NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Burgemeester Backhuijs liegt om raadslid ongeloofwaardig te maken

Vanaf de start van mijn raadslidmaatschap in 2006 stelde ik simpele vragen over alles aangaande de uitvoering van beleid en de kwaliteit van het bestuur in Nieuwegein.
Als raadslid is dat gewoon je belangrijkste kerntaak: het college controleren. Dus namens de bewoners van Nieuwegein vragen stellen aan de burgemeester en wethouders over hun doen en laten. 

Kennelijk hadden ze gezien mijn kritische opstelling al vroeg in de gaten dat het wel eens een probleem voor hen zou kunnen worden als ik zo doorging, gezien hun handel en wandel. Dus werd er met duur betaald modder gegooid: met integriteitonderzoeken (betaald met het "gratis" gemeenschapsgeld) waarop de media bloeddorstig inspeelden met grote demoniserende artikelen over mij met titels in chocoladeletters. De onderzoeken bleken aan alle kanten te rammelen maar dat maakt Backhuijs niets uit, ben je gek

Het gaat om de voorgekookte conclusies, dáár wordt de onderzoeker zo dik voor betaald (al gauw €15.000,00 tot €20.000,00 voor een eenvoudig onderzoek). Ik noem het daarom niet inhuren maar omhuren van onderzoekers. Die willen niet graag deze opdrachtgevers kwijt dus houden ze graag rekening met hun wensen. 

Daarbij is Backhuijs er helemaal niet vies van om met een uitgestreken gezicht de conclusies, die al niet kloppen, te verdraaien tot regelrechte leugens. We nemen even een filmpje van RTVUtrecht als voorbeeld, dat vreemd genoeg pas onlangs op hun site is geplaatst. Het filmpje is ook heel raar samengesteld:

  • Het onderzoek waar Backhuijs over praat stamt uit 2013, toen we al dik twee jaar in het nieuwe stadshuis zaten. 
  • De vergadering die in het filmpje is gemonteerd stamt echter uit 2011! Waarom? Om het een 'oude' uitstraling te geven? 
  • Hij bevind zich daarbij niet in het nieuwe gemeentehuis maar het ziet er ook niet uit als het vorige. Rara....

Kennelijk is dit filmpje haastig in elkaar geflanst vanwege de komende verkiezingen in maart 2018. Gratis (anti-)campagne via de media die graag extra subsidie ontvangt van de burgemeester.  

We gaan zijn uitlatingen even inhoudelijk analyseren  

Burgemeester Backhuijs zegt letterlijk dit over mij naar aanleiding van de uitkomsten van zijn onderzoek in 2013: 

"Omdat mevrouw Bakhtali beweringen deed over niet integer handelen samengevat voor een aantal mensen in de raad en daaromheen en dat is niet goed voor het aanzien van de raad als dat zo blijft bestaan. Dus ik heb het laten onderzoeken om te kijken of het waar is of niet waar. 
Belangrijkste conclusie vind ik dat beweringen van mevrouw Bakhtali niet gestaafd zijn door feiten, ook niet onderbouwd worden en dat daarmee ook blijkt dat ze ook niet waar zijn dus daarmee zijn de mensen die beschadigd raken van elke blaam gezuiverd. Daarmee is ook de raad van elke blaam gezuiverd en dat vind ik eigenlijk wel de belangrijkste hoofdconclusie van het rapport." 

Als je alleen let op de onlogica in de tweede zin (je hoeft dus niet eens het onderzoeksrapport gelezen te hebben) dan valt hij al door de mand:
"Belangrijkste conclusie vind ik dat beweringen van mevrouw Bakhtali niet gestaafd zijn door feiten, ook niet onderbouwd worden en dat daarmee ook blijkt dat ze ook niet waar zijn."

