NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Groepen 6 Lucas-Galecop in raadsdebat ovv Haseena Bakhtali

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezing doen de groep 6 leerlingen van Basisschool Lucas Galecop een project over inspraak en democratie.

Raadslid Haseena Bakhtali is daarbij betrokken en zal ook hun "raadsdebat" in de raadszaal voorzitten.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart voor de deur, vinden de groep 6 leerkrachten van basisschool Lucas Galecop het een geschikt moment om hun leerlingen een kijkje te laten nemen in de politieke keuken Nieuwegein.

De kinderen zijn nog niet oud genoeg om zelf te stemmen, maar ze kunnen al wel een idee krijgen hoe het democratische proces verloopt in de gemeente waarin ze opgroeien.Z

Wat vinden zij als 10-jarigen van belang in hun eigen leefomgeving, wat zouden ze graag willen veranderen en waarom? Hoe kunnen ze veranderingen tot stand laten komen en welke argumenten zijn er om anderen te overtuigen?
De leerlingen gaan in de klas aan de slag met het verzamelen van ideeën en het maken van plannen. Die moeten ze ondersteunen met de juiste argumenten, want ze moeten de medeleerlingen wél overtuigen van hun geweldige idee. Die mogen immers hun stem uitbrengen op de persoon, die volgens hen het beste plan of idee heeft! 

Raadslid Haseena Bakhtali, lijsttrekker van Stadspartij Núwegein, is daarbij uitgenodigd. Zij zal de groep wat vertellen over haar rol als raadslid in de Nieuwegeinse gemeenteraad. 

Op donderdag 13 maart gaan de leerlingen op bezoek in het hart van hun woonplaats: het nieuwe stadshuis. Daar gaan ze in de raadszaal met elkaar in debat over een aantal voorstellen. Ook daar zal Haseena Bakhtali, als ¨raadsvoorzitter¨, hen begeleiden in het debatteren met elkaar en in de besluitvorming.

Als afsluiting zal er natuurlijk over de voorstellen gestemd worden, net zoals dat in de Nieuwegeinse gemeenteraad gebeurt.

Het ontwikkelen van burgerschapscompetenties van leerlingen is een kerntaak van het primair onderwijs. Met dit project over de gemeenteraadsverkiezingen maken de leerlingen op jonge leeftijd kennis met de democratische beginselen en de bestuurlijke besluitvorming.