NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Coalitie druipt af vanwege koekje van eigen deeg

Het wordt steeds fraaier in het Nieuwegeins bestuur.
Op 28 september liet burgemeester Backhuijs gedwee toe dat de coalitievoorzitters (Adriani PvdA, van de Voort D66, Gadella VVD, van Randwijk CDA) ons (Jack Rijnders (Trots) en mijn persoon) ongeremd beschimpten en bespotten omdat we het lef hebben om belangrijke bestuurszaken aan de kaak te stellen. Uitspraken als: "Daar gaan ze met hun staart tussen hun benen" en "Het zijn straatschoffies op wie we schade moeten verhalen." van VVD'er Gadella en PvdA 'er Hans Adriani .... Backhuijs leek er niet genoeg van te krijgen. Verbeek van Leefbaar Nieuwegein protesteerde tegen dat taalgebruik maar werd toen straal door Backhuijs (raadsvoorzitter) genegeerd. (Lees meer hierover ons verslag van 3 oktober).
De VVD'er Gadella mocht van burgemeester Backhuijs er zelfs een vlezig schepje bovenop doen en uitgebreid uitleggen wat hij
precies bedoelde: "Zie je dat niet zelf ook? Kijk maar je kan toch duidelijk hun staarten tussen hun benen zien hangen". Jack Rijnders en ik hadden daarvoor al de zaal verlaten omdat wij wisten van hun plan en de schoffering niet wensten te ondergaan.
Zwaktebod Backhuijs
Toen probeerde Backhuijs, lichtelijk in paniek, ons na dat weglopen een teken van zwakte was. Terwijl hij degene was die wegliep van zijn verantwoordelijkheden als burgemeester. Anders was dat punt nimmer geagendeerd en had hij geen "reactie" gegeven op onze vragen maar antwoorden.
Het was voor iedereen duidelijk dat het allemaal van te voren was geregisseerd. Alles voor de buhne, waar de AD verslaggever present was: vragen naar bewijzen die ze allang bezitten. Verwondering veinzen. Zoveel boterhoofden.
Het meest opvallende was uiteraard degene die zoals altijd, schitterde door zwijgzaamheid: Martin Monrooij, de Nieuwegeinse doofpot-expert.
Backhuijs wist precies wie wat zou zeggen en hij verleende zijn volle medewerking. Wat een burgemeester. Wat een manier om te onderduiken voor je verantwoordelijkheid,

Luister zelf naar de opname van die vergadering

Het was helemaal tegen de regels dat hij onze brief agendeerde. Hij is de burgemeester en doet alsof iemand anders dat is. Hij beantwoord de brief niet die naar de burgemeester is gestuurd maar reageert met de mededeling dat die wordt geagendeerd voor de Raad. Volgens hem hoort dat "debat" in de politieke arena, in de Raad. 
Goed, als het in de politiek arena hoort dan doen we dat toch? Geen punt.
Keurig maar confronterend betoog als reactie
Gisteren, op 9 november reageerde ik dus in die politieke arena. Het is bepaald niet eenvoudig om zakelijk te reageren op grove schofterigheid. Maar wij wensen ons niet te verlagen tot het PvdA-niveau van Adriani en Gadella dus bereidden wij heel zorgvuldig een keurig betoog voor. Confronterend uiteraard maar keurig netjes....
Diegene die ik in mijn betoog als eerste met de werkelijkheid confronteerde, éénpitter Monrooij, http://nieuwegein.christenunie.nl/ , droop quasi gekwetst af en in zijn kielzog volgden uiteraard zijn coalitie vrienden....zeg maar diegenen die politiek afhankelijk zijn van zijn onbetrouwbaarheid.
Ze dropen gewoon af! De confrontatie deed hun pijn. Zo zielig.
Tot grote verwondering en tot grote teleurstelling van het publiek werd mij vervolgens het beschaafde woord ontnomen door dezelfde voorzitter die eerst aan Gadella en Adriani alle ruimte had gegeven om ons uit te schelden. Wel de bal kaatsen maar liever geen reactie ontvangen? En de burgemeester die weglopers stoer naroept dat weglopen een teken van zwakte is? Die was nu nergens te bekennen.
Geen enkel respect voor de burgemeester/raadsvoorzitter
Nee, nu hadden we een burgemeester die wanhopig mij kwam verwijten dat ík de orde zou verstoren. Niet erg consequent vind u niet? Gelden voor de coalitie andere regels dan voor de oppositie? Of zou hij zich moeten afvragen waar het respect van de coalitie is voor de raadsvoorzitter, want daar is het uiteindelijk waar het om gaat. Door het hazepad te kiezen omdat het betoog van de oppositie je niet bevalt stel je je niet alleen bijzonder laf op, je schoffeert ook de voorzitter van de vergadering, die vervolgens verhaal bij mij komt halen. Dat is natuurlijk heel raar.
Burgemeester is machtspoliticus
Als wij schriftelijk zaken aan de kaak stellen dan vindt Backhuijs dat verkeerd en dan moet het in de politieke arena, waar we worden vernederd.
Gaan we vervolgens in de politieke arena daarover in debat dan weet hij zich raad en dan weet hij niet hoe snel hij ons de mond moet snoeren. Dat is kennelijk minder eng dan de laffe coalitie tot de orde te roepen. Het lijkt erop dat van deze burgemeester serieuze zaken op geen enkele manier aan de kaak mogen worden gesteld. Maar dat is toch precies het werk van de Raad?
Wij vragen ons ernstig af wat wij moeten vinden van een burgemeester die vanuit zijn positie als raadsvoorzitter en burgemeester simpelweg machtspolitiek bedrijft, zich voor het coalitiekarretje laat spannen en die telkens weer onmachtig blijkt de Raad bij elkaar te houden bij een vergadering. Of wordt ook hij geïntimideerd door de coalitie(= meerderheid van de Raad)?
Op mijn vraag aan Backhuijs op grond waarvan hij mij het woord ontnam antwoordde hij: "Ik zie aan het gedrag van een paar coalitie-raadsleden dat ze jouw betoog niet leuk vinden."(...)
Burgemeester/Raadsvoorzitter ondergeschikt aan coalitie 
"Omdat de coalitie het niet wil horen" is met stip de slechtste reden om iemand van de oppositie het woord te ontnemen. Dat moge duidelijk zijn.
Ik heb aangegeven dat hij het recht niet heeft om mij, zeker als volksvertegenwoordiger, de vrijheid van meningsuiting te ontnemen. Hij krabbelde terug en ik mocht mijn betoog ongestoord hervatten toen de weglopers teruggedropen waren.... Om na enkele minuten wederom afgebroken te worden omdat ik de 10 minuten zou hebben overschreden. Dat kan nooit kloppen want mijn betoog was precies 9 minuten en 40 seconden lang. Maar de voorzitter is (op dat moment) de baas dus had ik op dat moment niet veel keus.

