NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Rapport prof. Van den Heuvel: rammelende rommelkast

Burgemeester Backhuijs deed onbevoegd een greep in het gemeenschapsgeld om - zonder mij vooraf in kennis te stellen en zonder toestemming van de raad - een opdracht te geven aan iemand van zijn eigen keuze om een integriteitsonderzoek in te stellen tegen mij, Haseena Bakhtali. Vanwege mijn kritiek op het college en omdat ik de corruptie in Nieuwegein aan de kaak stel.  
De onderzoeker, prof. dr. van den Heuvel (vaak op TV te zien als het om bestuurlijke integriteit gaat) op zijn beurt ging - zonder dat ik ergens van wist - al breedvoerig aan de pers vertellen over het grondig en wetenschappelijk schoonschip onderzoek dat hij zou gaan uitvoeren. 
Gelijk in zijn eerste gesprek met mij maakte hij duidelijk dat ik geen enkele inbreng zou hebben.
Hoe bestaat het! hoor ik u denken.
Hoe bestaat het? vroeg ik ook aan de onderzoeker.
Nou gewoon, hij zou de stukken die hij van de gemeente zou krijgen bestuderen en zijn conclusies trekken. Hij had mij daarbij helemaal niet nodig.

Pas achteraf realiseerde ik mij dat dit ordinaire intimidatie was om mij in de achterkamertjes zo ver te krijgen dat ik zou instemmen met zijn voorstel om toch maar geen onderzoek te doen.

Ik bood meermaals mijn medewerking aan maar die werd resoluut afgewezen door de onderzoeker. Enkele weken daarna werden er -zonder enige inbreng van mijn zijde - conclusies getrokken die door de kranten werden vertaald in krantenkoppen als "Bakhtali praat onzin" (AD/UN) en "Bakhtali gaat hard onderuit in rapport" (RTVUUtrecht). Met chocoladeletters wel te verstaan. Het onderzoek, noch het rapport is ooit in de Raad besproken. Dus ook democratisch is het onderzoek niet gelegitimeerd. Het was een persoonlijke actie van de burgemeester die misbruik maakte van zijn positie en van het gemeenschapsgeld. 

Tbv de commissiebespreking was dit onze reactie op het rapport Van den Heuvel.

Medewerking aan niet-onderzoek

Voorzitter, weet u dat meneer van den Heuvel nooit van plan is geweest om een grondig onderzoek in te stellen? Hij wilde van de zogenaamde opdracht af. Hij vond een grondig onderzoek maar onzinnig en wilde daarom een dealtje met me sluiten. Zijn aanbod: ik kon het onderzoek gaan sturen. Ik dus, degene met die "vreselijke beschuldigingen", mocht van hem het onderzoek gaan LEIDEN. En dan ook nog een richting op die we zelf wilden. Kunt u zich dat voorstellen? En ondertussen was iedereen in Nieuwegein, Utrecht en omstreken door het AD ervan overtuigd dat er eindelijk een grondig en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek kwam.

Wij zouden zo (door op zijn voorstel in te gaan) kunnen voorkomen dat er nog nare artikelen over ons in de krant zouden verschijnen, een suggestie van mevr. Ter Horst van afd. communicatie van de gemeente; mijn naam zou naast die van hem op het rapport komen te staan, lekker belangrijk,.... en wat we verder ook maar konden verzinnen. Zulke deals worden er dus in de politieke achterkamertjes gesloten. We mochten ons wensenlijstje aanvullen met meer zaken waar we persoonlijk beter van wilden worden. Als voorbeeld van persoonlijk voordeel werd aangedragen: correctheid en vriendelijkheid van Frans Backhuijs (burgemeester) en van andere raadsleden, een "senang"-gevoel in de raad (zo zei hij het letterlijk) en zo meer. In Nieuwegein is beschaafd gedrag van burgemeester en raadsleden dus onderhandelings-materiaal.
Dan weet u dat ook.  

Wat hij ervoor terug wilde? Ontslagen worden van de opdracht tot grondig onderzoek!
Ik, het mikpunt van onderzoek, moest hem ontslaan van een opdracht die, door hem persoonlijk via alle kranten was aangekondigd, namelijk de zogenaamde opdracht van onze "stoere" burgemeester om eindelijk voor eens en voor altijd schoonschip te maken wat betreft die "eindeloze beschuldigingen van mevrouw Bakhtali!!", "Genoeg is genoeg!!", "Rust in de tent!!", zo panikeerde het AD, terwijl de burgemeester in werkelijkheid helemaal niet van plan was om een grondig wetenschappelijk onderzoek in te stellen. Dat had hij samen met de onderzoeker alleen voor de bühne geroeptoeterd .....  

