NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Zo gaat RTV9 om met belangrijk nieuws voor de Nieuwegeiners

{youtube}7Xod4In2rrE{/youtube}

RTV9 heeft dit "beeldverslag" gemaakt over de raadsvergadering van 9 november 2011 waar een aantal raadsleden van wegliepen vanwege het betoog van partij Nú-wegein fractie Bakhtali.
 
Een geschikter voorbeeld om te duiden hoe met name de lokale pers haar kijkers het echte nieuws onthoudt is er bijna niet. Het echte nieuws is namelijk datgene wat niet in het filmpje te zien is. Wat er wel op staat is wat het college wil dat er op staat. RTV9 stelt zich dus partijdig op en staat aan de kant van het college van B en W. Niet onlogisch als je bedenkt dat ze profiteren van gemeentelijke subsidies. Het kwalijke is dat ze hun kijkers en lezers voorhouden dat ze onafhankelijk zijn, terwijl ze vanwege de subsidie-afhankelijkheid niet onafhankelijk mogen zijn.

Een vluchtige analyse van het RTV9-filmpje levert de volgende punten op:
 
  1. Het betoog bevatte serieuze klachten (klachten zijn geen beledigingen) inzake Belangenverstrengeling en Machtsmisbruik door o.a. Monrooij en Adriani, maar geen woord daarover in dit filmpje van RTV9. De kijkers horen Van Randwijk (CDA) spreken over vernederingen en beledigingen maar de kijker kan er niet zelf over oordelen want van het betoog zelf is niets opgenomen door RTV9. Het betoog kunt u in twee delen beluisteren op http://ris.nieuwegein.nl/142/Raadsstukken/1/Verslag%20Raad%2020111109%20Agendapunt%204.1.1.1.b%20Eerste%20termijn%20Raad%20Fractie%20Bakhtali.mp3   en   http://ris.nieuwegein.nl/142/Raadsstukken/1/Verslag%20Raad%2020111109%20Agendapunt%204.2.1.1.b%20Tweede%20termijn%20Raad%20Fractie%20Bakhtali.MP3
  2. De fractievoorzitters van de collegepartijen (CDA Van Randwijk, VVD Gadella en PvdA Adriani) kregen alle gelegenheid om met modder te gooien naar Bakhtali vanwege haar betoog terwijl, nogmaals, van de inhoud van het betoog helemaal niets is opgenomen. Ook niet door de Molenkruier en Ons Nieuwegein. Door het AD is het sterk afgevlakt.
  3. Bijna grappig (als het niet zo serieus was) is de quasi wanhopige "oproep" van Van Randwijk (CDA) om bij de VNG, bij Binnenlands Bestuur of zelfs bij de Minister van Binnenlandse Zaken aan te kloppen om Bakhtali de mond te snoeren. Van Randwijk wil liever niet dat de waarheid boven water komt. Dat is begrijpelijk want het raakt hem ook. En hij weet ook dat de burgemeester (op verzoek van de coalitiepartijen) al een uitgebreid juridisch onderzoek had laten verrichten waaruit was gebleken dat er geen grond is waarop Bakhtali de mond kan worden gesnoerd. Zou Bakhtali leugens verkondigen dan waren die er uiteraard wel geweest. Maar het was Van Randwijk uiteraard niet om de werkelijkheid te doen, hij wilde slechts een bepaald beeld aan de RTV9 kijkers voorspiegelen. Hij gaat ervan uit dat hij met zijn witte boord, zijn grijze haren en het CDA-signatuur, heel geloofwaardig overkomt op de kijkers. 
  4. Adriani mocht ook vrijelijk met modder gooien en een bepaald beeld voorspiegelen, maar tegelijkertijd kreeg hij niet de vraag van Raymond de Jong om te reageren over wat er inhoudelijk over hem is gezegd in het betoog.  
  5. Burgemeester Backhuijs had er alles aan gedaan om Bakhtali te korten in haar spreektijd en haar te beperken in haar vrijheid van meningsuiting. Zijn reden: "Het betoog was de coalitiepartijen niet welgevallig." En dat is met stip de slechts denkbare reden om een raadslid het woord te ontnemen. Hij pikte als voorzitter wel 3 minuten in van 10 minuten spreektijd. Wat in een rechtstaat een fundamenteel recht is, zeker als volksvertegenwoordiger. Ze zei de waarheid en zij confroteerde de Raad daarmee in Algemeen Beschaafd Nederlands maar daarover kan de kijker helaas niet zelf oordelen omdat er, nogmaals, van het betoog niets is opgenomen.
  6. Als je goed op let dan hoor je dat Bakhtali midden in een zin begint (4.10). Alles daarvoor (de kern van de zaak, datgene waarop Bakhtali reageert in haar betoog) is weggeknipt door Raymond de Jong. Even later onderbreekt hij haar precies op het "juiste" moment (4.19) zodat ze haar zin (beginnend met "Toen wij..." niet kan afmaken. Dat sloeg ook weer op een belangrijk punt in de zaak. De weggelaten stukken vormden precies het belangrijkste wat Bakhtali te melden had, namelijk dat Adriani en Monrooij zich hebben schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling en machtsmisbruik en dat de burgemeester die heren alle gelegenheid had gegeven om Bakhtali te vernederen in een raadsvergadering daarvoor (dat is op band te beluisteren via de site van de gemeente Nieuwegein) waarbij de burgemeester wel extreem soepel met het reglement van orde omging. Luister maar naar het audioverslag http://ris.nieuwegein.nl/144/Raadsstukken/1/Verslag%20Raad%2020110928%20Agendapunt%208.mp3
  7. En een reactie van Monrooij op alle klachten? Je zou zeggen dat die ernstig genoeg zijn (machtmisbruik en belangenverstrengeling) om hem te vragen om te willen reageren voor de camera. Zeker als Bakhtali jou, als fractievoorzitter van de Christenunie en de SGP in haar betoog ontmaskerd als iemand die wel heeft gedreigd met een rechtszaak tegen Bakhtali maar die tegelijkertijd die dreiging niet kan doorzetten omdat de klachten van Bakhtali simpelweg terecht zijn. Die brieven zijn allemaal te lezen bij Dossier Integriteit.
  8. Monrooij was als eerste uit de vergadering weggelopen. Was het ook om die reden niet logisch geweest voor Raymond de Jong om hem een reactie te vragen? Het enige wat Monrooij doet is weglopen, zijn mond stijf dicht houden en uit beeld blijven. Hij kan niets inbrengen tegen de klachten van Bakhtali die in het openbaar had uitgelegd dat hij zijn belangen heeft verstrengeld, zijn macht misbruikt, dat hij een meester-manipulator is, de deksel op de beerput van de PvdA en nog meer.
En van dat alles is helemaal niets door de pers gemeld. De pers die in een democratie een belangrijke controlerende taak heeft en transparantie moet bieden waar er geen transparantiie is.

Het is triest dat de pers haar taak zo vaak niet serieus neemt. Want als ze dat wel zouden doen dan zou dat zeker helpen om in Nieuwegein een democratisch bestuur te hebben.