NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Open brief aan CDA over spijbelraadsleden

spijbelen raadsleden
NIEUWEGEIN - In het AD van 13 maart spreken de heren Van Randwijk (CDA) en Gadella (VVD) hun ergernis uit over raadsleden die vanwege 'kulredenen' wegblijven bij plenaire raadsvergaderingen. Ze zijn van mening dat deze raadsleden, die volgens hen meestal afkomstig zijn van lokale partijen, gekort moeten worden op hun raadsvergoeding. Haseena Bakhtali van partij Núwegein reageert hierop in een open brief aan Van Randwijk.

Geachte heer Van Randwijk,

De discussie over spijbelraadsleden op 13 maart is door mij weggezet als kul-discussie, terwijl het dat natuurlijk helemaal niet hoeft te zijn.

U bent als lid van een Haagse partij en vanuit uw christelijke normen en waarden misschien wel oprecht bezorgd om de democratische inbreng van de lokale partijen.
Ik ben destijds uit de fractie van uw coalitiepartner de PvdA gestapt o.a. juist vanwege het beduidend tekort aan democratische waarden in die fractie. Daar draait het namelijk helemaal niet meer om de democratie maar om de ambitie van de heer Hans Adriani. En als zijn ambitie de kop moet kosten van zijn fractiegenoten dan is dat geen enkel probleem voor hem of de rest van de fractie.

We zijn trouwens onlangs getuige geweest van dit PvdA-trekje op landelijke niveau. Om een keer te voorkomen dat kandidaten uit de Tweede Kamerfractie elkaar zouden opvreten in de leiderschapsstrijd heeft de PvdA voorzitter tegen de regels in de leden laten kiezen. We hebben gezien wie er toen werd opgevreten. Het lijkt erop dat je bij de PvdA geen leider kan worden zonder iemand uit eigen gelederen te slachtofferen.

Maar genoeg over de actualiteiten.
Inkorting  raadsvergoeding
U wenst dus dat we worden gekort in onze raadsvergoeding, omdat we niet alle vergaderingen kunnen bijwonen. Terwijl u dondersgoed weet (1) dat u daar helemaal niets over heeft te zeggen en (2) dat het bijwonen van raadsvergaderingen niet de core-business is van het raadswerk.

Hoelang doet u dit werk al meneer Van Randwijk? Tientallen jaren? Zou u dus niet beter moeten weten? Bent u uw vergoeding wel waard?

Kan het zijn dat de oprichting van Núwegein uw echte probleem is?
Of is het puur toeval dat het AD-artikel bijna direct na ons persbericht over de oprichting van Núwegein kwam?

U bent uw mandaat al te buiten gegaan door mee te werken aan het beperken van onze spreektijd tot slechts 5 minuten voor de gehele Raadsvergadering als straf voor het verlaten van de fractie. Daar zegt u niets over in het krantenartikel. Daarin acteert u alsof u onze aanwezigheid en inbreng in de raadsvergaderingen hooglijk op prijs stelt.
Coffeeshop etc. 
Ik kan u verzekeren dat iedereen begrijpt dat u een monddood oppositie-raadslid in een raadsvergadering veel comfortabeler vindt dan een mondige op straat en in wijken. Ook Ton Voermans van het AD weet dat wel, maar hij heeft duidelijk niet de behoefte om de lezers van het AD volledig te informeren.

Het is logisch dat u het vreselijk vervelend vindt dat wij de tijd nemen om aan inwoners uit te leggen waarom de coffeeshop nog niet gesloten is terwijl uw CDA in de coalitie zit....en waarom de uitvoering van inspraakprocedures zo abominabel wordt uitgevoerd..... en waarom er zo vreselijk veel prachtige bomen worden omgehaald.... en waarom wij zoveel duistere zaken moeten ophelderen....zoals het raadsel van de Doorslagbrug....of het raadsel van Vitens. De inwoners hebben behoefte aan uitleg, meneer Van Randwijk. Wij hebben het AD niet aan onze zijde, dus gaat in die uitleg veel van onze werktijd als volksvertegenwoordiger zitten.

Wij moeten en kunnen ook uitleggen hoe het komt dat het bestuur zo onbetrouwbaar is. En dat is precies uw probleem: de wetenschap dat de bewoners het zat zijn, meneer Van Randwijk, dat ze uw beleid zat zijn.

En alleen daarom al zou u ons het liefst willen opsluiten in een hok, al was het maar voor 5 uur per maand in de Raadzaal waar we toch niets in te brengen hebben, omdat alle beslissingen lang van te voren zijn genomen in uw achterkamers.
Kwaliteit van de democratie en bestuur Nieuwegein
Evenzo werkt u mee aan het verminderen van het aantal fractie-assistenten die juist wij als eenpersoonsfractie zo hard nodig hebben. Terwijl tegelijkertijd u, zelfs als viermansfractie die extra ondersteuning nog nodig heeft. Waarom zet u dát niet in de krant?

Waarom zet u zich eigenlijk niet in voor de kwaliteit van bijvoorbeeld het fractievoorzittersoverleg, zodat er echt overleg plaatsvindt tussen de fractievoorzitters? En zodat we niet slechts aanwezig hoeven te zijn om te aanschouwen hoe de woorden van de VVD fractievoorzitter via de VVD-burgemeester bij de griffier terechtkomt die het vervolgens opschrijft?

