NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Ook Dichtbij krant houdt lezer voor de gek met verslag koopzondag

Denk je dat je in de krant wel zult lezen hoe het nu precies zit, dan komt u van een koude kermis thuis.
Het is bij iedereen bekend dat Stadspartij Núwegein in september de beslissende stem heeft gehad in het verwerpen van de koopzondag.
Op 19 december stond de koopzondag weer op de agenda van de Raad.

Daarover staat in de Dichtbij-krant van 25 december: "... als de voorstanders op 19 december de steun zouden krijgen van Haseena Bakhtali van Stadspartij Nieuwegein dan zou er een raadsmeerderheid voor de koopzondag zijn."

Vraagt u zich af: als dat waar zou zijn waarom zouden de voorstanders dan de stemming willen uitstellen?

Hadden ze dan niet deze gouden kans gepakt en waren ze dan niet heel snel tot stemming overgegaan?

Tuurlijk, maar niet als ze een spelletje met de kiezer wilden spelen waardoor de kiezer denkt dat de tegenstanders echte tegenstanders zijn, terwijl de tegenstanders achter de schermen alles in het werk stellen om de voorstanders te ondersteunen.

Ze maken het zo ingewikkeld dat u het niet meer begrijpt. Daarom zal ik het proberen uit te leggen.

Ten eerste had er moeten staan: "Als Bakhtali TEGEN zou stemmen zoals zij de vorige keer ook gedaan heeft, dan was de koopzondag van tafel geweest."
Dat feit is de werkelijke reden om de zaak uit te stellen. Zie ons vorig artikel. 

Zoals in ons vorig artikel is opgetekend: Mark Snoeren van de VVD heeft dat in de schorsing nog even bij mij gecheckt. Toen ik zei dat we TEGEN zouden stemmen wist men zeker dat de koopzondag het niet zou redden en zijn alle 30 raadsleden overgegaan tot stemming vóór uitstel. Daardoor is de raadsbehandeling Koopzondag uitgesteld tot een moment dat de stemming zeker in het voordeel van de grote winkelketens zal uitvallen. Mogelijk door opzettelijke afwezigheid afwezigheid van een paar zogenaamde tegenstanders of een draai van bijvoorbeeld Groenlinks of de SP zoals we al vaker hebben meegemaakt.

U hoef zich maar één ding af te vragen: als de krant de waarheid schrijft en de kans dus groot was dat de koopzondag door zou worden aangenomen, waarom wilden dan ook de voorstanders van de koopzondag het uitstel? 

Het geval is dat, zoals is gebleken, de hele raad de koopzondag wil doordrukken. Dus niet alleen de VVD, PvdA en D66, maar alle partijen, behalve Núwegein. Maar de kiezer moet geloven dat er partijen zijn die tegen de koopzondag zijn. Hoe bereiken ze dat?
Door een deal tussen de zogenaamde tegenstanders en de voorstanders. De tegenstanders werken mee om de koopzondag listig door te drukken en ze worden daarvoor beloond door gratis verkiezingspropaganda in de krant. De ene keer is dat het AD en dit keer is het Nieuwegein-Dichtbij. Die krant wil dat u gelooft dat alleen Bakhtali van Stadpartij Núwegein voorstander is van de koopzondag, en CU, SGP, CDA, GL, SP etc. tegen. Zodat u in maart 2014 op die partijen stemt als u tegen de koopzondag bent en niet op Núwegein. Zo gaat men om met uw stemmen.

U wordt voor de gek gehouden waar u bij staat. Hierbij is voor de zoveelste keer bewezen dat kranten een politiek instrument zijn. 
Voor ons geen verrassing. Op hun internet-site Dichtbij.nl worden niet alleen mijn artikelen maar zelfs mijn reacties op artikelen gewijzigd en op andere manieren gecensureerd, zonder opgaaf van reden en zonder overleg vooraf!