NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Geen enkele klacht is weerlegd

Wij zijn zeer verwonderd dat prof. dr. J. H. J. van den Heuvel zijn academische titels aan dit "onderzoek" heeft willen verkwanselen. Onze uitgebreide analyse zal volgen na een gesprek met hem (commissievergadering 12 juni as), waarin wij zijn bevindingen categorisch onderuit zullen halen. Het zal daarna op deze website te lezen zijn.

Dat de gemeenteraad slecht functioneert, zoals Van der Heuvel heeft geconcludeerd, staat al jaren vast. Om daar achter te komen hadden wij geen kostbaar onderzoek nodig. Zie de brandbrieven op deze site onder het tabblad "Doofpotten PvdA".

Wij hadden tevens vastgesteld dat het wanbeleid in Nieuwegein te wijten is aan de raadsvoorzitter, burgemeester Backhuijs. Hij spant samen met de griffier en de fractievoorzitter Christen Unie, Monrooij, die als ex-wethouder Financiën ook verantwoordelijk is voor de bouwplaag in Nieuwegein.

Samen manipuleren en misleiden zij de raadsleden waardoor de Pvda'ers Adriani, Lubbinge en Bamberg en VVD'er Gadella onbelemmerd hun onbetrouwbare gang konden en kunnen gaan. De manier waarop ze dat doen staat uitgebreid beschreven op deze site. Bijvoorbeeld hier. Blader maar rustig door de artikelen onder Doofpotten PvdA

Van den Heuvel is door Backhuijs persoonlijk aangewezen en betaald met gemeenschapsgeld zonder controle door de Raad die het geld van de gemeenschap hoort te bewaken.
Onafhankelijkheid was dus bij voorbaat onwaarschijnlijk. Dat de kwaliteit van het onderzoek beneden alle peil is, is dus niet echt een verrassing. 

Wij hebben, als enige partij, wel de nodige kritische vragen gesteld. Bijvoorbeeld: "Hoe kun je spreken van een onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van het gemeentebestuur als de onderzoeker voor de volle 100% afhankelijk is van een ambtenaar in diezelfde gemeente?"

Dat feit verklaart waarom Van den Heuvel in zijn rapport quasi-psychologische termen tegen mijn persoon heeft aangegooid in een poging tot karaktermoord. Voor zover bekend is hij geen psycholoog en is hij dus met die uitspattingen buiten zijn boekje getreden.

Bij het rapport is geen juridische bijlage ingesloten. En zo is er nog te veel wat er schort aan het rapport. Van den Heuvel is geen jurist maar beleidsWetenschapper.
En als zodanig heeft hij geen enkele aanklacht van ons kunnen weerleggen. Integendeel.

Kortom 
Dit onderzoek is simpelweg de 5e doofpot op een rij.