NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Wat het AD verzwijgt over onkostenvergoeding raadsleden

Door kennissen werd ik geattendeerd op (alweer) totaal verwrongen berichtgeving van het Algemeen Dagblad over onze politieke activiteiten.

AD journalist Wouter van Wijk zat bij de raadsvergadering toen ik de onwettigheid duidde van een maatregel, die is vastgesteld door de meerderheid van de Raad. Toch ontbreekt zijn naam bij het krantenartikel daarover. Wel begrijpelijk als je nagaat dat er bar weinig van klopt. Zou dat komen doordat hij het artikel weer samen met PvdA'er Lubbinge heeft geschreven? 

De meerderheid van de gemeenteraad van Nieuwegein (de Haagse partijen) heeft een maatregel getroffen, waarin is vastgelegd dat raadsleden die hun fractie verlaten en zelfstandig verder gaan, hun recht op onkostenvergoeding kwijtraken. 
Die regeling moet ingaan na de verkiezing van 2014.  Het gaat om een onkostenvergoeding van maximaal € 700 per jaar, waar elk raadslid wettelijk recht op heeft, afsplitser of niet. De wet verzekert daarmee dat de leden van de Raad, de volksvertegenwoordigers, zonder last (van bijvoorbeeld hun fractie) hun werk kunnen uitvoeren.
Die vrijheid voor raadsleden komt de Haagse partijen kennelijk niet goed uit. Met deze maatregel draaien de Haagse partijen "hun" raadsleden nog steviger de duimschroeven aan en hopen ze dat die raadsleden onderdrukt in de fracties blijven zitten of, bij vertrek, hun zetel afstaan aan de partij. Zo werkt dat namelijk bij die partijen, weet ik uit eigen ervaring.  Het initiatief voor de maatregel komt van de VVD en wordt gesteund door de PVDA, CDA, SP, CU en D66. Voelen zij de hete adem van de lokale partijen in de nek?

Daar hebben wij het volgende over gezegd:
1. De regeling is in strijd met art. 33 van de Gemeentewet en met art. 1 van de Grondwet en is dus illegaal.

In al onze instructies staat heel duidelijk: 
"Alle raadsleden dezelfde vergoedingen (ook onkostenvergoedingen). Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen raadsleden. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk aan raadsleden die bijna nooit verschijnen in commissie- en/of raadsvergaderingen in het geheel geen vergoeding toe te kennen. De gemeenteraad kan echter wel van de maximumbedragen naar beneden afwijken, maar dat geldt dan voor alle raadsleden...."
en 

"Op grond van de Gemeentewet heeft betrokkene recht op een vergoeding voor zijn werkzaamheden en een onkostenvergoeding. Die kan hij niet weigeren en de gemeente is verplicht die vergoeding aan hem te doen toekomen. Betrokkene geeft daarvoor een rekeningnummer op waar de gemeente deze vergoeding zonder enige terughoudendheid op moet storten."

Het is triest dat het AD deze cruciale informatie niet aan haar lezers doorgeeft. 

2. De Haagse partijen hebben lak aan de Nederlandse wetten en misbruiken hun macht/bevoegdheden voor eigen belang. Daarin zit de vergelijking met de Taliban. Die kijken ook alleen naar eigen belang en gebruiken hun macht (wapens) om hun wil en regels op te leggen aan anderen en hun vrijheden te beperken. In het AD is deze vergelijking helemaal uit zijn verband getrokken. 

Staan politieke partijen boven de Wet?

In Nederland moet iedereen zich aan de wet houden, ook politici, of beter: juist politici. De Haagse partijen hebben daar een eigen mening over en denken dat zij boven de wet staan. Het is niet zonder reden dat in het land de ene na de andere wethouder het veld moet ruimen.
Wetende dat de maatregel in strijd is met de wet riep Guido Bamberg (fractie-voorzitter PvdA): "Dan gaan ze hun recht maar bij de rechter halen." Dat dit dus neerkomt op infantiele pesterij heeft u niet in het AD kunnen lezen.

