NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Zo verhul je de incompetentie van VVD-wethouder Gadella

Het was gisteren weer bal tijdens de ABZ-vergadering (Algemene en Bestuurlijke Zaken) in de bling bling raadszaal van het bling bling stadshuis van Nieuwegein. Op de agenda stond de tussentijdse accountantscontrole en de financiële ontwikkelingen in de gemeente. Ook de ontwikkelingen rond de grondexploitatie van de Galecopperzoom en de Binnenstad.
Het is niet meer toevallig te noemen dat deze vergadering werd overheerst door alweer een ergerlijke storing van de geluidsinstallatie. Het piepte en het floot dat het een lieve lust was. Het geluid werd uitgeschakeld en dan weer ingeschakeld.
Ook het grote projectiescherm achter de voorzitter danste er lustig op los: het rolde uit naar boven en dan weer in naar beneden en terug. De vergadering had erg veel weg van cabaret. Het was onmogelijk je te focussen op de onsamenhangende woordenbrei van wethouder Gadella als antwoord op de gestelde vragen over de gemeentelijke financién. En waarschijnlijk was dat ook precies de bedoeling.

Niet toevallig dus dat het weer ging (eigenlijk: moest gaan) om de meest urgente portefeuilles in Nieuwegein. Antwoorden zijn weer uitgebleven, toegezegde vergaderingen hebben al niet plaatsgevonden, en als er al een vergadering is over deze onderwerpen, dan wordt de aandacht zo veel mogelijk afgeleid door allerlei organisatorische kwesties en technische storingen. Zoals gisteravond het geval was.

Eerder mocht de Raad al fluiten naar een besloten vergadering over de Financiën van de nieuwe Binnenstad (ondanks meermaals de toezegging van Lubbinge en Adriani) en nog altijd wordt er niets ondernomen om de hardnekkige dikke mist rond dit thema te doen optrekken. Niet door de burgemeester, niet door de wethouders en niet door de raadsleden.
Een besloten vergadering is de enige mogelijkheid voor raadsleden om vrijuit te kunnen spreken over de grondexploitatie en de parkeerexploitatie. Stukken die door het college geheim zijn verklaard. Zonder geheime/besloten vergaderingen kunnen de wethouders niet bevraagd worden over deze documenten. Ergo: ze hoeven geen verantwoordling af te leggen over de zorgelijke kwesties in die dossiers wat neerkomt op grote financiéle tekorten.
 
In de stukken die wel openbaar zijn, zoals de tussentijdse accountantscontrole, is vaagheid troef. De reacties van het college stellen niet gerust en cruciale vragen worden simpelweg niet beantwoord.
 
Er is, ondanks de waarschuwingen van de accountants, nog altijd geen herziene grondexploitatie van de Binnenstad en het college heeft desgevraagd aangegeven er totaal geen zin in te hebben om 4x per jaar voor een voortgangsrapportage te zorgen om de Raad geïnformeerd te houden over eventuele verbeteringen.
 
En toch werd gisteren de voorlopige accountantscontrole door de meerderheid van de Raad tot hamerstuk verklaard. Dat wil zeggen dat het niet wordt geagendeerd voor bespreking in de Raad. En een verslag van de vergadering van gisteren? Dat zal op zijn best wel weer een "besluitenlijstje" zijn, want niemand zal kunnen naluisteren wat de wethouder heeft gebrabbeld, want de geluidsopnames ...die zijn "mislukt".  
 
En zo zijn we met z'n allen weer in de Nieuwegeinse luren gelegd.