NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Van den Heuvel onderzoekt zonder zoeken en zonder vragen

Tijdens de commissiebespreking van 12 juni jl waarin wij deze reactie hebben gegeven keken wij ervan op dat er zoveel belang werd gehecht aan een mysterieuze belofte (dat ík zou zorgen voor een lijst met beschuldigingen). Die zogenaamde belofte is grappig genoeg een heel vrolijk eigen leven gaan leiden. Is dat om de aandacht af te leiden van het van het merkwaardige feit dat er geen enkele onderzoeksvraag aan mij is gesteld door diezelfde onderzoeker die mijn naam wel 160 keer vermeld in zijn rapport. Dat lijkt mij namelijk een vraagstuk van heel groot onderzoeksbelang. Geen raadslid dat daar een vraag over stelde aan de onderzoeker.

Onderzoeker wijst aangeboden informatie resoluut van de hand 

Daarbij heeft de onderzoeker mijn hartgrondige aanbod om hem te voorzien van aanvullende en verduidelijkende informatie resoluut van de hand gewezen. Reden: hij had een perfect en compleet dossier aangeleverd gekregen van mevr. ter Horst, ambtenaar in de gemeente waar de opdrachtgever van het onderzoek burgemeester is. 

Waarom zou deze onderzoeker wel om een lijst met beschuldigingen vragen maar pertinent geen uitleg, verduidelijking, onderbouwing of aanvulling wensen bij de beschuldigingen? Wij weten dat nog steeds niet omdat prof. dr. Van den Heuvel op die vraag gewoon geen antwoord geeft. In feite heeft Van den Heuvel op geen enkele van onze vragen een antwoord gegeven. En heeft hij ons geen enkele onderzoeksvraag willen stellen. Hoe gek is dat wel niet? 

Ook was er tijdens de bespreking bijzonder weinig aandacht voor het feit dat ik nooit een herinnering heb ontvangen aan die zogenaamde vreselijk belangrijke "belofte". Als ik onderzoeker was dan zou ik niet alleen ernstig rekening houden met het feit dat mensen dingen kunnen vergeten - zeker mensen die mikpunt zijn van een met veel media-bombarie gelanceerde integriteitsonderzoek - maar vooral zou ik willen onderzoeken waarom iemand zich niet aan een zo vreselijk belangrijke belofte houdt. Pas als ik daarover uitsluitsel had zou ik een rapport durven opstellen waarin ik 160 keer de naam van die persoon vermeld.

Zelfs tijdens de vergadering heeft Van den Heuvel de vraag, waarom hij mij geen enkele onderzoeksvraag heeft gesteld, onbeantwoord gelaten. Hij keurt vanwege diezelfde mankementen het Bing-onderzoek af, maar zelf zet hij zijn gemankeerde onderzoek wel door. Heel bijzonder.

Hier onze uitgebreide reactie op een vraag die de Dichtbij krant mij over die "belofte" heeft gesteld tijdens een interview