Zonder onderzoek, maar met een paar aanbevelinkjes op papier zou het helemaal goed komen met dit ontspoorde bestuur. Althans volgens de heer van den Heuvel. (Aanbevelingen, protocollen etc. zijn trouwens gewoon te downloaden van het internet of op te vragen bij de VNG en andere instanties).

En als ik zou meewerken, zo zei hij, dán zou hij aan mijn kant staan. Wat wil ik nog meer...!! (lees deze zin een paar keer heel goed!)

U begrijpt het al: de onderzoeker was niet door Backhuijs ingehuurd om het bestuur op de rails krijgen .... maar ons in het gareel.

Jammer voor de heren, maar na 4 doofpotten op een rij zijn we helemaal klaar met nep-onderzoeken. Wij wilden maar één ding: de onderste steen boven. Dus een grondig, compleet en onafhankelijk onderzoek, met snoeiharde conclusies, exact zoals in chocoladeletters in het AD was aangekondigd. 
En van daaruit zouden we verder kijken voor verbeterpunten enzo ......

Chaotische knip- en plak-rapportage

Dat grondig onderzoek blijkt dus nooit de bedoeling te zijn geweest en die is uiteindelijk alsnog niet gekomen. Het was alleen bombastische spierballentaal van burgemeester Backhuijs en zijn onderzoeker in het AD, maar dan zonder spieren. 
Daarom is het rapport één rammelende rommelkast geworden. Door onze principiële opstelling was deze van TV bekende integriteitonderzoeker in een lastig parket terecht gekomen. Er moest een rapport komen, maar geen grondig onderzoek.

Hoe heeft hij dat opgelost?
Door alle belangrijke voorwaarden voor een fatsoenlijk onderzoek te schrappen. Hij had geen keus. Want een echt onafhankelijk onderzoek zou helemaal niet goed uitpakken voor het college. En daar had de burgemeester, voorzitter van het college hem nu eenmaal niet voor ingehuurd (wiji zeggen: OMgehuurd) 

 1. Om te beginnen ontbreekt de juridische en democratische basis voor dit onderzoek. De Raad is niet gekend door de burgemeester en die is wettelijk NIET bevoegd om dit soort onderzoeken te doen zonder de gemeenteraad te raadplegen. Dit "onderzoek" is dus in de wortel al onwettig. Een burgemeester die zomaar en kritisch raadslid tot mikpunt kan maken van integriteitsonderzoeken? Mooie boel zou dat zijn. Een burgemeester is voorzitter van de Raad en vertrouwenspersoon van raadsleden, juist om veilige werkomstandigheden te garanderen zodat volksvertegenwoordigers (wat raadsleden zijn) in alle vrijheid hun taken kunnen uitvoeren.   
 2. Het volgende wat ontbreekt is de opdrachtbrief van de burgemeester, de belangrijkste basis van het inhoudelijk onderzoek! Hij trekt wel 20.000 Euro uit de gemeenschapspot maar heeft niet eens het fatsoen om zijn opdracht op papier te zetten ter verantwoording aan diezelfde gemeenschap. Niks democratie en verantwoordelijkheid, gewoon een blanco cheque aan Prof dr van den Heuvel en toi-toi-toi!
  Oftewel: handjeklap...
 3. Op basis van welke criteria heeft de burgemeester, de opdrachtgever, de beschuldigingen geselecteerd? En waarom worden de zwaarste beschuldigingen slechts oppervlakkig of helemaal niet behandeld, zoals de vriendjespolitiek die de complete organisatie heeft vercorrumpeerd? Waarom vindt hij welke beschuldigingen beschadigend voor de Raad? Onbeantwoorde vragen want: er is geen opdrachtbrief en niemand die dat uitlegt: Niet de opdrachtgever Backhuijs en niet de onderzoeker van den Heuvel. 
 4. Ook ontbreekt er een begrippenkader bij het rapport. Wat wordt er verstaan onder integriteit, ambtsgeheim, ethiek, nepotisme, presidium, dualisme ....?  Het rapport staat er bol van van jargon maar de argeloze lezer (die diverse keren wordt genoemd in het rapport) mag lekker zijn eigen fantasie erop loslaten, want in het rapport staat de uitleg niet.
 5. En al onze klachten over het functioneren van de burgemeester? Onzichtbaar in dit rapport.
 6. De belangenverstrengeling van Lubbinge, Adriani en Bamberg? De oermoeder aller klachten? Ook foetsie. Wel stellig aan ons beloofd door de heer Van den Heuvel, ondanks dat het niet in zijn onderzoeksvoorstel staat, maar daarom was het ook maar een voorstel
 7. En wat denkt u van een juridische bijlage? Nergens te vinden. Zonder juridische bijlage zijn álle uitspraken in dit rapport over wetten en regelgeving compleet waardenloos. De heer van den Heuvel is immers geen jurist. Dus alles wat hij in dit rapport zegt over de Grondwet, het ambtsgeheim, de vertrouwelijkheid van brieven, strafbare feiten, de gemeentewet of welke wet dan ook. Allemaal prietpraat, want hij is niet opgeleid en bevoegd om dergelijke beoordelingen te doen.
 8. Geldt ook voor zijn quasi-psychologische analyses, waarmee hij mij als ongeloofwaardig probeert weg te zetten, gezellig voor in de kroeg maar onverantwoord voor deze rapportage. Want meneer is geen psycholoog. (we weten ondertussen dat demonisering (karaktermoord) de belangrijkste doelstelling was van het onderzoek. De verkiezingen staan immers voor de deur) 
 9. Hoe zit het met wederhoor? Mijn naam staat 160 keer in het rapport van 34 pagina's. Maar ben ik in de gelegenheid gesteld om de juiste informatie en documentatie te verstrekken zodat het onderzoek niet ontspoorde? Niets daarvan, meneer van den Heuvel kijkt wel uit!
  Hij heeft voor alle zekerheid maar geen enkele vraag aan mij gesteld.
 10. Heeft meneer van de Heuvel dan helemaal geen autoriteit? Wel zeker. meneer van de Heuvel heeft wel de autoriteit om integriteitsonderzoeken te doen en te beoordelen. Zoals het Bing-onderzoek van 2,5 jaar geleden. Het onderzoek dat heilig was voor het Nieuwegeins bestuur. Door meneer van de Heuvel compleet onderuit gehaald. Krijgen we na 2,5 jaar toch gelijk. 
  Maarrr...... heeft hij zelf de nodige conclusies getrokken over integriteit? Nee, helaas, juist dát weer niet. Reeds op blz 5 van het rapport wordt de argeloze lezer verzocht om zélf die noodzakelijke conclusies te trekken. Meneer de professor-doctor waagde het niet zijn vingers te branden aan conclusies over integriteit van zijn opdrachtgever en andere bestuurders.