Zou u zich samen met uw coalitievrienden willen inzetten voor een meer representatieve en complete verslaglegging van vergaderingen? Daar zouden wij al heel blij mee zijn. Wij moeten zo vaak correcties aanbrengen ... gewoon om moedeloos van te worden. Als dat gewoon goed zou gaan dan hadden we zoveel meer tijd over voor het raadswerk in de wijken en op straat.
Burgemeester Backhuijs
Wilt u ook de burgemeester vragen om in zijn rol als voorzitter van de Raad, aan alle raadsleden op een rechtvaardige wijze het woord te geven en niet alleen aan die raadsleden waarvan hij mag verwachten dat die hem en zijn coalitievrienden steunen? Wat is de burgemeester op dit punt zwaar door de mand gevallen op de Raadsvergadering in februari, vindt u niet?
Raadspresidium
Meneer Van Randwijk, waarom zet u zich eigenlijk niet in voor het hervormen van het presidium, de agendacommissie van de Raad? Zodat we eindelijk transparantie, democratie en integriteit krijgen in het Nieuwegeins bestuur? Hoe kan het dat het verboden is voor sommige fractievoorzitters om de vergadering van de raadsagendacommissie bij te wonen? Al kreeg u voor ons alleen maar een kiertje in hun hermetisch afgesloten deuropening meneer Van Randwijk, met alleen dat kiertje zou de democratie in Nieuwegein al enorm geholpen zijn.

Of gaat u daarin niets ondernemen, simpelweg omdat dat funest zou kunnen zijn voor het (wan)beleid waar u als ex-wethouder mede-verantwoordelijk voor bent?
Insprekende inwoners
Wilt u anders meewerken aan het toebedelen van voorzitterschappen aan raadsleden van buiten het presidium? Met die wijziging zou misschien beter kunnen worden voorkomen dat de voorzitters zich laten misbruiken door de wethouders om inwoners die komen inspreken op vergaderingen monddood te maken.

Zodanig monddood dat ze niet de leugens van de wethouder kunnen weerleggen. Wat vind u ervan dat daardoor de Raad onvolledig en onjuist wordt geïnformeerd? In de kwestie Vitens is dat faliekant fout gegaan met meneer Lubbinge als wethouder en meneer Troost als voorzitter. Vindt u het niet ook godgeklaagd wat er zich toen onder onze volksvertegenwoordigende ogen afspeelde? Gaat u daar nog wat over zeggen in de krant?

Wilt u heel misschien overwegen om uw royale spreektijd in de Raad eindelijk eens een keer inhoudelijk in te vullen met deze basale kwesties aan de orde te stellen?
Lijst met toezeggingen
Gaat u nog wat doen aan de "lijst met toezeggingen", meneer Van Randwijk? Een simpel maar zeer effectief raadscontrole-instrument dat heel stiekem is afgeschaft en waar wij al anderhalf jaar om vragen?

Hoe kijkt u trouwens aan tegen de duistere gang van zaken rond de ontwikkeling van de Doorslagzone? Wordt dat de "Vitens" van de Raad? Voldongen zaken die ondemocratisch en bij handjeklap achter de schermen al te ver zijn doorontwikkeld om nog teruggedraaid te kunnen worden? Graag uw heldere reactie meneer van Randwijk.

Of gaat u achteraf weer "boeiende" vragen stellen voor de bühne net als in de eveneens duistere kwestie 'Uitstel oplevering De Nieuwe De Kom"'?

Overigens gaan niet alleen raadsleden en inwoners gebukt onder het hermetisch gesloten bestuur in Nieuwegein, maar ook de ambtenarij, meneer Van Randwijk. Ook de ambtenarij wordt monddood gemaakt en mag ons niet in vrijheid openbare informatie verstrekken. Openbare informatie krijgen wij soms pas ter inzage als wij de geheime stukken opvragen. Beseft u wel hoe onplezierig en zwaar het werk voor deze ambtenaren daardoor is geworden?
Wachtgeldregelingen/pensioenregeling
Weet u dat ik recentelijk al 5 keer heb gevraagd of u en anderen jaren in de wachtgeldregeling hebben gezeten (of zitten) vanwege de maanden waarneming als wethouder na het vertrek van Carla Breuer en van Everdingen? En dat ik nog steeds geen antwoord heb? Wanneer gaat u daarover in het AD vertellen? In uw geval gaat het om een vergulde pensoeinregeling. 

Kunt u als coalitiepartij actie ondernemen om het boven tafel krijgen van informatie te versoepelen?

Weet u, als u aan deze punten aandacht zou besteden dan zou Nieuwegein Núwegein misschien niet nodig hebben.

Maar laat ik maar afsluiten. Het is een veel te lange brief geworden. Er is gewoon te veel te doen in Nieuwegein buiten de raadsvergaderingen. Maar hoe kunt u dat nou weten....u zit met uw hoofd in Den Haag.

Als het u oprecht gaat om een democratisch bestuur, meneer Van Randwijk, ga dan gezwind aan de slag met uw coalitievrienden. En laat u zich daarbij vooral niet afremmen door het feit dat u als ex-wethouder mede verantwoordelijk bent voor de miserabele toestand van het Nieuwegeins stadsbestuur.

En komt u niet in actie .... vindt u het dan goed dat wij uw actie met het AD over zogenaamde 'spijbelraadsleden' afdoen als een lafhartige en laag bij de grondse onder de gordel actie richting kritische raadsleden uit lokale partijen in het kader van uw verkiezingscampagne?

Met vriendelijke groeten,

Haseena Bakhtali en Ron Theben Tervile
StadSpartij Núwegein