NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Kadernota Nieuwegein: de grote Spek-en-Bonen-Show

Veel tijd is vrijgemaakt voor de raadsbehandeling van de Kadernota op 1 juni 2011. Een nota die jaarlijks moet worden opgesteld zoals we dat bij verordening met elkaar hebben afgesproken. Dat is het moment waarop de Raad invulling kan geven aan één van haar kerntaken: het stellen van kaders. Kaders hoe wij als gemeente onze inwoners goed kunnen blijven bedienen. In een Kadernota wordt alle beleid opgenomen waartoe de Raad heeft besloten en de door de Raad vastgestelde prioriteiten worden uitgewerkt en in de begroting opgenomen.

Er is echter helemaal geen kadernota, maar slechts enkele A-viertjes inhoudende de financiële ontwikkelingen en de vermelding van een aantal prioriteiten dat het College heeft vastgesteld. En dan wordt de Raad geacht te doen alsof het over de Kadernota gaat. Een kostbaar theaterstuk dat tot middernacht is opgevoerd.

Lees meer...

Betoog begroting 2010

Voorzitter, wij van de fractie Bakhtali zien waardig en gelijkwaardig overleg als de wortel van de democratie; een degelijke publieksverantwoording als de boomstam en de effecten van het beleid als de vruchten die de samenleving kan plukken.

Sinds mijn kennismaking met de Nieuwegeinse politiek hoor ik door alles heen de machteloosheid over de manier waarop we met elkaar overleggen en de kwaliteit van het overleg. Nu zijn we hier voor overleg over de begroting 2011, de belangrijkste basis voor het overleg tussen het college en de raad het komend jaar. Wat we hier lezen is de vraag van het college om toestemming van de raad om 170 miljoen Euro te spenderen aan nauwelijks omschreven doelen voor amper benoemde doelgroepen binnen niet vastgestelde termijnen. Het college vraagt aan de raad wat ze zelf niet geacht wordt te accepteren. Of worden door de

Lees meer...