NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Integriteitsonderzoek door prof. dr. Van Den Heuvel

Na jarenlang klacht na klacht te hebben ingediend en onderzoek na onderzoek te hebben gevraagd, zijn wij verheugd dat er nu eindelijk een onderzoek komt naar de integriteit van het Nieuwegeins stadsbestuur.

De kern van onze klachten is dat de Raad buiten spel staat en dat door belangenverstrengeling, machtsmisbruik, intimidatie en veel (al dan niet geveinsde) onkunde, geen sprake meer kan zijn van een integer bestuur.

Een compleet en wetenschappelijk verantwoord onderzoek kan dus niet alleen veel ophelderen in Nieuwegein maar ook waardevol zijn voor de lokale democratie in het algemeen.
Gelezen echter het onderzoeksvoorstel en de beknopte brief die wij hebben ontvangen  is de indruk dat het al verkeerd gaat of opzettelijk verpest wordt, nog voordat het onderzoek van start kan gaan.

Het lijkt erop dat er niets is geleerd van het Bing onderzoek toen dezelfde kapitale fouten werden gemaakt.

Veel vragen moeten eerst worden beantwoord door de burgemeester en de gemeentesecretaris. Onder andere deze vragen:

 1. Waarom zijn wij door de afdeling Juridische Zaken (zie briefhoofd) op de hoogte gesteld van dit onderzoek en niet via een brief van het bestuursorgaan Burgemeester?
 2. Kan de raadsvoorzitter eigenstandig opdracht geven tot dit onderzoek?
 3. Waarom heeft de gemeentesecretaris ons die brief gestuurd? De afdeling Juridische Zaken is een ambtelijk adviesorgaan voor beleidsaangelegenheden. Is er een ambtelijk advies? Is dit een beleidsaangelegenheid?
 4. Aan een besluit van de raadsvoorzitter moet een raadsbesluit aan ten grondslag liggen. Waar is dat?
 5. Wat is de inhoud van de opdrachtbrief, waar in het raadsstuk 2013-122 (zie bijlage) naar wordt verwezen? Die hebben wij nog niet gezien.
 6. Als er schoon schip gemaakt moet worden en al onze beschuldigingen tegen het licht gehouden moeten worden: waarom is er dan niet eerst met ons overlegd?
 7. Als er schoon schip gemaakt moet worden en alle beschuldigingen tegen het licht gehouden moeten worden: Waarom wenst Frans Backhuijs dan de belangrijkste beschuldigingen (september-oktober 2010, inclusief Bing-onderzoek) buiten beschouwing te laten?
 8. Als er schoon schip gemaakt moet worden en alle beschuldigingen tegen het licht gehouden moeten worden: waarom beknibbelt hij dan op het budget voor het onderzoek?
 9. Het is niet meer dan logisch dat bij overtreding van de strafwet aangifte moet worden gedaan bij het OM. Dat geldt voor een ieder. Waarom wordt er gepubliceerd alsof dat alleen voor ondergetekende geldt?
 10. Waarom wordt de indruk gewekt dat het onderzoek tegen ons wordt ingesteld terwijl wij reeds op cruciale onderdelen door de Nationale Ombudsman in het gelijk zijn gesteld?
 11. En waarom is ook die brief door Frans Backhuijs, die aangeeft problemen te willen oplossen, de sfeer verbeteren, het geëtter doen ophouden, niet serieus genomen?
 12. En hoe is hij omgegaan met het gegeven dat PvdA-raadslid Guido Bamberg heeft gelekt naar de werkgever van ondergetekende wat tot staandevoet-ontslag heeft geleid?
Wij wachten de antwoorden af. Het onderzoek is niet gebaat bij een valse start en Nieuwegein heeft niets aan gemankeerde onderzoeken. Op deze manier is al veel geld verkwist en dat willen we niet nog een keer.
 
U begrijpt het al. Er moet eerst en vooral overeenstemming bereikt worden over de voorwaarden waaronder het onderzoek gaat plaatsvinden.
Van daaruit zien we verder. Er is veel werk aan de winkel.
 
Met vriendelijke groet,
Haseena Bakhtali
stadSpartij Núwegein