NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Wat het AD verzwijgt over onkostenvergoeding raadsleden

Door kennissen werd ik geattendeerd op (alweer) totaal verwrongen berichtgeving van het Algemeen Dagblad over onze politieke activiteiten.

AD journalist Wouter van Wijk zat bij de raadsvergadering toen ik de onwettigheid duidde van een maatregel, die is vastgesteld door de meerderheid van de Raad. Toch ontbreekt zijn naam bij het krantenartikel daarover. Wel begrijpelijk als je nagaat dat er bar weinig van klopt. Zou dat komen doordat hij het artikel weer samen met PvdA'er Lubbinge heeft geschreven? 

De meerderheid van de gemeenteraad van Nieuwegein (de Haagse partijen) heeft een maatregel getroffen, waarin is vastgelegd dat raadsleden die hun fractie verlaten en zelfstandig verder gaan, hun recht op onkostenvergoeding kwijtraken. 

Lees meer...

Zo gaat RTV9 om met belangrijk nieuws voor de Nieuwegeiners

{youtube}7Xod4In2rrE{/youtube}

RTV9 heeft dit "beeldverslag" gemaakt over de raadsvergadering van 9 november 2011 waar een aantal raadsleden van wegliepen vanwege het betoog van partij Nú-wegein fractie Bakhtali.
 
Een geschikter voorbeeld om te duiden hoe met name de lokale pers haar kijkers het echte nieuws onthoudt is er bijna niet. Het echte nieuws is namelijk datgene wat niet in het filmpje te zien is. Wat er wel op staat is wat het college wil dat er op staat. RTV9 stelt zich dus partijdig op en staat aan de kant van het college van B en W. Niet onlogisch als je bedenkt dat ze profiteren van gemeentelijke subsidies. Het kwalijke is dat ze hun kijkers en lezers voorhouden dat ze onafhankelijk zijn, terwijl ze vanwege de subsidie-afhankelijkheid niet onafhankelijk mogen zijn.

Een vluchtige analyse van het RTV9-filmpje levert de volgende punten op:

Lees meer...

Open brief aan CDA over spijbelraadsleden

spijbelen raadsleden
NIEUWEGEIN - In het AD van 13 maart spreken de heren Van Randwijk (CDA) en Gadella (VVD) hun ergernis uit over raadsleden die vanwege 'kulredenen' wegblijven bij plenaire raadsvergaderingen. Ze zijn van mening dat deze raadsleden, die volgens hen meestal afkomstig zijn van lokale partijen, gekort moeten worden op hun raadsvergoeding. Haseena Bakhtali van partij Núwegein reageert hierop in een open brief aan Van Randwijk.

Geachte heer Van Randwijk,

De discussie over spijbelraadsleden op 13 maart is door mij weggezet als kul-discussie, terwijl het dat natuurlijk helemaal niet hoeft te zijn.

Lees meer...

VVD wil nieuwe fracties beknotten

youtubeNIEUWEGEIN - De gemeenteraad van Nieuwegein telt op dit moment veertien fracties. Onlangs splitste ook Ruud van der Zalm zich af van Leefbaar Nieuwegein en startte een eenmansfractie. Twee raadsleden gingen hem voor. De VVD is hier ontevreden over. Johan Gadella: "Die personen zijn als lid van een partij gekozen en kunnen niet in hun eentje verdergaan."

Lees meer...