NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Bewoners Raadstede, democratie en procedures

Op de site van Pen een (helaas anonieme) reactie op mijn werk voor de bewoners van de Raadstede. Pen.nl noemt zich een respectabele nieuwssite die werkt volgens een etiquette die transparantie, objectiviteit en onafhankelijkheid waarborgt. Dat deze site nu ruimte biedt aan een anonieme inzender is dus merkwaardig en niet erg verstandig, want voor je het weet is de site een podium voor anonieme lafbekjes en vuilspuiterij waar internet zo berucht om is.
Ergens is het wel begrijpelijk: als je in een artikel zo duidelijk je asociale en ondemocratische houding jegens Nieuwegeinse inwoners etaleert zet je natuurlijk niet je naam eronder.


Kennelijk is de schrijver iemand die heel goed op de hoogte is van de procedures die aan de bouw zijn voorafgegaan, die kennelijk bekend is met de documentatie en met de gebruikte materialen en die wist van de te korte afstand (amper 10 meter!) tussen de gebouwen. De door mij aangekaarte ellende van de bewoners was geen "nieuwtje" voor de schrijver maar hij heeft ondanks al zijn voorkennis toch zijn mond daarover gehouden. Of.... moeten houden? Ik zal hem voor het gemak maar Anoniemerik noemen.
Anoniemerik wil hartstochtelijk het binnenstadbeleid verdedigen en vindt het daarom nodig om de vloer aan te vegen met de bewoners aan de Raadstede. Volgens Anoniemerik zijn ze te onprofessioneel, te lui, te laks en te nalatig geweest en is het simpelweg: eigen schuld dikke bult. Als je op deze wijze het beleid moet verdedigen dan geef je eigenlijk toe dat er fouten zijn gemaakt door diegenen die het allemaal bedacht en uitgevoerd hebben.

Het lijkt er ook op dat Anoniemerik met zijn artikel de verantwoordelijkheid voor de negatieve gevolgen van 20 jaar binnenstadbeleid op de schouders van de net 10 maanden jonge fractie Bakhtali wil afschuiven. Hoopt hij stiekem dat hij zich dan niet meer zo schuldig hoeft te voelen? Want hij geeft toe dat er wel degelijk een probleem is en dat het opgelost moet worden. Hij weet alleen niet hoe.

Ook moeten de bewoners volgens Anoniemerik in plaats van klagen juist erg dankbaar zijn voor deze forse inbreuk op hun privacy, want die inkijkende ambtenaren binnen handbereik zouden zomaar een keer hun reddende engel kunnen zijn. Of was dit gewoon een misplaatst grapje tussendoor?
Even een stukje Nieuwegeinse democratie.
1.
Bewoners kiezen eenmaal per 4 jaar hun vertegenwoordigers en vertrouwen er daarbij op dat die zullen opkomen voor hun belangen. Dat wordt ze immers ook nadrukkelijk beloofd. Geen enkele politicus die tijdens de verkiezingen zegt dat hij zal opkomen voor de belangen van projectontwikkelaars of voor eigen belang (bijvoorbeeld een dikbetaalde wethouder met riante wachtgeldregeling worden). Ze beweren het allemaal alleen en uitsluitend voor de inwoners te doen!
2.
Bewoners vertrouwen hun vertegenwoordigers en verwachten daarom niet dat ze zullen vastlopen door "procedures".
3.
Die gekozen volksvertegenwoordigers ontvangen voor hun werk (ten behoeve van de gemeenschap) een vergoeding die door de gemeenschap wordt betaald. Ook de heer Troost, die mijn raadswerk voor de bewoners gek genoeg "raadsledengedoe" noemt. Ik adviseer hem om als raadslid voor de Verenigde Senioren Partij (VSP) ook een beetje "raadsledengedoe" te doen, al is het voor alleen de senioren aan de Raadstede. Kom 's een keer uit die luie stoel en ga er zelf kijken. En stop aub met het verkeerd informeren van de lezers door te beweren dat er op de plek van het nieuwe stadhuis een bibliotheek heeft gestaan, een gemeentehuis etc. Doet u dat opzettelijk of weet u echt niet waar u het over heeft?
4.
Al trekken 16 raadsleden nog zo hard aan alle mogelijke bellen tijdens de raadsvergaderingen, als de overige 17 raadsleden (lees: de coalitiepartijen) vervolgens horende doof blijven dan verandert er helaas nóg niets.
De verantwoordelijkheid, beste Anoniemerik, ligt dus bij het Nieuwegeins stadsbestuur.
Tot slot wil ik dit aan Anoniemerik zeggen: het is nooit te laat om op te komen voor de bewoners die in de verdrukking zijn gekomen, het is nooit te laat om sorry te zeggen en het is nooit te laat om hun problemen op te lossen.