Wat overblijft is een ratjetoe van valselijk weergegeven gebeurtenissen, inclusief een groot aantal kwesties die helemaal niets met onze beschuldigingen over integriteit te maken hebben, in een chaotische volgorde. Je zou toch mogen verwachten dat hij voor de 15.000 Euro die hij voor dit "onderzoek" heeft ontvangen, op zijn minst de datum op de documenten goed leest?
Het meest kwalijk vinden wij nog dat politiek meningen als wetenschappelijk bewijs worden gepresenteerd... (bijvoorbeeld op blz. 24 en 25)

Het is helaas maar waar: dit nep-onderzoek moest niet de duidelijkheid brengen voor Nieuwegein, maar geld in de zakken van de professor om het imago van de VVD/PvdA op te poetsen en mij als ongeloofwaardig weg te zetten. 

Een paar van onze belangrijkste beschuldigingen
Dat de onderzoeker alles via een PvdA/VVD bril bekijkt zie je het duidelijkst op blz. 24 en 25 waar het functioneren van de heer Monrooij wordt beoordeeld. Hij hanteert daarbij niet de wetten, gedragscode en wat algemeen aanvaard is. Nee, het ultieme bewijs dat het functioneren van raadslid (oud-wethouder) Monrooij helemaal pico bello is is de politieke, dus opportunistische mening van zijn politieke vrienden, diegenen voor wie hij met belangrijke informatie knoeit en de vele doofpotten bakt ten koste van het algemeen belang. (aanvullig: in november 2011 blijkt per toeval) dat Monrooij een privefactuur met gemeenschapsgeld heeft betaald. 

Als zijn politieke maten zeggen dat Monrooij oke is dan zal dat heus wel zo zijn.... echt hoor....

Ónze argumenten en onderbouwingen daarentegen zijn keiharde feiten, geen politieke meningen. Geen speld tussen de krijgen. Niet door de advocaat van Monrooij en niet door de onderzoeker hoeveel titels hij ook voert. Onze argumenten en onderbouwingen zijn door deze onderzoeker NIET onderzocht. Want dan zou hij moeten erkennen dat ze waar zijn. 

Op bladzijde 10 van het rapport noemt de onderzoeker "schadelijk handelen" als voorbeeld van niet-integer gedrag en ook van onrechtmatige daad. Klopt helemaal! Opzettelijk schade aanrichten is een cruciaal element van niet-integer zijn en van onrechtmatigheid.

Edoch:
het feit dat pvda-er Guido Bamberg als raadslid een brief met gevoelige privacy-

informatie heeft gelekt naar mijn toenmalige werkgever in het volle besef dat zijn

handelen grote schade zou aanrichten aan mijn kostwinning én privé- en gezinsleven (wat

ook is gebeurd), dát vindt de INTEGRITEITonderzoeker helemaal niet erg.

