NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Backhuijs praat onzin: Wij zijn reeds 10 keer Officieel in het gelijk gesteld

Hierbij de lijst van10 klachten waarin wij reeds officieel in het gelijk zijn gesteld. Dit als extra bewijs dat het onderzoek en de conclusie uit het rapport Van den Heuvel niet deugen.

De burgemeester rekent erop dat u denkt: "Het is jullie woord tegen het woord van de onderzoeker, dus weten wij nóg niets."

Daarop zeggen wij u: Nee beste lezers, het is niet ons woord tegen het woord van de onderzoeker, maar feiten tegen neponderzoeken. Neponderzoeken die Frans Backhuijs (door Van den Heuvel) maar ook Cor de Vos (door bureau BING) heeft kunnen instellen door:

 • misbruik van positie en bevoegdheden,
 • het behendig naar de zijlijn manoeuvreren van de Nieuwegeinse raadsleden
 • en het kwistig rondstrooien van gemeenschapsgeld. 
Dit zijn de 10 klachten waarvan Backhuijs weet dat wij al officieel gelijk hebben gekregen  
 1. Onze klacht dat het onderzoek door de gemeenteraad naar de PvdA belangenverstrengeling anders had moeten zijn ingestoken. Daar heeft de Nationale Ombudsman ons gelijk in gegeven.
 2. Daarmee hangt logischerwijs samen dat wij ook gelijk krijgen in onze met feiten onderbouwde analyse over het opzettelijke knoeiwerk en malversatie door de heer Monrooij waardoor dat onderzoek is versjteerd. Alles is (helaas
  opzettelijk onoverzichtelijk) op de gemeentelijke site gedocumenteerd, tenminste áls het niet is verwijderd. 
 3. Dat geldt ook voor onze klacht over het functioneren van de griffier in deze. Hij had beter moeten weten (hij is immers raadsgriffier en jurist), hij wist beter (ik had hem vooraf uitvoerig geïnformeerd, via mails te bewijzen) en hijbleek onbetrouwbaar want hij koos ervoor om het niet te weten, waardoor Monrooij zijn gang kon gaan. (welke belangen? welke verstrengeling?  Who knows ...) 
 4. Het presidium en de burgemeester boden agressief weerstand tegen het gebruik van onze eigen partijnaam Núwegein. Na juridisch onderzoek bleek dat zij ons geen strobreed in de weg mochten leggen. (Ook dat had de griffier moeten weten).
 5. De burgemeester heeft juridisch onderzoek laten verrichten naar onze uitspraken in de brandbrief van september 2011. Wij hebben gelijk gekregen.
 6. De omvorming door de burgemeester van de raadzaal tot schandzaal nav diezelfde brandbrief? De vergadering waarin de coalitie zich ongenegeerd kon laten gaan in het beschimpen van oppositieraadsleden omdat ze in de brandbrief de klok hadden geluid? De burgemeester heeft na een brief aan de CdK zijn excuses moeten aanbieden. (Interessant is dat de burgemeester de raad in dat geval wel met de haren erbij sleepte terwijl dat, toen, niet nodig was)
 7. Ook de rel die de verontwaardigde raadsvoorzitter trapte (raadsvergadering januari 2013) n.a.v. onze beargumenteerde mededeling dat we ons zouden onthouden van stemmen op een rare motie Jeugdland: weer bakzeil voor Backhuijs. Hij liet een uitvoerig juridisch onderzoek verrichten en de VVD fractievoorzitter van Straten wilde zelfs dat de VVD burgemeester juridische gevolgen aan onze "misdaad" zou verbinden. Helaas voor Van Straten en zijn partij-burgemeester, maar wij werden wederom in het gelijk gesteld.
 8. Het BING onderzoek! 2.5 jaar lang het PvdA-is-Oke-altaar .... wij wisten vooraf al dat het een onzinnig onderzoek zou zijn. Wij hadden gelijk en kregen gelijk.
 9. Dat de griffier zijn werk niet naar behoren doet? Allemaal met FEITEN bewijsbaar. Meest stuitend voorbeeld: Art. 1 Grondwet is voor de raadsleden buiten werking gesteld omdat de griffier het stelselmatig heeft vertikt om een regeling te toetsen aan dat fundamentele mensenrecht. Zelfs de zwaarste criminelen overkomt dat niet, maar wel de Nieuwegeinse raadsleden. 
 10.  Ook dat de griffier faalt in het opmeten van onze spreektijd. Fouten tot 3 minuten in ons nadeel. Allemaal na te lezen en na te meten op de opnames van de vergaderingen. Nogmaals: het zijn feiten waar wij het over hebben. Geen wetenschappelijke malversatie a la Diederik Stapel, waaraan prof. dr. v.d. Heuvel zich aan heeft vergrepen.