NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Raadscommissies verpulveren Nieuwegeins raadswerk

Beste voorzitter presidium, Monrooij,
beste voorzitter werkgeverscommissie griffier Monrooij,
beste plaatsvervangend voorzitter presidium Troost,
beste plaatsvervangend voorzitter werkgeverscommissie griffier Troost,
overige leden van het presidium (inclusief burgemeester Backhuijs),
lid van de werkgeverscommissie (mevrouw van Alfen),
Reactie van commissievoorzitter Monrooij blijft weg
Nu de fractievoorzitter CU/SGP Monrooij zich doodstil houdt (nog steeds geen antwoord op onze brief hieronder; bijlage 1) richt ik mij tot u allen als zijn vervangers, ondanks dat het gaat om kwesties en procedures waarin hij als combinatiefunctionaris een glansrol heeft gehad. (Zo kan je het wel noemen als een éénpitter in de Raad 10 voorzitterspetten op heeft, (zie bijlage 2).
De heer Monrooij doemt wel op als hij als oppositiepartij weer een staande ovatie van de coalitie in ontvangst mag nemen.....
Raadscommissies of raadswerkverpulveraars?
Wij zijn heel benieuwd wie van u nog wel dat beetje verantwoordelijkheid kan opbrengen dat nodig is om te reageren. Daarom zit je toch in die commissies? Om je te verantwoorden naar de raadsleden en naar het volk dat zij vertegenwoordigen?
 
Of zien wij het helemaal verkeerd en zijn die commissies, griffie en presidium juist bedoeld als "eigen feestjes" (hun eigen woorden) a la Lubbinge's inspraakavonden, Backhuijs' persbijeenkomst, enz. enz.? en zijn griffie en commissies juist raadswerk-verpulveraars, een soort van bestuurlijke shredders?
 
Dan weten we ook waarom wij met man en macht uit de commissies worden geweerd: wij zouden zomaar zand in de motor van die shredders kunnen strooien zoals Monrooij en Co dat met de machine van de Raad doen.
Laatste oproep
Vanwege de mede door het disfunctioneren van de raadsgriffie aangerichte schade aan het openbaar belang en aan de openbare orde het volgende.
Beste commissieleden Monrooij, Troost en Van Alfen, ons dringend en laatste verzoek:
  • Uiterlijk a.s. vrijdag willen wij inzage hebben gehad in het dossier van de raadsgriffier inclusief alle verslagen.
Beste commissieleden Monrooij, Troost en overige presidiumleden:
  • Graag willen wij inzage in het verslag van de presidiumvergadering, waarin de besluiten zijn genomen over de behandeling van de klacht tegen de raadsgriffier en de agendering van de leugenbrief daarover voor de Raad. Dat verslag is op moment van verzending van dit bericht (nog) niet beschikbaar op het Raads Informatie Systeem terwijl de vergadering voor 14 december moet hebben plaatsgevonden. Wij zijn daar bijzonder nieuwsgierig naar.
  • Graag willen wij weten hoe de bijzondere fractie-vergoedings-declaratie-regeling voor de fractie CU/SGP eruit ziet. Zoals we sinds kort weten wijkt die af van de andere fracties.
In afwachting en met groet,
H. Bakhtali
Núwegein
Bijlage 1: bericht dd 6 januari aan de heer Monrooij
Beste Martin Monrooij,
Via een ambtenaar had je ons, met verwijzing naar de diverse instanties, medegedeeld dat raadsleden geen bevoegdheid hebben om de functionerings- en beoordelingsgesprekken van de raadsgriffier in te zien.
Logischerwijs kan die informatie al niet kloppen. Het kan toch niet zo zijn dat wij als formele werkgever van de griffier geen toegang zouden hebben tot zijn personeelsdossier?
Wij hebben toch maar het één en ander uitgezocht bij diezelfde instanties en het blijkt dat wij wel degelijk de bevoegdheid hebben om de verslagen in te zien. Alleen als inzage in strijd is met het openbaar belang kan daarvan worden afgeweken. En daar is in dit geval geen sprake van. Integendeel: het openbaar belang en de openbare orde van Nieuwegein is in het geding als we in deze nog verder worden tegengewerkt.
 
Alles wijst erop dat de tegenwerking is gebaseerd op persoonlijke overwegingen, niet op formele.
 
Door  instanties is ook aangegeven dat de aanwezigheid van de burgemeester bij de functioneringsbesprekingen nadrukkelijk gewenst is. Wat ook volstrekt logisch is. Zoals je zelf hebt kunnen waarnemen gaat de bemoeienis van de burgemeester op andere momenten op een heel natuurlijke wijze. Daar waar het niet eens gewenst is.
 
Op 19 december was ons gebleken dat jij, terwijl wij nog voor de start van klachtbehandeling door de ambtenaar in de wacht waren gezet, stiekem achter de schermen onze klacht transporteerde van de klachtencommissie naar het presidium en van het presidium weer naar de raadsvergadering, daarbij alle formele en informele regels aan je laars lappend. En zonder dat wij op enig moment daarover werden geïnformeerd.
Pas een paar uur voor aanvang van de raadsvergadering mochten wij daarover een bericht ontvangen van de betreffende ambtenaar. Vervolgens is die klacht door de burgemeester de doofpot ingehamerd.
Conclusie:
Jouw weigering om aan die 2 logische voorwaarden te voldoen blijkt dus gebaseerd op persoonlijke overwegingen, niet op formele. Formeel hebben wij de bevoegdheid om dossier en verslagen in te zien. Graag vernemen wij van jou wanneer wij terecht kunnen.
Aangezien wij hier al sinds november om vragen hopen wij dat het nu op zeer korte termijn zal gebeuren.
 
In afwachting en met groet,
Haseena Bakhtali
Núwegein
Bijlage 2: de 10 petten van fractievoorzitter CU-SGP Monrooij
1. waarnemend voorzitter van de Raad 
2. voorzitter van de vertrouwenscommissie kandidaatstelling burgemeester 
3. voorzitter van de werkgeverscommissie burgemeester 
4. voorzitter van de selectiecommissie raadsgriffier 
5. voorzitter van de werkgeverscommissie raadsgriffier, 
6. voorzitter van het presidium, 
7. voorzitter van onderzoekscommissie belangenverstrengeling PvdA 
8. voorzitter van fractievoorzittersoverleg 
9. voorzitter van raadscommissie 
10. en misschien wel de belangrijkste: nummer 10. oud-wethouder Financien in wiens periode (2002-2006) 40 miljoen buiten de financiële boekhouding is gehouden