Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Zindelijk bestuur Nieuwegein?

Gisteravond een nieuwe poging gewaagd om het Nieuwegeins bestuur zindelijk te maken:
De minister heeft de burgemeester bij wet tot hoeder van integriteit gemeentebestuur gemaakt omdat hij boven alle partijen zou staan. Daarom heb ik een motie ingediend om Frans Backhuijs, de VVD burgemeester op te roepen om zijn burgemeesterlijke mening te geven over de gang van zaken en ook om afstand te nemen van het besluit van de raadsmeerderheid (VVD is de grootste partij) om de VVD fractievoorzitter te benoemen tot voorzitter van de commissie die de functioneringsgesprekken met de burgemeester gaat voeren. We weten allemaal dat de slager die zijn eigen vlees keurt, het ons-kent-ons en de voor-wat hoort-wat-praktijken tegen alle regels van het staatsrecht en democratie in gaan en corrupt bestuur in de hand werkt.

voor wat hoort wat >>

Haseena Bakhtali lijsttrekker Stadspartij Núwegein

Het bestuur van stadspartij Núwegein heeft besloten de verkiezingen van maart 2014 in te gaan met Haseena Bakhtali als lijsttrekker. Officieel een nieuwe partij, maar Bakhtali heeft wel 8 jaar ervaring als raadslid.

waarom Núwegein? >>>

Hoe kan de waarheid en transparantie de democratie verstoren?

De reactie van de burgemeester, die geen antwoorden op onze vragen bevatten (zie artikel hieronder) heeft bij ons (fractie Bakhtali en Trots) alleen maar nóg meer vragen opgeroepen.
Want: was het presidium in de periode van Cor de Vos het flipperknopje om bijvoorbeeld de integriteitskwestie, waar volgens de wet alleen de gemeenteraad over te beslissen heeft, met een sierlijke boog die Raad uit te flipperen, in deze nieuwe periode lijkt het presidium het doorspoelknopje om lastige bestuursvragen, waar uitsluitend de Burgemeester antwoord op hoort te geven, juist vlotjes door de Raad te spoelen.
En dat terwijl het presidium slechts de agendacommissie van de Raad is en niets te verhapstukken mag hebben met schriftelijke vragen van raadsleden die aan de burgemeester zijn gericht. En dat geldt zo mogelijk nog nadrukkelijker voor de Raad.

Lees meer...

VrouwEnRaad, debat ivm de Internationale Vrouwendag

Minder dan 100 jaar geleden hadden vrouwen in Nederland geen recht om te kiezen of gekozen te worden voor een functie in de politiek. Aletta Jacobs heeft daarvoor gestreden en de weg vrij gemaakt voor vrouwen Een kwart eeuw stond zij in Nederland aan het hoofd van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht.
Anno 2013 zie je dat het aantal vrouwen in de politiek nog steeds behoorlijk achterblijft bij het aantal mannen. Ook in Nieuwegein.
Aanleiding voor Haseena Bakhtali en Erna Kotkamp, gemeenteraadsleden van Nieuwegein, om ter ere van de Internationale Vrouwendag 2013 over dit thema een gesprek te hebben cq in debat te gaan met Nieuwegeinse vrouwen. Met als doel de betrokkenheid van de Nieuwegeinse vrouwen bij de politiek te vergroten.

VrouwEnRaad

Begroting 2012: De democratie van Nieuwegein staat op haar kop

Het Presidium Saboteert De Gemeenteraad In Haar Democratisch Werk Zodat Het College Vrij Spel Heeft.
De gemeenteraad is namens het volk het orgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders controleert alsmede de wijze waarop het College zijn taken uitvoert. Dat houdt dus ook in dat de Raad de kaders stelt en waakt over de integriteit van het stadsbestuur. Dat zijn drie belangrijke kerntaken van de Raad.

Om de Raad te ondersteunen in het voorbereiden en agenderen van onderwerpen heeft de gemeenteraad uit haar leden een agendacommissie (presidium) ingesteld die wordt ondersteund door de griffier als juridisch adviseur en waarvan de burgemeester, als orgaan dat boven de partijen en de partij~politiek hoort te staan, de voorzitter is. De plaatsvervangende

Lees meer...

Subcategorieën