De heer van den Heuvel heeft zwart op wit gelezen dat de handeling van Bamberg direct aanleiding was voor mijn staande-voet-ontslag en verlies van mijn baan en kostwinning, maar voor hem is dat: een onbelangrijk detail (zie blz. 13)

Hoe wil je nog serieus genomen worden als integriteitsonderzoeker vraag ik mij dan af.

In de aanbevelingen stelt de onderzoeker vast dat het dualisme wordt gefrustreerd door het college akkoord. Nee voorzitter, klinkklare onzin! Het dualisme wordt bewijsbaar gefrustreerd en gesaboteerd door de raadsgriffier. De raadsgriffier hoort de gemeenteraad te ondersteunen in het controleren van het college, maar hij doet het omgekeerde, hij bedient het college en saboteert juist de Raad als het college dat wenst. Dat verklaart de ondermijning van het dualisme en het democratisch proces in Nieuwegein. Oorzaken zijn rechtsreeks te herleiden naar het functioneren van de raadsgriffier. Hoeven we helemaal niet ingewikkeld over te doen.

Klachten over de raadsgriffier zijn door de werkgeverscommissie niet ontvankelijk verklaard schrijft de onderzoeker. Ook dat klopt helemaal! Alleen vertelt hij er niet bij dat de voorzitter van die werkgeverscommissie diezelfde meneer Monrooij is. Dát is wat de mensen moeten weten!

Diep triest vinden wij de lichtvaardigheid waarmee de onderzoeker omgaat met de fundamentele rechten van gekozen volksvertegenwoordigers in relatie tot het algemeen belang. We hoeven toch niet uit te leggen dat raadsleden gelijk zijn en gelijk behandeld moeten worden? Van deze integriteitsonderzoeker hoeft dat niet. 

Dus: Art. 1 Grondwet voor de raadsleden? Veel te lastig voor het college dus hup, weg ermee.

Bevestigt eens te meer dat je professor, doctor en onderzoeker kunt zijn zonder verstand te hoeven hebben van wetten, staatsrecht, democratische rechtsbeginselen en fundamentele mensenrechten. Wij weten nu dat de onderzoeker meer verstand heeft van eigen belangen, van het vullen van zijn zakken en van de partijpolitieke belangen van zijn opdrachtgevers dan van het algemeen belang.
Afsluitend

De opgeblazen kreten over aangifte bij het OM en dat ik strafbaar zou zijn plus de uitgekookte brief van de burgemeester namens de afdeling Juridische Zaken plus een zogenaamd vuistdik onderzoeksdossier van de advocaat van de heer Monrooij dat bij Juridische Zaken zou liggen ... het was allemaal ordinaire intimidatie. Exact zoals toentertijd bij de PvdA. In 2010 werd ik door bewijsbaar toedoen van de PvdA op staande voet ontslagen door mijn werkgever omdat ik niet wenste te dimmen en nu moest ik uit angst voor strafrechtelijke vervolging mij onderwerpen aan het voorstel van Van den Heuvel.

Deze ongelooflijk slecht geïnformeerde, fantasierijke en mogelijk ernstig verstrooide professor heeft dit onderzoek gedaan in het belang van de PvdA en de VVD, niet in het belang van de Nieuwegeinse gemeenschap die moet worden beschermd tegen nepotisme en machtsmisbruik.
Bovendien heeft deze onderzoeker een hekel aan transparantie. 
(UPDATE juli 2018: Integriteitsprofessor van den Heuvel zelf niet integer)  

Dit integriteitsonderzoek is met zoveel bombarie gelanceerd, iemand ingehuurd met verblindende titels als prof. dr. integriteits deskundige etc etc... en dan ..... blijkt het één grote hoax te zijn: het lijkt op een wetenschappelijk onderzoek maar ondertussen is het een ordinaire verkiezingsstunt. Prof. dr. J.H.J. van den Heuvel kan wel doctor zijn in Beleidswetenschap maar in deze blijkt hij gewoon de spindoctor van de burgemeester.

Alleen is hij niet met VVD geld betaald maar met gemeenschapsgeld.

Wat ons betreft is dit wetenschappelijk wangedrag wat ons heel sterk doet denken aan het werk van prof. dr. Diederik Stapel: een schande voor de wetenschap.

Bestuurlijk wanbeleid dat door wetenschappelijk wangedrag wordt ondersteund. Het moet niet gekker worden in dit land.

Deze rapportage is vooral veel knip- en plakwerk, geen vlees en ook geen vis, een hoop fantasie, een schepje hocus en een emmertje pocus
Weet u, met een goede beat onder dit rammelende rommelkast zou je er heel vrolijk op kunnen swingen: Mambo number Five

Wij noemen het gewoon Doofpot nummer 5.