Diezelfde Guido Bamberg had in 2010, ondanks zijn ambtsgeheim, stiekem een raadsbrief met belastende informatie naar mijn werkgever gelekt, terwijl hij vanwege zijn ambt (als raadslid) vertrouwelijke informatie geheim dient te houden. In die brief vroeg ik aan de PvdA burgemeester (De Vos) om een onderzoek in te stellen naar de samenwerking tussen wethouder Lubbinge en andere PvdA'ers en mijn werkgever die mij gezamenlijk op twee fronten tegelijk onder druk zetten om mijn zetel af te staan aan de fractie.
De kroon op die samenwerking werd gelegd door het stiekem doorsluizen van de brief, die, volgens PvdA plan, tot mijn staande-voet-ontslag leidde. Dat was de genadeslag in een proces dat 9 maanden had geduurd als straf voor het zelfstandig doorgaan als raadslid. 
Maar, zoals wij inmiddels ook weten kan Bamberg veilig opereren, want zijn coalitiegenoten VVD, CDA, D66 alsmede de SP, GroenLinks en de VSP en met stip de CU/SGP houden hem goed de handen boven het hoofd. 

Dat was wat wij te melden hadden over de illegale maatregel.
Omdat Wouter van Wijk (AD journalist) kennelijk samen met PvdA'er Lubbinge de verslagen schrijft van de Nieuwegeinse Raad wordt de berichtgeving in het AD zo verdraaid, dat de lezer op een verkeerd been wordt gezet. 

Lubbinge twitterde (waarschijnlijk per ongeluk in het openbaar) dat hij samen met Wouter Van Wijk (AD journalist) de verslagen van de Nieuwegeinse Raad schrijft:
Bert Lubbinge ‏@lubbinge_bert
@wouterkolff Heb met @woutervanwijk verslag van #raadnieuwegein al geschreven.
Expand Reply Retweet Favorite

Officiële klacht ingediend

Verder hebben wij geen "brief" aan de burgemeester geschreven, zoals het AD schrijft.
Wij hebben als fractie een officiële klacht bij de burgemeester ingediend over het functioneren van de griffie en de informatievoorziening naar/ondersteuning van de Raad. De griffie én de Raad (en ook de burgemeester trouwens) zijn door ons vooraf op de hoogte gesteld van de strijdigheid van de maatregel met de wetten maar alle partijen deden het horen-zien-en-zwijgen toe: de griffie schiet dus opzettelijk tekort, de Haagse partijen en de burgemeester deden opzettelijk alsof ze van niets wisten.
Met doofpot-expert CU/SGP Martin Monrooij, als plaatsvervangend Raadsvoorzitter voor die gelegenheid (ook op de hoogte van de strijdigheid met wetten) was het verder appeltje-eitje en werd de maatregel vastgesteld alsof er helemaal niets aan de hand was. 
 
Omdat dit niet de eerste keer is dat de Raad door de griffie op het verkeerde been is gezet, leek het ons de hoogste tijd om een officiele klacht in te dienen. Ze worden immers niet voor niets goed betaald door de gemeenschap, die daarom moet kunnen rekenen op een betrouwbaar en adequaat functionerend bestuur. 

Door de maatregel en door een disfunctionerende griffie wordt het algemeen belang geschaad. Het raakt de wortel van de democratie. Jammer dat het AD dáár niets over heeft geschreven: over het ALGEMEEN belang. Helaas blijkt steeds vaker dat het AD niet verder kijkt dan het PvdA-belang.

Ook hebben wij de burgemeester gevraagd om de maatregel te vernietigen omdat het in strijd is met de wet. 
 
Actie griffier?
 
In het AD wordt gemeld dat de griffier niet weet of hij actie zal ondernemen tegen de kritiek (het AD gebruikt liever "aantijgingen" als het om ons gaat). Meer voor de hand had gelegen als het AD aan de griffier (jurist) had gevraagd wat er wel en wat er niet klopt van onze juridische kanttekeningen. Van het antwoord op die vraag waren de lezers ongetwijfeld wel wijzer geworden over het functioneren van hun bestuur.

Lezers van het AD uit Nieuwegein en daarbuiten hebben ons gebeld en gemaild met vragen en reacties. Ook zijn er brieven geschreven naar het AD vanwege de kromme berichtgeving. Het AD heeft het niet nodig gevonden om die brieven in hun krant te plaatsen. Waren het negatieve berichten geweest over ons of over onze partij (bv. van Nieuwegeinse PvdA'ers) dan hadden ze daar zeker ruimte voor gemaakt.

Nu bent u weer helemaal op de hoogte. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons. Houdt u deze site maar goed in de gaten want dan blijft u wel goed geinformeerd.