Best knap (slinks) om te zeggen dat Bakhtali beweringen niet heeft onderbouwd en in diezelfde zin zonder onderbouwing te concluderen dat de beweringen niet waar zijn.
Want: 

  1. Een bewering die niet is onderbouwd is zeer zeker niet een bewering die onwaar is. Die bewering kan nog altijd keihard de waarheid zijn. Mijn beweringen staan dus nog fier overeind. Ze hebben met alle informatie die ze hebben, een hele organisatie die heeft meegewerkt met name afdeling Juridische Zaken, niet kunnen bewijzen dat ik dat mijn beweringen niet kloppen. 
  2. Dat een bewering niet is onderbouwd kan komen doordat de onderbouwing niet tot het onderzoek werd toegelaten. De onderbouwing wel toelaten kan namelijk zeer riskant zijn. De onderzoeker zou dan zomaar als conclusie kunnen trekken dat de beweringen van Bakhtali kloppen als een bus! En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling.
    Waarom anders werd ik, als degene die de beweringen heeft gedaan, uitgesloten van het onderzoek? De onderzoeker heeft met mij slechts een kennismakingsgesprek gehad waarin hij, tot mijn gigantische verbazing al direct duidelijk maakte dat dat ook het laatste gesprek tussen ons zou zijn. Geen enkele onderzoeksvraag heeft hij aan mij gesteld. Na het kennismakingsgesprek heb ik hem dan ook nooit meer gezien. Tot nádat het rapport aan de pers werd gepresenteerd. Ik heb zelfs moeten aandringen op zijn aanwezigheid in de raadscommissievergadering, anders had hij zich ook daar niet laten zien om vragen te beantwoorden.  
  3. Als de burgemeester of de onderzoeker of wie dan ook, mij op één leugen had kunnen betrappen in de afgelopen 12 jaar dan was ik al lang aan de hoogste boom opgehangen door hen en het AD en RTVUtrecht. Dan hadden ze tig aangiftes gedaan bij de politie vanwege smaad, laster en weet ik welke opties er nog meer beschikbaar zijn voor deze hoge heren.
  4. Een peperduur onderzoek en de enige conclusie die je met recht en met fatsoen kunt trekken is: Geen enkele bewering van mij blijkt vals. Dus al mijn beweringen over de vriendjespolitiek en de corruptie in Nieuwegein staan nog fier overeind. 
Laat dát even bezinken. En lees dan opnieuw punt 3. 
Ik ben 20 jaar politie agent geweest en weet genoeg van de rechtsregels om te weten dat ik niet zomaar wat kan roepen. Ik mag pas roepen als ik fatsoenlijk kan onderbouwen wat ik roep. En omdat men dat weet was het de onderzoeker bijvoorbaat NIET toegestaan (door zijn opdrachtgever de burgemeester) om mij in het onderzoek te betrekken. Dat staat natuurlijk nergens zwart op wit. Zelfs toen ik tussendoor de onderzoeker via de mail informatie probeerde toe te sturen kapte hij dat resoluut af: "Nee geen zin in mailwisselingen"  
Waarom dan deze forse investering van € 15.000,00 in dit "Diederik Stapel onderzoek"?

Dat lees je in de uitlating van de burgemeester die volgde op zijn opgeblazen conclusie:   

"...dus daarmee zijn de mensen die beschadigd raken van elke blaam gezuiverd. Daarmee is ook de raad van elke blaam gezuiverd en dat vind ik eigenlijk wel de belangrijkste hoofdconclusie van het rapport." 
In zoveel kronkels moet je je wringen om deze onlogische en ononderbouwde "zuiverende" bewering te kunnen doen.
Het moge duidelijk zijn:

1. Het bombarie onderzoek was uitsluitend bedoeld om mij te demoniseren, te intimideren, monddood te maken en de anderen te "zuiveren", de witteboorden wit te wassen. 
2. Het bombarie onderzoek was uitsluitend bedoeld als nóg een baksteen op de deksel van de zoveelste doofpot in Nieuwegein.  

Al met al weet je nu hoe een doofpotconstructie klinkt uit de mond van een burgemeester.  

Dit filmpje dopen wij: "De liegende burgemeester van Nieuwegein".
Backhuijs liegt dat het gefilmd staat.