zijn partijgenoot, de VVD fractievoorzitter, hard nodig voor zijn herbenoeming en de VVD fractievoorzitter heeft zijn partijgenoot, de VVD burgemeester, hard nodig voor een steunverklaring voor de kandidatenlijst van de TK verkiezingen, waar hij al twee keer ergens onderaan op heeft gestaan.
Dus wordt, met lak aan de wetten, aan de raadsleden door VVD burgemeester als raadsvoorzitter gevraagd of ze wel een stemming nodig hebben, een stemming die uiteraard anoniem moet gebeuren.
Iedereen weet dan dat degene die het waagt zijn/haar vinger op te steken kan fluiten naar collegedeelname na de verkiezingen. Nieuwegein is van oudsher een VVD gemeente, dus die bepalen wie naast hen in het pluche komt te zitten.
Op deze gecontroleerde, dus geforceerde manier (dus MET LAST) heeft de gemeenteraad de VVD'er Mark Snoeren tot voorzitter benoemd van de vertrouwenscommissie herbenoeming VVD burgemeester en alleen op die gecontroleerde, dus geforceerde, dus ONVRIJE manier is de VVD burgemeester herbenoemd. 

Met LAK aan de wetten. En LAK aan de vrijheid (zonder last) van de raadsleden. Ergo: de (her)benoeming van Frans Backhuijs als burgemeester is een VVD-aangelegenheid, want het heeft alles te maken met de interne carriere planning binnen de partij van de VVD, dus met eigen belang.
Terwijl het een kwestie van Nieuwegeins algemeen belang moet zijn.  

Deze procedurele gang van zaken is onrechtmatig verlopen en dus is de herbenoeming van de burgemeester ongeldig.
En alle raadsleden van Nieuwegein (Bakhtali uitgezonderd) vinden het helemaal Oké.