NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Notabele Nieuwegeinse Nonsens

Raad is niet akkoord met rapport Integriteisonderzoek, maar wel met één van de conclusies, rara hoe kan dat?

Beste volksvertegenwoordigers,

Aan u wordt as woensdag gevraagd om in te stemmen met de conclusies van het integriteitsrapport.

Maar ... het rapport zelf wordt niet ter goedkeuring aan u voorgelegd! Op ons aangeven is het rapport er gisteren snel even aan toegevoegd, maar het raadsvoorstel is (nog) niet aangepast.

Dat is natuurlijk weer Notabele Nieuwegeinse Nonsens: hoe kan van raadsleden worden gevraagd om in te stemmen met de conclusies/aanbevelingen uit een rapport die vermoedelijk in de achterkamertjes al nietig is verklaard n.a.v. onze inbreng tijdens de bespreking op 12 juni?

Als het rapport niet deugt dan deugen ook de conclusies en de aanbevelingen niet. En aIs het rapport nietig verklaard wordt, dan hoort dat officieel te gebeuren, niet in achterkamertjes. En dan geldt de nietigverklaring ook voor de conclusies/aanbevelingen en alle plannen die daaraan worden opgehangen.

Niet om ons..... wij worden er niet warm of koud van. Maar vanwege Behoorlijk Bestuur in Nieuwegein. Waar u allen hoofdelijk verantwoordelijk voor bent.

Analyse rapport Van den Heuvel

De analyse van het rappoirt voortzettend het volgende: Eén van de conclusies uit het rapport zou zijn dat onze klachten/beschuldigingen feitelijke onderbouwing missen. Dat is een heel ongeloofwaardige conclusie aangezien onze onderbouwingen en argumenten niet zijn onderzocht en niet zijn opgezocht. Belangrijker: we zijn al officieel in het gelijk zijn gesteld in minimaal 10 gevallen. Wij noemen hier drie: de twee belangrijkste gevallen en het meest stuitende geval:

  1. Onze klacht dat het onderzoek door de gemeenteraad naar de PvdA belangenverstrengeling anders had moeten zijn ingestoken. Daar heeft de Nationale Ombudsman ons gelijk in gegeven. Daarmee hangt logischerwijs samen dat wij ook gelijk krijgen in onze klachten over Monrooij en de griffier.
  2. Het BING onderzoek: 2.5 jaar lang het PvdA-is-Oké-altaar .... wij wisten al van te voren dat het een onzinnig onderzoek zou zijn. Wij hadden gelijk en wij kregen gelijk.
  3. Dat de griffier zijn werk niet naar behoren uitvoert? Ook met FEITEN bewijsbaar. Meest stuitend voorbeeld: Art. 1 Grondwet is voor de raadsleden buiten werking gesteld omdat de griffier het stelselmatig heeft vertikt om de verordening te toetsen aan dat fundamentele mensenrecht. Zelfs de zwaarste criminelen overkomt dat niet, maar wel de Nieuwegeinse volksvertegenwoordigers!

De opsomming is bewijs te meer dat de conclusie uit het rapport niet deugt.
De burgemeester rekent erop dat u denkt: "Het is jullie woord tegen het woord van de onderzoeker, dus weten wij nóg niets."
Daarop zeggen wij: "Nee beste raadsleden, het is niet ons woord tegen het woord van de onderzoeker, maar onze feiten tegen de neponderzoeken". Neponderzoeken die Frans Backhuijs en Cor de Vos hebben kunnen instellen door: 

  • misbruik van positie en bevoegdheden,
  • het behendig naar de zijlijn manoeuvreren van de Nieuwegeinse volksvertegenwoordigers
  • en het kwistig strooien met gemeenschapsgeld.

U werd al straal genegeerd bij de voorbereiding van het onderzoek en nu wordt u ook in de afronding niet serieus genomen.

Onze mening als Nieuwegeinse volksvertegenwoordigers:
Eerst moeten alle 34 pagina's prietpraat van Van den Heuvel worden geaccordeerd door de Raad en pas daarna kan er worden ingestemd met de conclusies/aanbevelingen en met alles wat aan dat prietrapport wordt opgehangen

Of:

het onderwerp moet in zijn geheel van de agenda worden afgevoerd en helemaal opnieuw besproken in de commissie,

Wij zijn erg benieuwd naar úw mening als Nieuwegeinse volksvertegenwoordigers........