Dit krijgt nog een staartje.
Zorgvuldig voorbereid betoog ontregeld
In mijn tweede termijn (vier uur later) mocht ik opeens wel ongestoord het ongewijzigde betoog afmaken. Die was nu opeens wel oke in zijn ogen. Waarom nu wel? Omdat de coalitie nu wel braaf bleef zitten? Of omdat veel bezoekers toch al naar huis waren? Jammer genoeg kwam ik door al die storingen ook niet meer toe aan mijn zorgvuldig voorbereide tweede termijn. De voorzitter oordeelde dat "spreektijd spreektijd" is. Maar wel mij 3 nimuten van de 10 ontnemen. Dat is misbruikt maken van je positie als voorzitter.

Een goed verstaander begrijpt nu wel hoe het kan dat er nu als "donderslag bij heldere hemel" een waterval van bezuinigingen over Nieuwegein stroomt en waarom er alleen nóg meer lijken uit de kast te verwachten zijn. Dat leg ik spoedig verder uit in een volgend verslag.
Ik heb in ieder geval duidelijk aan Backhuijs gemeld dat ik een officiele klacht zal indienen tegen hem. Ik ben namelijk volksvertegenwoordiger en hij heeft het recht niet om mij mijn vrijheid van meningsuiting te ontnemen. Integendeel zijn taak als raadsvoorzitter is om die vrijheid juist met alle macht en middelen te beschermen!
Backhuijs heeft het (alweer) laten afweten als raadsvoorzitter en dus als burgemeester.
Later in de vergadering vroeg hij in het openbaar aan mij of ik met hem een gesprek wilde aangaan met een derde erbij. Hij wilde bij nader inzien toch een oplossing zoeken en hij wilde mij "helpen om uit de geïsoleerde positie te komen".
Nieuwegein heeft zat oppositiepartijen die de coalitie paaien
Ik heb hem eerst en vooral duidelijk gemaakt dat hij er helemaal naast zit met zijn vooronderstelling dat ik geïsoleerd zou zijn. Ik ondervind veel ondersteuning van veel Nieuwegeinse inwoners die met reden dit bestuur niet meer kunnen vertrouwen en ik kan ze niet in de steek laten of ze verraden door de coalitie te paaien. Nieuwegein heeft al genoeg oppositiepartijen die dat doen.
Wij van Núwegein gaan voor de Nieuwegeiners te knokken voor een transparant en integer bestuur, de basis van alles en zeker van de begroting.
Met dat standpunt als raadslid weet je in Nieuwegein dat "men" je dan niet meer lief vindt en dat je wordt tegengewerkt waar mogelijk.
Tja het leven bestaat uit moeilijke keuzes nietwaar?
Wij verwachten excuses van Backhuijs
Vervolgens heb ik hem medegedeeld dat ik dolgraag inga op zijn uitnodiging om een gesprek aan te gaan om te kijken hoe we hem kunnen helpen om zijn functioneren als onafhankelijk Raadsvoorzitter en burgemeester te verbeteren.
Wat betreft excuses aanbieden voor zijn nalatigheden op 28 september, wacht hij eerst het gesprek met ons af. En dat geldt ook voor het inkorten van mijn spreektijd.
Jammer dat hij niet eerder op het idee is gekomen om ons uit te nodigen voor een gesprek.... zijn zoveelste gemiste kans. Hij had dat bijvoorbeeld kunnen doen direct na onze art. 42 brieven over fatsoen en integriteit in het Nieuwegeins bestuur. Hij koos toen helaas voor een andere, onfatsoenlijke, weg.
We kijken uit naar zijn uitnodiging.